Reformációi programok az evangélikus gyülekezetben

OKTÓBERI PROGRAMOK a reformáció hónapjában című programok olvashatók a bővítményben.

Október 8. vasárnap, 10 óra — evangélikus templom
Ünnepi istentisztelet az ifjúság tagjainak szolgálatával
Ezen az istentiszteleten adunk hálát a templomban Soós Csilla ólomüvegművész által
készített Luther rózsáért is, és az istentisztelet után mutatjuk be az evangélikus
nagykönyvet, amely ezt követően egész októberben megtekinthető lesz a templom
Várkör 44. számú bejárata előtt.
Október 12. csütörtök
Kirándulás a budapesti Evangélikus Országos Múzeumba, a reformációi kiállítás megtekintése.
(Jelentkezés a Lelkészi Hivatalban, vagy a gyülekezet elérhetőségein.)
Október 14. szombat
Gyülekezetünk ifjúsága is részt vesz a „72 óra kompromisszumok nélkül” című önkéntes
programban.
Október 21. szombat, 9 óra
Reformációi séta — 1517 méter séta Kőszegen a reformáció emlékei nyomában.
Találkozás az egykori evangélikus templom (mai Szent Imre templom) előtt.
Részvétel az Orsolya napi vásárban — egész nap a Jurisics tér 15. számú ház előtt.
Október 24. kedd 16 óra — evangélikus gyülekezeti ház
Reformációi hittanverseny a város protestáns tanulóinak részvételével.
Október 29. vasárnap 10 óra — evangélikus templom
A református gyülekezettel közös kantátazenés reformációi istentisztelet az Evangélikus
Gyülekezeti Énekkar szolgálatával. Igét hirdet: Donatin Tamás református lelkész.
17 óra — Jurisics-vár lovagterme
Akinek szívében Krisztus keresztje… — a nemescsói ifjúság reformációi színdarabja.
Október 31. kedd 9 óra — evangélikus templom
Reformáció ünnepi istentisztelet
„A reformáció Kőszegen” című kiállítás — meghosszabbított nyitvatartással —
még egész október hónapban látogatható a Jurisics-várban.
Kőszegi Evangélikus Egyházközség • 9730 Kőszeg, Zrínyi M. u. 6. • koszeg.lutheran.hu
Október 8-án, és 29-én vasárnap külön családi istentiszteletet nem tartunk.
Mindenkit 10 órára várunk templomunkba. A kisgyerekeknek az igehirdetéssel
párhozamosan külön alkalmat tartunk a szeretetotthon konventtermében.