Római Katolikus Plébánia hírei

Az alábbiakban olvashatják a Római Katolikus Plébánia híreit.

2. Kedden lesz az utolsó Kálváriai szentmise de. ½ 9-kor.


3. Szerdán, du. 3 órakor ministráns próba lesz a Jézus Szíve templomban.


4. Nagycsütörtökön de. 10 órakor krizma - szentelési mise lesz a Székesegyházban. A püspök atya megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. Az Egyházmegye papsága ebben a szentmisében püspök atyával együtt megújítja papi ígéretét, amelyet először a papszenteléskor ígértek meg, részesedve Krisztus örök papságában.


5. Nagycsütörtökön Kőszegen este 6 órakor kezdődik az Utolsó Vacsora emlékmiséje. Ezen a szentmisén végezzük el a sok helyen szokásos lábmosás szertartást is, amely Krisztus Urunk szeretetparancsára emlékeztet minket. Lehetőleg minél többen vegyünk részt ezen a szentmisén és járuljunk szentáldozáshoz. A szentmise előtt ½ 6-tól gyóntatás lesz! A szentmise végén az Oltáriszentséget átvisszük őrző helyére, majd ezt követi az Oltárfosztás. Ezután Szentségimádást tartunk, amelyet a Domonkos Nővérek vezetnek, de csendes egyéni elmélyült imádságra is lesz lehetőség este ½ 9-ig.


6. Nagypéntek, Krisztus Urunk szenvedésének megünneplése. A szertartás du. 3 órakor kezdődik a Jézus Szíve templomban, Keresztúttal. A szertartás 3 részből áll: igeliturgia, hódolat a Szentkereszt előtt és szentáldozás. - Buzdítjuk a kedves híveket, iskolásokat, fiatalokat is, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a szertartáson, megemlékezve Krisztus Urunk kereszthaláláról. A szertartás után este ½ 8-ig lesz látogatható a Szentsír a Jézus Szíve templom kápolnájában.


Este ½ 9 órás indulással - kezdéssel meghívjuk elsősorban városunk fiataljait, az ifjú házasokat, de az idősebbeket is a Kálváriára "fáklyás-gyertyás" Keresztútra, aminek a végén a Kálvária templomban elimádkozzuk a Szent Vér litániát. Aki eljön, hozzon magával gyertyát és lámpát.


7. Nagypéntek szigorú böjti nap a 18. és 60. év közöttieknek, háromszor szabad étkezni, és csak egyszer jóllakni, valamint a 14. évtől hústilalom van.


Nagypénteken Kőszegszerdahelyen és Bozsokon is du. 3-kor a templomban nagypénteki szertartás lesz. Vegyünk részt minél többen ezen a szertartáson.


Nagypénteken a Nővérek a zsolozsma imádsága mellett Jeremiás siralmait is éneklik, amelyre szeretettel hívják és várják az imádságos lelkületű híveket reggel 5 órára a Zárda templomba.


Nagyszombaton viszont reggel 8-kor lesz a közös zsolozsma a Jézus Szíve templomban.


8. Nagyszombat Krisztus Urunk sírban pihenésének napja. Egyházunk Krisztus sírjánál időzik. A gyász jeleként nincs szentmise, és tilos bármiféle szertartás végzése is. Reggel 8 órától 12 óráig lesz látogatható a Szentsír a Jézus Szíve templomban. Délután 1 órától 5 óráig nyitva lesz a Kálvária templom. Aki ott szeretne imádkozni, elmélkedni Krisztus szenvedéséről és kereszthaláláról, annak lehetőség nyílik erre.


A Húsvéti Vigília szertartása este 8 órakor kezdődik a Jézus Szíve templomban. A szertartás menete: tűzszentelés a húsvéti gyertya előkészítése az öröménekkel, igeliturgia az ószövetségi olvasmányokkal, ünnepélyes Alleluja. Majd megáldjuk a keresztvizet, és mindnyájan (közben) megújítjuk keresztségi fogadalmunkat. Ezután folytatódik az Eukarisztia liturgiája. A szentmise végén jó idő esetén megtartjuk a Feltámadási körmenetet a szokásos útvonalon. Kérem a közreműködőket most is vállalják a szolgálatot.

A körmenet után pedig megáldjuk a húsvéti eledeleket.


9. Kőszegfalván Nagyszombaton délután 6 órakor áldjuk meg a húsvéti eledeleket a templomban.


10. Kőszegszerdahelyen Nagyszombaton du. ½ 6-kor, Bozsokon du. 6 órakor áldjuk meg a húsvéti eledeleket a templomban.


11. Jövő vasárnap Húsvét vasárnapja lesz, Krisztus Urunk dicsőséges feltámadásának ünnepe. Kőszegen a reggeli szentmise előtt ½ 8-kor azok húsvéti eledelét áldjuk meg, akik nem tudják elhozni szombaton.


12. Megköszönjük a kedves hívek múlt vasárnapi adományait, melyeket a Szentföld zarándokhelyeinek megsegítésére ajánlottak fel. Az eredmény:


Kőszegen: 73.600.-

Kőszegfalván: 14.700.-

Kőszegszerdahelyen, Velemben és Kőszegdoroszlón: 15.200.-

Cákon: 7.200.-

Bozsokon: 43.600.-

Összesen: 154.300.- A Jó Isten fizesse meg az adakozók nagylelkűségét.


13. Kőszegen: Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik szombaton segítettek a Jézus Szíve templom takarításában.


14. Püspök úr támogatásával is, az elszakított országrészeken élő magyarok nemzetiségi jogait segítő aláírásgyűjtés még szerdáig tart. Aki szeretne csatlakozni ehhez az európai polgári kezdeményezéshez, aláírásával támogathatja. Az aláíró ív a sekrestyében található, az aláíráshoz szüksége személyazonosító szám, vagy személyazonosító okmány.


15. A Szombathelyi Egyházmegye kérése, hogy a május 1-i Brenner János vértanú pap boldoggá avatási szentmisére, ne egyenként regisztráltassák magukat a hívek, hanem a Plébánián jelentkezzenek és együttesen jelentsük a részt venni szándékozókat. Aki pedig már regisztráltatták magukat, az továbbra is érvényben van, nem kell megismételni.


A Brenner János boldoggá avatási szentmisére autóbuszt is indítunk a regisztráció mellett, aki busszal akar menni, a Plébánián jelentkezzen április 4-ig.


16. A Jézus Szíve templom tető felújítására adakoztak: egy-egy 5.000.- és 500.- Ft-ot, összesen: 5.500.- Ft-ot. A Jó Isten fizesse meg az adakozóknak. Ezután is szívesen fogadjuk az adományokat erre a célra.


17. Istentiszteletek rendje a fíliákban:


Bozsok Kedd 18.00 szentmise +Somogyi Zoltán édesapa
Nagypéntek 15.00 szertartás
Nagyszombat 18.00 ételszentelés
Húsvétvasárnap 8.00 szentmise +Kutics Istvánné - Anna
Kőszegszerdahely Szerda 18.00 szentmise +Jagodics Jenő és Margit szülők
Nagypéntek 15.00 szertartás
Nagyszombat 17.30 ételszentelés
Húsvétvasárnap 9.30 szentmise +Szülők és gyermekeik
Kőszegfalva Nagyszombat 18.00 ételszentelés
Húsvétvasárnap 11.00 szentmise
Cák Húsvétvasárnap 8.00 szentmise