Szőnye József emlékére

„aki nyakába akasztotta a kolompot, az kolompoljon”

2019. szeptember 19-én temették a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 72. életévében elhunyt egykori Vas megyei elnökét, a Kőszeg és Vidéke Ipartestület örökös elnökét, a Vas Megyei PRIMA-gálák elindítóját, az egykori lakatosipari vállalkozót.

Szőnye József emlékére
„aki nyakába akasztotta a kolompot, az kolompoljon”


2019. szeptember 19-én temették a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 72. életévében elhunyt egykori Vas megyei elnökét, a Kőszeg és Vidéke Ipartestület örökös elnökét, a Vas Megyei PRIMA-gálák elindítóját, az egykori lakatosipari vállalkozót.

E rövid hír adta tudtul a megváltoztathatatlant. A hír viszont nem tudja összefoglalni küzdelmes életét, nagylelkűségét, tenni akarását, és erős hitét.

Tízgyermekes bői családban hatodikként, 1948-ban látta meg a napvilágot. Szegénységben, de keresztényi hitben és szeretetben telt gyermekkora. 1972 óta végzett önálló lakatosipari tevékenységet, melyet Szombathelyen kezdett. Géplakatos mestervizsgáját 1973-ban tette le. Munka mellett elvégezte a gépipari technikumot, leérettségizett. A gyöngyösfalusi telephelyen 1988-ban indította vállalkozását három alkalmazottal. A néhány millió forintos forgalmú kisipari üzemből 2009-re világszínvonalú gyártástechnológiát alkalmazó, közel 100 munkatárssal működő, milliárdos árbevételű társaság jött létre. Emellett családjával létrehozta a gyöngyösfalusi Holdfény Liget Kalandparkot és acélipari üzemének pácsonyi telephelyét. Sokan irigyelték vállalkozói sikerét, de ahogy mondta: „nekem ehhez egy élet munkája kellett”.

Vállalkozása mellett sok helyen vállalt társadalmi szerepkört. Volt önkormányzati képviselő, külsős bizottsági tag és IPOSZ-KIOSZ elnökségi tag. Legnagyobb büszkeséggel a Kőszegi Ipartestület elnöksége töltötte el. 1989 óta vezette 25 éven keresztül a testületet. 1993-ban sikeresen visszaszerezte Kőszeg Városa segítségével az 1946-ban elkobzott Iparosházat, biztos helyet és anyagi bázist teremtve a közösségnek. Idősebb korára kinevelte a jelenleg is jól működő testület új generációját, biztos erkölcsi és anyagi alapokat hagyva hátra. Az 1999-ben megalakult Vállalkozók Országos Szövetségének Vas megyei elnöke volt önként vállalt visszavonulásáig. Nevéhez fűződik 2003-tól az országos Prima Primissima-díjak megyei rendszerének vasi meghonosítása, melyért éveken keresztül nagy anyagi áldozatot is hozott az egész éves szervezőmunkán túl.

Bőkezű mecénás volt, mindig segítette a fontos ügyeket, a rászorulókat. A Haladás öregfiúk közt otthon érezte magát, mindig örömmel beszélt a velük töltött időről. Keresztény hitében soha nem ingott meg, fontosnak érezte ennek mindenkori hangsúlyozását és tettekkel való igazolását. Édesanyja emlékére kápolnát építtetett Gyöngyösfaluban, a Holdfény Ligetben.

Nem volt könnyű ember. Keményen dolgozott és ezt elvárta környezetétől is. A tudást mindenekfelett tisztelte, „hisz én csak egy egyszerű lakatos vagyok, annak se a legjobb”, de az egyenes beszédet értékelte a legtöbbre. Nem tudott és nem akart megalkudni abban, amiben hitt és mindent megtett azokért, akik fontosak voltak neki.

Több kitüntetés birtokosa volt: a Magyar Köztársasági Érdemkereszt Tisztikeresztje, Vas Megyéért Díj, Vas Megye Sportja Támogatásáért Díj, Magyar Gazdaságért Díj, IPOSZ kézművességért díj, Pro Communitate díj – Kőszeg.

Utolsó közös vacsoránkon nem volt szomorú. Tudta: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.” (Pál apostol)

Józsi bácsi, nem felejtenek a kőszegi fiaid. Továbbvisszük örökséged.A Kőszegi Ipartestület és a VOSZ Vas Megyei Szervezete