Városi kitüntetések

A Királyi Városnap alkalmából 2019. november 6-án az alábbi városi elismerések, kitüntetések kerültek átadásra.

Kőszeg Város Polgármesterének Elismerő Oklevele
Iker Natália
Natália már kisgyermek korában sorra nyerte az osztrák utcai futóversenyeket. 10 éves korában a Szombathelyi Sportiskola leigazolta, ahol 13 évesen megnyerte Magyarország 2018. évi Újonc Atlétikai Bajnokságán az 1000 m-es akadályfutást. Ezután bekerült a Magyar Atlétikai Szövetség „Tehetségből felnőtt versenyző” akadályfutó programba. Megnyerte Bécsben a Vienna Indoor Meeting 18 év alattiak 3000 m-es versenyét. Ezüstérmes lett a Serdülő Mezei Liga sorozat összesítésében az 1500 m-es akadályfutásában. Edzéseit Lengyák György és Kamarás Ákos irányítják. Eredményeiért Kőszeg Város Polgármesterének Elismerő Oklevelében részesül.
Szilágyi Imre
25 évig dolgozott gyermekvédelemben. Nagyfokú türelme, empátiája és a segítő munkában való jártassága segítette ebben a vállalásban. 2000 óta vezette az SOS Gyerekfalut. 2015-ben Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek és Ifjúságvédelmi Tagozata elismerésben részesült. Kőszeg Város közéletében is aktív szerepet vállalt. Alapító tagja, majd elnöke a Kőszegi Baráti Körnek. Negyven éve énekese, 2013 óta elnöke a Concordia-Barátság Énekegyesületnek, mely ebben az évben ünnepli 160 éves jubileumát. Szilágyi Imre Kőszeg Város Polgármesterének Elismerő Oklevelében részesül.
Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevele
Bogáti András
Egy igazi természetjáró. 2006-ban jelentkezett először az Írottkő Natúrparkért Egyesületnél, azóta önkéntes és lelkes túravezető, madárgyűrűző, programokat szervező polgári természetőr, alelnök. Az Írottkő Natúrpark Egyesület tagjaként, majd később természetvédelmi alelnökeként rendületlenül és nagy aktivitással vezet túrákat gyerekeknek, felnőtteknek, turistáknak, állatbarátoknak egyaránt. A mindig új ötletekkel jelentkező, fáradhatatlan önkéntes tenni akarása példa lehet mindenkinek, aki a civilséget, a közösségért végzett munkát sokszor a saját érdekei elé helyezi. Bogáti András Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.
Vértes Ildikó
1998 óta tagja, 2007 óta pedig alelnöke az Írottkő Natúrpark Egyesületnek. Évtizedek óta (pedagógusi munkája mellett) mézeskalácsok készítésével, díszítésével foglalkozik. Mindig szívesen tanítja az érdeklődőket a mézeskalács készítés-díszítés fortélyaira. Pedagógusi munkája során is sokat tett és tesz azért, hogy a gyerekek megismerkedjenek a hagyományokkal. Rendszeres résztvevője, segítője és szervezője az Írottkő Natúrparkért Egyesület rendezvényeinek. Munkája, önkéntes segítségnyújtása példaadó, ezért Vértes Ildikó Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.
Bertáné Horváth Ágota
Főtanácsos, nyugalmazott magyar- ének-zene szakos tanár. Szakmai pályafutását a soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban kezdte, majd a kőszegi zeneiskola után az Alföldön folytatta, ahol gazdag szakmai életutat járt be. 2004-ben költözött vissza Kőszegre és csatlakozott a Concordia-Barátság Énekegyesülethez. 15 év alatt kiemelkedő munkát végzett az énekkarban. Dr. Schrott Géza mellett helyettes karnagyként tevékenykedett, majd öt évig a kórus elnökeként szervezte a kórus életét. Kiemelkedő érdeme volt a 150 éves évforduló előkészítésében és lebonyolításában. Bertáné Horváth Ágota Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.
Tóthné Pintér Gyöngyi
1989 óta, azaz 30 éve tagja a Bersek József Általános Iskola nevelőtestületének. Lelkiismeretes felkészítő munkájának is köszönhetően tanítványai tanulmányi, művészeti versenyeken gyakran értek el megyei és országos szinten is kimagasló eredményeket. A 2018-19-es tanév végén a nevelőtestület szavazata alapján átvehette a „Bersek József Általános Iskoláért” bronz emlékplakettet. Kőszeg város gyermekeiért végzett több évtizedes oktató-nevelő munkájának elismeréséül Tóthné Pintér Gyöngyi Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.

Barabás Krisztián
1992 óta a Kőszegi Sport Egyesület Kosárlabda Szakosztályának kezdetben játékos edzője, majd játékosa, 2000 óta pedig a Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Klub kosárlabda szakágának vezetője. A kosárlabda szakág megalakulása óta számtalan értelmileg sérült, normál sportolót edzett szabadidejében. Számos hazai versenyen értek el első helyezést, többen pedig nemzetközi versenyekre is eljutottak. 2010-ben egyesített csapatot is alakított, ahol integráltan edzhetnek a tanítványai. Önkéntes munkája példaértékű, nem csoda, hogy tanítványai példaképnek tekintik. Barabás Krisztián Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.

Molnár Sándor
Közel 20 éve a Kőszegi tenisz szakosztály tagja. Előbb aktív játékosként, majd sérülését követően a szakosztály támogatójaként szerzett elévülhetetlen érdemeket. A kőszegi tenisz szakosztály mindig komoly segítséget kapott Molnár Sándortól. Így többek között fontos támogatója volt a 4 teniszpálya teljes felújításának; az automata öntözőrendszer kiépítésének; két pálya lefedésének; klubház-öltöző kialakításának; valamint a mobil lelátó felállításában is nagy segítséget nyújtott. Mindezek mellett a férfi Szuper Ligás csapat indulásában is nagy terhet vesz le a tenisz szakosztály válláról. Molnár Sándor Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.

Virág Zsuzsanna
Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola magyar nyelv és irodalom, népművelő, mozgókép- és médiakultúra szakos szakvizsgázott tanára, akinek a neve egybefonódott a kiváló és eredményes oktató-nevelő munkával. Az iskolai közösség innovatív, aktív és kezdeményező tagja. Magas színvonalon végzett tanári és nevelői munkája mellett az iskolai kulturális életben, a versenyszervezésekben, a helyi tantervek kidolgozásában, az iskola ismertségének növelésében is meghatározó szerepet vállal. Több évtizedes, magas színvonalon végzett eredményes pedagógiai és szakmai tevékenysége alapján Virág Zsuzsanna Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.

Győrffy Gábor
Az Írottkő Natúrparkért Egyesületnél alkalmazott városi turisztikai menedzserként óriási lendülettel és fáradhatatlan kitartással szervezi Kőszeg város turizmusát. Kiemelkedő a 2019. évi Fő téri Zenés Esték megszervezésében vállalt aktivitása, a kezdeményező, szervező és lebonyolító munkája. A rendezvénysorozatnak köszönhetően Kőszeg Fő tere a nyári időszakban a szokottnál vonzóbb, barátságosabb és élőbb arcát mutatta, kivívva a kőszegiek és a vendégek elismerését. A Főtéri Zenés Esték úttörő módon újította meg a kőszegi nyári rendezvény-kínálatot. Győrffy Gábor szervező munkájának elismeréséül Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.

Közösen a Kutyákkal Egyesület
A Közösen a Kutyákkal Egyesület 2019-ben üstökös szerűen robbant be Kőszeg közösségi életébe. Már kezdetektől irigylésre méltó volt az az energia, amellyel közös programjaik megszervezésébe fogtak. Az Egyesület olyan nagy ívű elképzelésekbe fogott, mint a Kutyastrand létesítése az Abért-tavaknál, vagy a Csónakázó-tó melletti kutyafuttató kialakítása. A lelkesedés remek szervező munkával is párosult, így augusztusban már megnyílt Vas megye első kutyastrandja, szeptemberben pedig a kutyafuttató is megkezdte működését. A Közösen a Kutyákért Egyesület Kőszeg Város Önkormányzatának Kitüntető Oklevelében részesül.
„Pro Communitate Díj”
Cserkutiné Stipsics Edina (közigazgatási tagozat)
1992. január 1-gyel kezdte meg pályáját a közigazgatásban. A velemi polgármesteri hivatalban pénzügyi és adóügyi ügyintézőként helyezkedett el. 1997. áprilisától egy éven át megbízott jegyzőként ellátta a hivatalvezetői teendőket is. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-i megalakulásával a pénzügyi osztályra került át, majd 2017. október 1-től a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály osztályvezetője. Munkáját kezdettől fogva felelősségteljesen, nagy szakértelemmel és hivatástudattal végzi. Szakmaszeretete példaértékű, a jogszabályismerete mindig naprakész. Lényeglátása kiemelkedő és reális értékítélettel bír. Rendkívül megbízható, aki munkájában is nagyon igényes. Kapcsolata az önkormányzat tisztségviselőivel, a hivatal más osztályvezetőivel és az intézményvezetőkkel is korrekt, következetes Nyugodt, kiegyensúlyozott, segítőkész hozzáállás jellemzi munkáját. Cserkutiné Stipsics Edina Kőszeg város érdekében, a közigazgatásban kifejtett, példaértékű, magas színvonalú munkája elismeréséül Pro Communitate Díjban részesül.
Bakos Zoltán (oktatási-kulturális tagozat)
2000-ben polgári szolgálatra felvételt nyert a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházba, majd 2001. március 1-től kinevezett szakalkalmazott. 2005-ben végzett a Berzsenyi Dániel Főiskola művelődésszervező szakán. Kőszeg Város Fúvószenekara tubása és vezetőségi tagja. A megyei hírű Fúvósfarsang fő szervezője. A Kőszegi Testvérvárosi Egyesület elnökségi tagja. A Douzelage nemzetközi testvérvárosi egyesület konferenciájának állandó résztvevője volt évekig. A Hajnalcsillag Néptáncegyüttes műsorainak műszaki vezetője, a Cirákulum koncertjének hangosítója, valamint Kőszegi Várszínház műszaki ügyeinek felelőse, műszaki vezetője. Munkahelyén a legkorábban kezdő és a legtovább maradó kolléga, aki mindig szeretné fejleszteni az aktuális rendezvények színvonalát. Fáradhatatlanul készül az intézményben szereplő produkciók, iskolai csoportok fellépésének előkészítésén. Hihetetlenül segítőkész, és ha kell kétkezi munkával, ha kell, reprezentatív szerepben szolgálja Kőszeg Városát. Bakos Zoltán kiemelkedő munkájáért Pro Communitate Díjban részesül.

Jugovics Eszter (egészségügyi, szociális, gyermek és ifjúságvédelmi tagozat)
Szombathelyen született, de tősgyökeres kőszegi. A nagycsaláddal való törődés már kiskorában kitöltötte mindennapjait. Sokszor vigyázott a nagyobb testvérek gyerekeire, az sem volt ritka, ha ápolói feladatokkal bízták meg. Öt éves lehetett, amikor édesanyja lebetegedett, a kislánya ápolta, főzte neki a teát. Úgy is emlegették a családban, hogy „teanővér”. Akkor érezte meg, hogy az ő jövője a segítő szakma. Középiskolai tanulmányait a szombathelyi Entzbruder Dezső Szakiskolában folytatta, ahol általános ápoló- és asszisztensként végzett. Kőszegen kezdett dolgozni a Református Csecsemőotthonban, majd 5 év múlva a Lakótelepi Bölcsődébe került. 1987-ben a 2-es körzetbe hívták Dr. Pusztai Szilveszter mellé, azóta is itt dolgozik. Munkáját szívből és lélekkel végzi. A háziorvosi szolgálat betegei jó szívvel emlegetik segítőkészségét és mindig nyugodt, vidám természetét. Jugovics Eszter méltó példája lehet az egészségügyi szakma iránt elkötelezett új generációnak, ezért Pro Communitate díjban részesül.

Szilágyi Miklós (oktatási-kulturális tagozat)
Korán kezdett zenével foglalkozni: alsó tagozatos korától kórustag, majd játszott fúvós zenekarban és ütőegyüttesben is. A szombathelyi főiskola ének-zene tanár, karvezetés, majd egyházkarnagy szakán végzett. 22 évesen (egy véletlen folytán) egymásra találtak Kőszeg Város Fúvószenekarával, majd véglegessé vált, hogy Kőszegen marad. Az eltelt tíz évben bebizonyította, hogy lelkesedésével és szakmai tudásával képes új utakra vinni a zenekart. A szombathelyi diploma megszerzése után elvégezte a Debreceni Egyetem karmester, fúvószenekari karnagy szakát. Munkájának is köszönhetően Kőszeg Város Fúvószenekara az ország 5 legjobb zenekara közé küzdötte fel magát. 2013. februárjában kapta Dr. Schrott Gézától a felkérést, hogy vegye át a Concordia Barátság Énekegyesület szakmai vezetését. Az elmúlt közel 7 év során nagyon sok újítás került a Kórus repertoárjába is, többek között a 160 éves évfordulóra rendezett kórusfesztiválra is. A Kőszegen töltött 10 év kiemelkedő teljesítménye érdemeként Szilágyi Miklós Pro Communitate díjban részesül.
Kőszeg Városért Díj
Gerd Maisch
2006. szeptember 1-jén lépett hivatalba Vaihingen an der Enz testvérvárosunk főpolgármestereként, miután Heinz Kälberer nyugállományba vonulását követően Vaihingen lakói főpolgármesternek választották. A két város közötti kapcsolatot az első pillanattól fogva elődjével azonos elkötelezettséggel ápolja, gondozza, ami kiemelt jelentőségű, hiszen a város vezetésében történő változás mindig nagy kihívást jelent a testvérvárosi kapcsolatokra nézve. Kőszeg és Vaihingen testvérvárosi kötelékének 30. évfordulóján örömmel állapíthatjuk meg, hogy a két város közötti kapcsolat erős és életteli, amiben nagy szerepe és számos érdeme van a Vaihingen városát 13 éve vezető Gerd Maisch főpolgármesternek. A két város testvérvárosi kapcsolatának 30. évfordulóján Gerd Maisch Kőszeg Városért díjban részesül.
A díjjal járó pénzösszeget a Kőszegi Ifjúsági Tűzoltóknak ajánlotta fel!
Dr. Schrott Géza (posztumusz)
1960-ban, 20 évesen a Concordia kórus másodkarnagya, majd két év múlva egy új kórus a KISZÖV által támogatott Barátság kórus vezetőjeként mutatja meg tehetségét. A Jurisich Miklós Gimnázium tanáraként a Gimnázium kórusával is ért el sikereket. Ezt követően a városi gyermekkórus megszervezése és vezetése tette teljessé karnagyi tevékenységét. Huszonhárom évig vezette a Barátság vegyeskart karnagyként, melyet sok-sok szakmai siker, koncertek, rádiófelvételek, vendégszereplések tettek tartalmassá. 1985-ben a nagy múltú Concordia énekkar megmentése érdekében javaslatot tett a két kórus összevonására. Az új kórus neve Concordia-Barátság Énekkar lett. Erősíteni kellett a kétkedőket, hogy egymást megértve, segítve, csak együtt lehetnek sikeresek. Szakmailag magasra állította a mércét, olyan kórusműveket választott, amelyekkel a fellépéseken biztosított volt a siker. Mindkét kórus megtartotta hagyományait, melyek közül kiemelkedik a Concordia Bál, valamint a Karácsonyi koncert. Mindig kereste a megoldásokat az új lehetőségeket. Fáradtságot nem kímélve, napokig képes volt kapcsolatait a kórus érdekében mozgósítva, járni a várost tárgyalni, meggyőzni, támogatókat szerezni. Ebben nem ismert lehetetlent. Nagy lelkesedéssel szervezete a Baráti Városok Dalos találkozóját, amelyen a vendégkórusok új színfoltot jelentettek a kórusmuzsikát kedvelő közönség számára. Új kezdeményezése volt a virágvasárnapi koncert, amely „Tavaszi Muzsika” néven nyújt lehetőséget kórusművek bemutatására. A hazai és külföldi kórusokkal való kapcsolatártásban oroszlánrészt vállalt (Szentendre, Nagyatád, Jászberény, a szlovákiai Nagymegyer, az ausztriai Mödling, a németországi Vaihingen an der Enz). Őt is többször elismerték kitüntetésekkel, oklevelekkel, mind Kőszegen, mind Vas megyében a kórusmozgalomban kifejtett teljesítményéért. A családja volt legerősebb támasza. A szerepléseket követően Ildikó véleménye meghatározó volt számára. Mindig tudott újat mondani, oda kellett rá figyelni. Dr. Schrott Géza posztumusz Kőszeg Városért díjban részesül.

Kőszeg Város Posztumusz Díszpolgára

Jenkei Ede
Sportember, helytörténeti kutató.
Kőszegen született 1925. március 20-án. Katolikus elemi iskolába, polgáriba, majd a Liceum-Tanítóképzőbe járt. Aktívan 1940-ben kezdett futballozni. Négy év múlva katonai kiképzésben vett részt Csáktornyán a Szent László hadosztályban. Megjárta a frontot és hadifogoly is volt. 1946-ban, a leszerelés után a Nemez Posztógyárban kezdett dolgozni, a festöde és előkészítő üzemrészek vezetője lett. Ez volt az egyetlen munkahelye, innen ment nyugdíjba. A gyár csapatában, majd különböző nevű kőszegi egyesületekben focizott a megyeiben és az NB III-ban. Száznyolcvanöt meccsen összesen 110 gólt szerzett. Játékos-edzőként kezdte a kispadon, majd önálló edzőként dirigálta a helyi csapatokat a megyeiben és az NB III-ban. A kispadon 1908-szor ült, hat bajnokságot nyert csapataival. Az NB III-ban 13 évet töltöttek, egyszer ezüstérmet is szereztek. Leghíresebb játékosa a 37 válogatottságig menetelő Kereki Zoltán volt, rá a legbüszkébb.
Írásai elsőként a Kőszeg és Vidéke újság sportrovatában jelentek meg. Összegyűjtötte a város sporttörténetének adatait, s olyan sportolókét is, akik csak kötődnek Kőszeghez. Gyűjtőmunkájának eredményeként a 75 éves a Kőszegi SE, Kőszeg város története és 100 éves a KSE kiadványait neki köszönhették a sportrajongók. Az unokája segítségével állította össze a Ki-kicsoda Kőszeg sportéletében című könyvet. Munkahelyén és a sportban kifejtett tevékenységéért is számos elismerést kapott.
Jenkei Ede egy alkalommal így emlékezett életútjára: „A családom, a munkám és a sport volt az életem, büszke vagyok fiamra, Andrásra, aki 1983-ban az ország legjobb maratoni futója volt, Péter unokám is hosszútávfutó. A pálya közelében laktunk, természetes volt a labdarúgás választása, de ezzel majdnem minden akkori gyerek így volt. Hívtak Keszthelyre is futballozni, de a Nemez gyárban munkahelyem lett, volt futballcsapat is, így maradtam. Az olimpiai bajnok Lóránt Gyulával jó barátságban voltam. Egy alkalommal még ellenfélként is találkoztunk, amikor Ő már a Szombathelyi FC-ben játszott. A posztom meghatározatlan volt, igazán védőt játszottam, de ha kellett, előreküldtek, az ellenfél kapuja előtt is feltaláltam magamat. Ezt góljaim is igazolják. Már aktív koromban sok mindent gyűjtöttem, még az edzésnaplóim is napra pontosan megvannak ma is. Nyugdíjas éveimet is a kőszegi sporttal, a kőszegi múlttal kapcsolatos történések, eredmények töltik ki. A múzeumba gyűjtésemnek csak egy része került be, a többit otthon a pincében őrzöm. Így teljes a (sport)életem.
Halálakor a város így búcsúzott tőle: Jenkei Ede Kőszeg egyik színes életű, és gazdag szellemű egyénisége 2018. november 24-én 94. életévében hunyt el. Kőszeget szerető, magyarságát büszke szerénységgel megvalló személyisége bőven tükröződik életútjában. Az „ép testben ép lélek” eszmény egyik hordozója volt.
Jenkei Ede Kőszeg Város Posztumusz Díszpolgára kitüntető címben részesül

„Jó tanuló, jó sportoló” elismerések:
Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola:
-Róka Bora
-Dance Jam tánccsoport 3. évfolyam:
Nagy Réka, Németh Mira, Gergye Liliána, Novák Írisz, Jakab Luca, Füzi Dalma, Pásztor Nina, Temesi Fanni, Flasch Natali
-II. korcsoportos leány mezei futócsapat: Pápai Nerina, Szabó Tamara, Gérnyi Zoé, Kullai Petra, Piros-Wurst Amira
Bersek József Általános Iskola:
- Harkány Júlia
- Lovagi Amanda
- Tiéd a Szó-tár verseny csapata: Kovács Szilárd, Lovagi Amanda, Géró Balázs Levente
Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola:
Tenisz Diákolimpia leány csapat: Bariska Fruzsina, Jelencsics Alíz
- Fiú atlétika csapat: Hóbor Lehel, Laki Barnabás, Medvegy András
- Kondics Lilla

Árpád-házi Szent Margit Gimnázium:
- Hóbor Eszter
- Palatkás Anna

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium:
- KEBA országos pénzügyi verseny csapata: Döbörhegyi Máté, Herczeg Emese, Zrinszki Ármin
- Fiú atlétika csapat: Pethő Márton, Sárközi Dominik, Pászner Benedek, Kovács Máté, Iker Flórián, Németh Szabolcs, Windisch András, Al-Rashed Hamza Ahmed, Fekete Gellért, Kővári Bence
- Bognár Bálint
- Pethő Márton

Evangélikus Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium:
- Prácser Roland
- Kiss László
- Ecker Dávid


Dr. Nagy László EGYMI:
- Dudás Dávid
- Benhart Dávid