Római Katolikus Plébánia

A Kőszegi Kőszegi Plébánia Hivatal információ.

Kőszegi Plébánia HivatalPlébános: Dr. Perger Gyula

Hivatal: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 12.
Telefonszám: +36 94 563 397
Mobil: +36 30 337 0797
E-mail: koszeg@martinus.hu

Hivatali órák rendje:

Hétfő: ----
Kedd: ----
Szerda: 16-18 óra
Csütörtök: 8-11 óra
Péntek: 16-18 óra

A szentmisék rendje Kőszegen

Vasárnap
8:00
Jézus Szíve templom
német nyelvű - deutschsprachig
9:30
Jézus Szíve templom
11:00
Jézus Szíve templom
családi szentmise szeptember 1 – május 31.
16:30
Zárda templom
horvát nyelvű (2. és 4. vasárnap) - hrvatske
18:00
Zárda templom
Hétfő
7:00
Zárda templom
Kedd - Szombat
7:00
Zárda templom
19:00
Jézus Szíve templom

Advent 1. vasárnapja - 2022. november 27.1) Az elmúlt vasárnap perselyadományunkat a Karitász javára adtuk, amelynek összege Kőszegen 239.445 ft és Kőszegfalván 30.220 ft volt, az összeget továbbítottam a Püspöki Hivatalnak, valamint a helyi Karitásznak, az ő nevükben is köszönöm!

2) Az előző évek hagyományait követve rászoruló testvéreink javára tartós élelmiszer felajánlást is lehet tenni, s ezen élelmiszereket a Brenner János közösségi házba lehet elhozni keddtől szombatig reggel 8 és 9 óra között, valamint szerdán délután 4 és 5 óra között december 17-vel bezárólag.

3) A rorate szentmisék hétfőtől péntekig reggel 6 órakor kezdődnek a Jézus Szíve templomban!

4) Csütörtökön 17.15-kor a Szent Mónika imaközösség tagjai találkoznak az Árpádházi Iskolában.

5) Elsőcsütörtökön délután 4 órától rózsafüzért imádkozunk Kőszegfalván, fél 5-kor szentségimádás és gyóntatás lesz, majd 5 órakor szentmise.

6) Elsőpénteken délután 5 órától gyóntatás lesz a Jézus Szíve templomban, majd 6 órakor szentségimádást tartunk! Már az adventi szent idő kezdetén igyekezzünk elvégezni a karácsonyi szentgyónásunkat!

7) Szombaton délelőtt 10 órakor ministráns foglalkozás a Jézus Szíve templomban, délután 5 órakor pedig ovis mise lesz a Zárda templomban.

8) Kérem a kedves testvéreket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, akik az elsőpéntekes betegeken kívül szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, jelezzék a sekrestyében. December 2-án, elsőpénteken délelőtt és délután fogom meglátogatni őket otthonukban. Kérem, hogy azok felé is jelezzétek, akik templomba nem járnak, de tudjátok, hogy a családban idősek betegek vannak és szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Pontos név és cím bediktálást szeretnénk kérni a fogadóórában vagy a szentmisék előtt és után a sekrestyében.

9) Az idei esztendőben is szervezünk adventi-karácsonyi hangversenyeket templomunkban, ennek első alkalma jövő szombaton december 3-án, délután fél 5-kor lesz a Jézus Szíve templomban. Első meghívottunk László Attila erdélyi magyar énekes, a csillag születik harmadik szériájának nyertese lesz. Ez a rendezvény 2.000 ft adomány felajánláshoz kötött, amelyet majd a templom bejáratánál a perselybe lehet elhelyezni, ebből a felajánlásból fizetjük a fellépő díját, a fennmaradó rész pedig a Jézus Szíve templom javára fordítódik.

10) December 10-én, szombaton délután fél 5-kor pedig Pitti Katalin művésznő és Pálmai Árpád orgonista lesznek a vendégeink. Ezen rendezvényünk is 2.000 ft adomány felajánláshoz kötött lesz.

11) A jelenlegi Kőszegi Egyházközségi Képviselőtestület ötéves mandátuma már két éve lejárt, ezért a kánonjog szerint előírás az új egyházközségi képviselőtestület felállítása. Az új képviselőtestületbe régi-új tagokat lehet jelölni jövő vasárnappal bezárólag. Jogosult jelölni és jelölhető minden olyan 18 éven felüli krisztushívő, aki a plébánia területén lakik, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesz az egyházközség életében, volt elsőáldozó és bérmálkozó. Ha házasságban él, érvényes szentségi házassága van. Választható minden 18 és 75 év közötti személy, akire az előbb felsorolt feltételek igazak. Minden hívő három személyt jelölhet, akiknél kérem, hogy a telefonszámot is írják oda, hiszen a jelöltet meg kell kérdeznem, hogy elfogadja-e a jelölést. Természetesen fontos, hogy a jelölt a mindenkori plébánossal tudjon és akarjon is együttműködni. A lapot, amelyre otthon, a három jelölt nevét felírjuk, jövő vasárnapig az erre kijelölt helyen lehet a templomban elhelyezni. Ezt követően összeállítjuk a jelöltek listáját, amelyet kifüggesztünk a templom hirdető táblájára. Január 14-én szombaton az előesti szentmise után és 15-én vasárnap pedig minden szentmisét követően lesz az új képviselőtestületi választás. Az új képviselőtestület az esküjét január 22-én vasárnap a fél 10-kor kezdődő szentmisében teszi majd le.

12) Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik szívükön viselték a püspöki vizitáció ügyét, s eljöttek a szerdai napon délelőtt a Jézus Szíve templomba a Püspök atyával való találkozóra. Köszönöm a Béri Balogh Iskola igazgatójának, a felkészítő tanároknak valamint a diákoknak az igényes műsort, amellyel megajándékoztak minket. Köszönöm, hogy két családi otthonban személyes látogatást is tehettünk.

13) Sok lehetőségünk van a szeretetteli tevékenykedésre advent idején, de figyeljünk arra, hogy ne tévesszük szem elől a célt: Jézus találkozni szeretne velünk karácsony ünnepén, és nem megfáradt, kiégett, hanem felkészült lelkünkre vágyik. Tegyünk jót, de annyit és úgy, hogy közben és általa díszbe öltözhessen a szívünk, mert a mi Urunk biztosan megérkezik!

Évközi 34. Krisztus Király vasárnap - 2022. november 20.1) A mai vasárnap az ország valamennyi templomában perselyadományunkat a Karitász javára adjuk. S az előző évek hagyományait követve rászoruló testvéreink javára tartós élelmiszer felajánlást is lehet tenni, s ezen élelmiszereket a Brenner János közösségi házba lehet elhozni keddtől szombatig reggel 8 és 9 óra között, valamint szerda délután 4 és 5 óra között december 17-ig bezárólag.

2) A Szeretetláng imaközösség tagjai hétfőn délután fél 5-kor találkoznak a Jézus Szíve templomban.

3) Csütörtökön délelőtt 10 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Köszházban.

4) Csütörtökön 17.15-kor az Árpádházi Iskolában találkoznak a Szent Ambrus bibliakör, valamint az egyházi énekkar tagjai.

5) Pénteken este 18.30-kor ifjúsági hittan lesz a Zárda templomban.

6) Az esztendő végéhez közeledünk, ezért tisztelettel kérjük, hogy akik egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével még nem tettek eleget, ha lehetőségeik engedik tegyenek eleget ennek a Szent István király kora óta tartó kötelezettségnek.

7) Jövő esztendőre miseszándékokat lehet íratni a fogadóórákban. A szentmisék ára a Püspöki Kar rendelete alapján 3.000 ft, amelyet a szentmise íratásakor kell befizetni. A szentmisét írathatjuk élő és meghalt szeretteinkért, s ne feledjük, hogy a halottakért felajánlott szentmise a legtöbb, amelyet szeretteinkért még megtehetünk haláluk után, hogy ilyen formában is imádkozunk Értük.

8) Ma Krisztus Király vasárnapja van, s jövő vasárnap már advent 1. vasárnapja lesz, jövő hétvégén a szombat előesti szentmise keretében az otthonról elhozott adventi koszorúkat megszenteljük a szentmise kezdetén.

9) Kérem a kedves testvéreket, hogy idős, beteg hozzátartozóikat, akik az elsőpéntekes betegeken kívül szeretnék elvégezni karácsonyi szentgyónásukat, jelentsék a sekrestyében. December 2-án, elsőpénteken délelőtt és délután fogjuk meglátogatni őket otthonukban. Kérjük, hogy azok felé is jelezzétek, akik templomba nem járnak, de tudjátok, hogy a családban idősek betegek vannak és szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Pontos név és cím bediktálást szeretnénk kérni a szentmisék előtt és után a sekrestyében.

10) A jelenlegi Kőszegi Egyházközségi Képviselőtestület ötéves mandátuma már két éve lejárt, ezért a kánonjog szerint előírás az új egyházközségi képviselőtestület felállítása. Az új képviselőtestületbe régi-új tagokat lehet jelölni december 4-ig, ádvent 2. vasárnapjáig. Jogosult jelölni és jelölhető minden olyan 18 éven felüli krisztushívő, aki a plébánia területén lakik, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesz az egyházközség életében, volt elsőáldozó és bérmálkozó. Ha házasságban él, érvényes szentségi házassága van. Választható minden 18 és 75 év közötti személy, akire az előbb felsorolt feltételek igazak. Minden hívő három személyt jelölhet, akiknél kérem, hogy a telefonszámot is írják oda, hiszen a jelöltet meg kell kérdeznem, hogy elfogadja-e a jelölést. Természetesen fontos, hogy a jelölt a mindenkori plébánossal tudjon és akarjon is együttműködni. A lapot, amelyre otthon, a három jelölt nevét felírjuk, jövő vasárnaptól az erre kijelölt helyen lehet majd a templomban elhelyezni. Ezt követően összeállítjuk a jelöltek listáját, amelyet kifüggesztünk a templom hirdető táblájára. Január 14-én szombaton az előesti szentmise után és 15-én vasárnap pedig minden szentmisét követően lesz az új képviselőtestületi választás. Az új képviselőtestület az esküjét január 22-én vasárnap a fél 10-kor kezdődő szentmisében teszi majd le.

11) A mindenkori szombathelyi megyéspüspök öt évenként végig látogatja az Egyházmegye valamennyi plébániáját. Ez a látogatás a kőszegi plébánián november 23-án, szerdán délelőtt lesz. 1/2 9-kor a Püspök atya itt a Jézus Szíve templomban kötetlen beszélgetés keretében szeretne találkozni a hívekkel, ezért kérem, hogy akinek lehetősége van és a délelőtti órákban itthon tartózkodik, jöjjön el erre a beszélgetésre, találkozóra.

Évközi 33. vasárnap - 2022. november 13.1) Ma este 6 órakor fatimai engesztelésünk lesz, fél 6-tól a gyónók rendelkezésére állunk, majd 6 órakor szentmise, ezt követően a körmenet, minél többen vegyünk részt az engesztelésen, amelyet magyar hazánkért, varosunkért és saját bűneink engeszteléséért ajánlunk fel. A fatimai est szónoka Mikolás Attila egykori kőszegi káplán, salomvári plébános úr lesz.

2) Hétfő este fél 7-kor Tazie imaóra lesz a Zárda templomban, amelyre mindenkit szeretettel várnak.

3) Csütörtökön délután ¼ 6-kor a Szent Mónika imaközösség és az énekkar tagjai találkoznak az Árpádházi Iskolában az összejövetelekre kijelölt tantermekben.

4) Csütörtökön este 6 órakor felnőtt hittan lesz a nővérek rendházában.

5) Pénteken este fél 7-kor középiskolás hittanosaink találkoznak a Zárda templomban.

6) Szombaton délelőtt 10 órakor ministráns foglalkozás lesz a Jézus Szíve templomban.

7) Szombaton délután 5 órakor ovis mise lesz a Zárda templomban.

8) Naptárak, a kalendárium, valamint Rita nővér könyve megérkezett, átvehetők a sekrestyében a szentmisék előtt és után.

9) Jövő esztendőre miseszándékokat a plébániai fogadóórák keretében lehet íratni. A miseszándék ára a MKPK rendelkezése szerint 3.000 ft, amelyet a szentmise felíratásakor kell befizetni.

10) December 20-án, kedden este 6 órakor a Zeneakadémia nagytermében az Angelika lánykar karácsonyi hangversenye lesz a Béke karácsonya címmel Gráf Zsuzsanna vezényletével. A hangversenyre 49 db ajándék jegyet kaptunk Gráf Zsuzsannától, illetve a leánykartól, ezért a bekerülési költség az autóbusz díja, valamint 4 órától egy vezetés lenne a Zeneakadémián, amelynek költségét fizetnünk kell. A hangversenyre még 5 hely maradt, jelentkezni a fogadóórák keretében lehet.

11) Jövő vasárnap a MKPK rendelkezése szerint perselyadományunkat a Karitász javára adjuk.

12) Jövő vasárnap az egyházi év vége, Krisztus Király vasárnapja lesz, ezért ha tehetjük egyházi kötelezettségeinknek az egyházi adó befizetésével tegyünk eleget.

13) A jelenlegi Kőszegi Egyházközségi Képviselőtestület ötéves mandátuma már két éve lejárt, ezért a kánonjog szerint előírás az új egyházközségi képviselőtestület felállítása. Az új képviselőtestületbe régi-új tagokat lehet jelölni december 4-ig vasárnapig. Jogosult jelölni és jelölhető minden olyan 18 éven felüli krisztushívő, aki a plébánia területén lakik, vagy legalább egy éve tevékenyen részt vesz az egyházközség életében, volt elsőáldozó és bérmálkozó. Ha házasságban él, érvényes szentségi házassága van. Választható minden 18 és 75 év közötti személy, akire az előbb felsorolt feltételek igazak. Minden hívő három személyt jelölhet, akiknél kérem, hogy a telefonszámot is írják oda, hiszen a jelöltet meg kell kérdeznem, hogy elfogadja-e a jelölést. Természetesen fontos, hogy a jelölt a mindenkori plébánossal tudjon és akarjon is együttműködni. A lapot, amelyre otthon, a három jelölt nevét felírjuk, jövő vasárnaptól az erre kijelölt helyen lehet majd a templomban elhelyezni. Ezt követően összeállítjuk a jelöltek listáját, amelyet kifüggesztünk a templom hirdető táblájára. Január 14-én szombaton az előesti szentmise után és 15-én vasárnap pedig minden szentmisét követően lesz az új képviselőtestületi választás. Az új képviselőtestület az esküjét január 22-én vasárnap a fél 10-kor kezdődő szentmisében teszi majd le.

14) Jövő esztendőben egy olaszországi zarándokútat szervezünk előreláthatólag május vagy június hónapban Siena, Róma, Castel-Gandolfo, Pompeji, Capri szigete, Assisi és Loretto érintésével. Részletes programot januárban tudunk az érdeklődők rendelkezésére bocsátani.

15) A királyi városi napon, egyházközségünkben feladatokat ellátó személyek is díjazottak lettek, így Kelemen Józsefné Kőszeg város Önkormányzatának kitüntető oklevelét kapta karitatív tevékenységéért, Kakucs Adél Petra nővér oktató-nevelő tevékenységéért Pro Communitate, Bazsó Cecília a város egyházi és civil zenei életért végzett munkásságáért posztumusz Pro Communitate díjat kapott. A kitüntetésükhöz, illetve a város valamennyi kitüntetjének őszinte szívből gratulálunk.

16) A mindenkori szombathelyi megyéspüspök öt évenként végig látogatja az Egyházmegye valamennyi plébániáját. Ez a látogatás a kőszegi plébánián november 23-án, szerdán délelőtt lesz. 1/2 9-kor a püspök atya itt a Jézus Szíve templomban kötetlen beszélgetés keretében szeretne találkozni a hívekkel, ezért kérem, hogy akinek lehetősége van és a délelőtti órákban itthon tartózkodik, jöjjön el erre a beszélgetésre, találkozóra.

17) Sándor atya ma ünnepli a születésnapját, jó Isten áldása, segítsége kísérje és oltalmazza mindenkor életútján.

Évközi 32. vasárnap - 2022. november 5.1) A Szeretetláng imaközösség tagjai hétfőn délután fél 5-kor találkoznak a Jézus Szíve templom Lourdes-i kápolnájában.

2) Csütörtökön délelőtt 10 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Közházban.

3) Csütörtökön délután negyed 6-kor a Szent Ambrus bibliakör tagjai találkoznak az Árpádházi Iskolában a kijelölt tanteremben.

4) Jövő szombaton délelőtt 10 órakor ministráns foglalkozás lesz a Jézus Szíve templomban.

5) Jövő vasárnap este 6 órakor fatimai engesztelésünk lesz a Jézus Szíve templomban, ezért a Zárda templomban jövő vasárnap este 6 órakor nem lesz szentmise. Fél 6-tól a gyónók rendelkezésére állunk, majd 6 órakor szentmise, ezt követően körmenet. A szentmise főcelebránsa Mikolás Attila salomvári plébános úr, egykori kőszegi káplán lesz. Minél többen jöjjünk el imádkozni magyar hazánkért, városunkért valamint saját bűneink engeszteléséért, s ne feledjük az imaszándék kéréseket sem.

6) A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Gimnázium regisztrációhoz kötött nyílt napot tart november 10-én, csütörtökön délelőtt 9 órától. Regisztrálni az iskola honlapján, a gimnáziumi aloldalon, a felvételi menüpontra kattintva lehet. Szeretettel várják az érdeklődő diákokat és szüleiket!

7) A kőszegi esperesi kerület papjainak őszi korona gyűlése csütörtökön délelőtt fél 11-kor lesz a kőszegi Plébánia épületében.

8) Jövő szombaton délelőtt 10 órakor egyházmegyénk szülöttjének és védőszentjének Szent Márton az ünnepét tartjuk a Székesegyházban, amelynek szónoka és főcelebránsa Josef Halkó pozsonyi segédpüspök lesz. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak a szentmisére!

9) Jövő esztendőre miseszándékokat a jövő héttől a plébániai fogadóórák keretében lehet íratni. A miseszándék ára a MKPK rendelkezése szerint 3.000 ft, amelyet a szentmise felíratásakor kell befizetni.

10) A ministránsok októberi pontversenyében az első helyezett Lackner Dávid (67), második helyezett Lackner Máté (64), harmadik helyezett Nemes Roland (59), negyedik helyezett Vajai Mira és ötödik helyen Andorka Csenge és Andorka Luca(20). Köszönöm a ministránsoknak, hogy nemcsak vasárnap, hanem hétköznap is vállalnak szolgálatot. Köszönöm Sándor atyának a ministráns foglalkozásokat, köszönöm a szülőknek is, hogy bátorítják gyermekeiket az oltár szolgálatra.

Évközi 30. vasárnap - 2022. október 23.1) A Szeretetláng imaközösség tagjai hétfőn délután fél 5-kor találkoznak a Jézus Szíve templom Lourdes-i kápolnájában.

2) Csütörtökön délelőtt 10 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban.

3) Csütörtökön délután fél 6-kor a Szent Ambrus bibliakör tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban.

4) Jövő szombaton délelőtt 10 órakor ministráns foglalkozás lesz a Jézus Szíve templomban.

5) 2023-as esztendőre egylapos falinaptár 50 ft, forgatható színes falinaptár 650 ft és kalendárium 750 ft-os áron előjegyeztethető a sekrestyében a jövő vasárnappal bezárólag a szentmisék előtt és után.

6) Tisztelettel kérjük, hogy akik jövő esztendőben is szeretnék a Martinus újság, Új Ember, Adorémust megrendelni, vagy eddig még nem rendelték és a jövő évtől szeretnék azok jövő vasárnappal bezárólag jelezzék szándékukat a sekrestyében. Az újságot és az Adorémus kiadvány árát egy részletben januárban kell majd minden előfizetőnek befizetni.

7) Dr. Székely János megyéspüspök Szombathelyen megalapította a Salkaházi technikumot, ahol oktatási és szociális ágazaton indítottak szakokat. Mindkét ágazaton olyan szakembereket képeznek, akik hivatásukkal embertársaikat szolgálják a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. Az idei tanévben az alábbi szakokat hirdetik meg 5 éves - érettségit és szakmát adó- képzésben: oktatási szakasszisztens, kisgyermekgondozó, -és nevelő, szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens, szociális és rehabilitációs szakgondozó. 3 éves, érettségit nem, csak szakmát adó képzésben: szociális ápoló,-és gondozó; gyermek,-és ifjúsági felügyelő. Az intézményben nyílt napot tartanak jövő héten, október 27 és 28-án, csütörtökön és pénteken délelőtt 9 órától.

8) Dr. Székely János püspök atya egy imádságot írt egyházmegyénkért, amelyet kiosztottunk és a padokon megtalálható, vigyük haza az imalapot és egyénileg és közösségeinkben is imádkozzuk.

9) Örömmel hirdetjük, hogy a plébánia szervezésében, november 5-én szombaton este 6 órakor, a Jézus Szíve templomban Mozart Requiem-je csendül fel a Mindenszentek és Halottak napi ünnepkörben a Vox Savariae vegyeskar és a Güssingi városi kórus közreműködésével. A belépőjegy ára 4.000 ft, amely megvásárolható a Plébánia Hivatalban a fogadóórák keretében.

10) Szintén örömmel hirdetjük, hogy Rita nővérnek egy igényes stílusú és szép kivételű könyve jelent meg. Címe a Rózsafüzérről mindenkinek. A rózsafüzér imádságot sokan ismerik és kedvelik, de vajon mit tud a rózsafüzér, mire jó és hogyan használhatjuk. Ezekre a kérdésekre válaszol Rita nővér könyve, amely megrendelhető a sekrestyében 1990 forintos áron november 6-ig, vasárnapig a szentmisék előtt és után.

Évközi 28. vasárnap - 2022. október 9.1) A Szeretetláng imaközösség tagjai hétfőn délután 4 órakor találkoznak a Jézus Szíve templom Lourdes-i kápolnájában.

2) Hétfő este fél 7-kor Taize imaóra lesz az evangélikus gyülekezeti házban. Mindenkit szeretettel várnak!

3) Csütörtökön délelőtt 10 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban.

4) Csütörtökön délután 5 órakor a Szent Ambrus bibliakör tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban.

5) Csütörtökön, fatimai engesztelő napunkon a rózsafüzér fél 6-kor kezdődik, majd 6 órakor a szentmise, amely a horvát nyelvű közösség szentmiséje lesz. A szentmisét Anton Kolic és Dumovits István atyák mutatják be. A szentmise után körmenetet a templomban tartjuk. Minél többen jöjjünk el imádkozni a világ békéjéért, városunkért, családjainkért, valamint saját bűneink engeszteléséért!

6) Pénteken este fél 7-kor középiskolás hittanosaink találkoznak a Zárda templomban.

7) Október a Szűzanya hónapja az esti szentmisék előtt fél 6-tól Rózsafűzért imádkozunk.

8) Kőszegfalván hétfőtől szombatig minden este 6 órakor szintén rózsafüzért imádkozunk vasárnap pedig délután 3 órakor.

9) A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Gimnázium regisztrációhoz kötött nyílt napot tart holnap, hétfőn délelőtt 9 órától. Regisztrálni az iskola honlapján, a gimnáziumi aloldalon, a felvételi menüpontra kattintva lehet. Szeretettel várják az érdeklődő diákokat és szüleiket!

10) Örömmel hirdetem, hogy a plébánia szervezésében, november 5-én szombaton este 6 órakor, a Jézus Szíve templomban Mozart Requiem-je csendül fel a Mindenszentek és Halottak napi ünnepkörben a Vox Savariae vegyeskar és a Güssingi városi kórus közreműködésével. A belépőjegy ára 4.000 ft, amely megvásárolható a Plébánia Hivatalban a fogadóórák keretében.

11) 2023-as esztendőre egylapos falinaptár 50 ft, forgatható színes falinaptár 650 ft és kalendárium 750 ft-os áron előjegyeztethető a sekrestyében október 30-ig a szentmisék előtt és után.

12) Tisztelettel kérjük, hogy akik jövő esztendőben is szeretnék a Martinus újság, Új Ember, Adorémust megrendelni, vagy eddig még nem rendelték és a jövő évtől szeretnék azok október 30-i vasárnappal bezárólag jelezzék szándékukat a sekrestyében. Az újságot és az Adorémus kiadvány árát egy részletben januárban kell majd minden előfizetőnek befizetni.

13) Már előre hirdetjük, hogy október 20-án, csütörtökön a Jurisics Gimnázium dísztermében délután 3 órától megemlékező előadások lesznek A KŐSZEGI GIMNÁZIUM A KOMMUNISTA ÁLLAMBIZTONSÁG CÉLKERESZTJÉBEN Sólymos Szilveszter bencés atya és diákjainak pere címmel. Este 6 órakor Dr. Várszegi Asztrik ny. pannonhalmi főapát tart megemlékező szentmisét a Jézus Szíve templomban. Mind az előadásokra, mind a szentmisére mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

14) Jövő szombaton október 15-én, reggel 8 órától őszi nagytakarítást szeretnénk tartani a Jézus Szíve templomban, amelyre hívjuk és várjuk a segíteni tudó embereket.

Évközi 27. vasárnap - 2022. október 2.1) Elsőcsütörtökön délután 4 órától imaóra lesz Kőszegfalván, fél 5-től gyónási lehetőséggel, majd 5 órakor szentmise.

2) Pénteken Rózsafüzér Királynőjének ünnepén a Zárda templom búcsúnapja lesz, az ünnepi búcsúi szentmisét a reggel 7 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk.

3) Pénteken elsőpéntek délelőtt a házaknál lévő betegeket látogatjuk meg, valamint a szociális otthonok lakóit.

4) Elsőpénteken este fél 6-tól gyóntatás lesz a Jézus a Jézus Szíve templomban, majd 6 órakor szentmise, ezt követően szentségimádás tartunk városunkért, valamint a világ békéjéért. Bátorítjuk plébániánk közösségeit, hogy vegyenek részt az elsőpénteki szentségimádáson.

5) Elsőszombaton október 8-án, a Zárda templom szentségimádási napja van, szentségkitétel a 9 órakor kezdődő szentmise keretében lesz, szentségeltétel este fél 6-kor. Napközben is minél többen térjünk be a Zárda templomba a Szentségi Jézushoz.

6) Csütörtökön délután 5 órakor a Szent Mónika imaközösség tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban.

7) Csütörtökön délután 6 órakor felnőtt hittan lesz a Brenner János közösségi házban. Mindkét alkalomra szeretettel várjuk a családjukért közösségben imádkozni akarókat, illetve azokat, akik hitükben még inkább szeretnének elmélyülni.

8) Pénteken este fél 7-kor középiskolás hittanosaink találkoznak a Zárda templomban.

9) Szombaton délelőtt 10 órakor ministráns foglalkozás lesz a Jézus Szíve templomban.

10) Október a Szűzanya hónapja az esti szentmisék előtt fél 6-tól Rózsafűzért imádkozunk. Az előző évek gyakorlatát követve kedden a Balogh iskola, szerdán a Bersek iskola, csütörtökön az Árpádházi Szent Margit iskola hittanosai, pénteken a Rózsafűzér Társulat tagjai, szombaton pedig az előesti szentmise előtt a Cursillo csoport tagjai imádkozzák a rózsafűzért a Jézus Szíve templomban.

11) Kőszegfalván hétfőtől szombatig minden este 5 órakor szintén rózsafüzért imádkozunk vasárnap pedig délután 3 órakor.

12) A kőszegi Árpád-házi Szent Margit Gimnázium regisztrációhoz kötött nyílt napot tart 2022. október 10-én, hétfőn délelőtt 9 órától. Regisztrálni az iskola honlapján, a gimnáziumi aloldalon, a felvételi menüpontra kattintva lehet. Szeretettel várják az érdeklődő diákokat és szüleiket!

13) Október 1. és november 28-a között népszámlálás zajlik Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a római katolikus valláshoz tartozását!

14) Örömmel hirdetem, hogy a plébánia szervezésében, november 5-én szombaton este 6 órakor, a Jézus Szíve templomban Mozart Requiem-je csendül fel a Mindenszentek és Halottak napi ünnepkörben a Vox Savariae vegyeskar és a Güssingi városi kórus közreműködésével. A belépőjegy ára 4.000 ft, amely megvásárolható a Plébánia Hivatalban a fogadóórák keretében.

15) Szeptember hónapban a Jézus Szíve templom javára 330.000 ft adomány befizetés történt a kőszegfalvi templom felújítására pedig 145.000 ft adományoztak. Isten fizesse meg az adományozók áldozatkészségét!

16) Ministránsok szeptemberi pontversenyében Lakner Máté és Lakner Dávid lettek az első helyezettek, köszönjük szorgalmukat. Bátorítjuk a fiatalokat, hogy vállaljanak ministráns szolgálatot.

17) Csütörtökön este 7 órakor Egyházközségi gyűlést tartunk a Brenner János közösségi házban, amelyre a kőszegi és kőszegfalvi egyházközségi tagokat szeretettel hívjuk és várjuk.

Évközi 23. vasárnap - 2022. szeptember 4.1) A mai napon Rómában Ferenc pápa boldoggá avatja I. János Pál pápát, aki rövid 33 napig szolgálta az Anyaszentegyházat 1978-ban pápaként.
2) Jövő héttől a hétköznapi szentmisék, valamint a szombat előesti szentmisék is este 6 órakor kezdődnek plébániánk területén.
3) A hittanra járó diákok a szentmise naplót az iskolában kapják meg. A mai vasárnaptól, hasonlóan a tavalyi évhez a szentmise után egy matricát kapnak, amelyet kérünk, hogy a szentmise naplóba ragasszanak be.
4) Új ministránsokat várunk, a már szolgálatot teljesítők mellé. Ministránsokat szombaton 12 órakor várom a plébániára egy közös pizzázásra.
5) Augusztus hónapban a Jézus Szíve templom javára 103.000 ft adomány befizetés történt, a Kőszegfalvi templom felújításának céljára augusztus hónapban 805.000 ft befizetés történt, amely magába foglalja Sulyok Józsefné temetési koszorúira szánt felajánlásokat is. Isten fizesse vissza mindenki áldozatkészségét.
6) Petra nővér főnöknői szolgálatát Isten áldása kísérje és segítse, köszönjük városunkért, közösségeinkért végzett szolgálatát, munkáját!
7) Köszönöm Brenner József nagyprépost, ny. püspöki helynök úrnak, valamint Rácz Ágoston újmisés atyának, hogy szabadságom idején a lelkipásztori szolgálatot ellátták a plébánia területén. 8) Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani Németh Norbert kispapunknak, hogy tavaly augusztustól segítségemre volt mind a plébániaház felújítása során, mind az irodai munkában, mind a templomi liturgikus cselekmények végzésénél. Köszönöm figyelmességét, áldozatkészségét, tapintatosságát valamint rátermettségét, amellyel minden feladatát intézte, végezte.

Plébániánk területén mindig szívesen látjuk és várjuk!

Évközi 13. vasárnap, 2022. június 26.1) A Szeretetláng imaközösség tagjai kedden este fél 6-kor találkoznak a Jézus Szíve templom lourdes-i kápolnájában.

2) Pénteken elsőpéntek, délelőtt a házaknál látogatjuk meg az elsőpéntekes betegeket, valamint a szociális otthonok lakót. Este fél 7-től gyóntatás lesz a Jézus Szíve templomban, majd a szentmise után szentségimádás, amelyet városunkért, családjainkért ajánlunk fel. Bátorítom a közösségek tagjait is, hogy vegyenek részt a szentségimádáson.

3) Böjte Csaba atya tevékenységének támogatására 258.230 ft jött össze múlt vasárnap, amelyet az Ő nevében is hálásan köszönök.

4) Július 6-án, szerda este fél 8-kor egyházközségi gyűlést tartunk a Brenner János közösségi házban, amelyre a tagokat szeretettel hívom és várom!

5) Július 10-én vasárnap a fél 10-kor kezdődő szentmise keretében Brenner József ny. püspöki helynök, nagyprépost vasmisét mutat be Kőszegen a Jézus Szíve templomban, 17-én vasárnap 11 órakor pedig Kőszegfalván. A szentmise végén vasmisés áldásban részesít minket!

6) Október 1-én szombaton, a Majki kamalduli remeteségbe szeretnénk menni kirándulni, délután pedig az Operettszínházban a Csárdáskirálynő című darabot tekintenénk meg. A kirándulásra jelentkezni a plébániai fogadóóra keretében lehet július 8-val péntekkel bezárólag.

7) Július 2-án, jövő szombaton 12 órakor a ministránsokat várom a plébániára pizzázásra.

Szentháromság vasárnapja - 2022. június 12.1) Örömmel hirdetem, hogy a plébánia ház külső és belső felújítása befejeződött. A plébánia ház megáldása ünnepi szentmise keretében történik holnap, június 13-án, hétfőn este 6 órakor a fatimai szentmise keretében, amelyet Dr. Székely János püspök atya celebrál. Ebben a szentmisében egy másik örömteli eseményre is sor kerül Németh Norbert papnövendék, aki az idei évben a plébániánkon teljesített szolgálatot, magára ölti a reverendát, amely a papság felé vezető út fontos állomása. Mindkét ünnepi eseményre szeretettel hívunk és várunk Benneteket! Püspök atya délután 5 órától a gyónók rendelkezésre áll a Jézus Szíve templomban.

2) Akik süteménnyel hozzá tudnak járulni a plébánia ház megáldást követő fogadáshoz, azok a süteményeket hétfő délután 3 és 5 óra között tudják elhozni a plébánia épületébe. Mindenkit, aki részt tud venni a hétfői ünnepségen azokat szeretettel várjuk a szentmise után az agapéra is. Köszönjük, hogy a pénteki napig több, mint ötvenen jelezték, hogy süteménnyel hozzájárulnak a közös ünnephez!

3) Jövő héten szerda délután fél 6-kor a Szent Ambrus bibliakör tagjai, csütörtökön délelőtt 10 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban, valamint csütörtökön este 6 órakor a felnőtt hittan is megtartásra kerül.

4) Jövő szombaton az előesti szentmise este 6 órakor kezdődik a Jézus Szíve templomban, amely egyben az Árpádházi Iskola Tanévzáró szentmiséje is lesz.

5) A vasárnapi úrnapi körmenet miatt Kőszegfalván is előesti szentmise lesz szombaton este 6 órakor.

6) Jövő vasárnap Úrnapja lesz. A hagyományoknak megfelelően az úrnapi körmenetet a fél 10-kor kezdődő szentmise után tartjuk meg. Kérem, hogy amerre a körmenet elhalad az ablakokat gyertyával és virággal díszítsük. A fél 10-kor kezdődő úrnapi szentmisén a szentbeszédet Böjte Csaba atya tartja. Külön perselyt helyezünk el a templomban, amelybe az Ő munkásságát segítő adományokat helyezhetjük el.

7) Az úrnapi szentmise egyben az állami iskolába járó hittanosaink Te Deuma is lesz.

8) Már előre hirdetjük, hogy Jézus Szíve ünnepén június 24-én, pénteken az ünnepi szentmisét Dr. Márfi Gyula ny. veszprémi érsek, egykori kőszegi káplán celebrálja.

9) Szintén örömmel hirdetjük, hogy plébániánk területén szolgálatot teljesítő Brenner József nagyprépost, ny. püspöki helynök idén ünnepli pappá szentelésének 65. évfordulóját. A jubileumi szentmisét, vasmiséjét jövő vasárnap délután 5 órakor mutatja be a Szombathelyi Székesegyházban. Az ünnepi szentmisére szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket!

10) A verbita közösségben pedig Szabó Alajos atya ünnepli a vasmiséjét, amelyet jövő szombaton délelőtt fél 11 órakor mutat be a kőszegszerdahelyi templomban.

Pünkösd vasárnapja, 2022. június 5.1) A mai vasárnappal zárul a húsvéti időszak.

2) Pünkösdhétfő nem egyházi ünnep, de a Jézus Szíve templomban este 7 órakor ezen a napon tartunk szentmisét.

3) Jövő héten kedden délután fél 6-kor a Szeretláng imaközösség tagjai, csütörtökön délután 5 órakor a Szent Mónika imaközösség tagjai találkoznak.

4) A nyári időszakban vasárnaponként a 11 órai szentmise elmarad a Jézus Szíve templomban. Köszönöm a tanév során a 11 órai szentmisén való zenei szolgálatot, Benkő Balázs kántor úrnak, Márta nővérnek, az Egyházi Iskola énekkarának, valamint a Mécses zenekarnak és a peresznyei kórusnak. Szeptember 4-től az új tanév kezdetétől tartjuk meg újra a 11 órai szentmisét.

5) Örömmel hirdetem, hogy a plébánia ház külső és belső felújítása befejeződött. A plébánia ház megáldása ünnepi szentmise keretében történik majd, június 13-án, hétfőn este 6 órakor a fatimai szentmise keretében, amelyet Dr. Székely János püspök atya celebrál. Ebben a szentmisében másik örömteli eseményre is sor kerül Németh Norbert papnövendék, aki az idei évben a plébániánkon teljesített szolgálatot, magára ölti a reverendát, amely a papság felé vezető út fontos állomása. Mindkét ünnepi eseményre szeretettel hívunk és várunk Benneteket! Akik a fatimai szentmise után tartandó agapéra, amelyet a plébánia udvarán tartunk meg, süteménnyel hozzá tudnak járulni, azokat kérjük, hogy szándékukat jelezzék a sekrestyében a szentmisék előtt és után vagy a plébániai fogadóóra keretében a pénteki nappal bezárólag.

6) Szintén örömmel hirdetjük, hogy plébániánk területén szolgálatot teljesítő Brenner József nagyprépost, ny. püspöki helynök idén ünnepli pappá szentelésének 65. évfordulóját. A jubileumi szentmisét, vasmiséjét június 19-én vasárnap délután 5 órakor mutatja be a Szombathelyi Székesegyházban. Az ünnepi szentmisére szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket!

7) Jövő vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz.

Húsvét 7. vasárnapja - 2022. május 29.
Urunk Mennybemenetelének ünnepe1) Kedden, 31-én az utolsó lorettói litániát a Jurisics téren található Mária szobornál imádkozzuk el az esti szentmise után ¾ 8-kor. Ehhez az imádsághoz csatlakoznak a német zarándok testvéreink, akik a Szent Márton útvonalat járják végig, s ezt a napot Kőszegen töltik. Ezen az utolsó májusi esten köszöntsük együtt minél többen a Szűzanyát!

2) Jövő héten szerdán este fél 6-kor a Bibliakör tagjai, csütörtökön délelőtt 10 órakor a nyugdíjas klub tagjai találkoznak a Brenner János közösségi házban.

3) Elsőcsütörtökön este 6 órakor Kőszegfalván is lesz szentmise, előtte fél 6-tól gyóntatás és Szentségimádás lesz.

4) Pénteken, elsőpéntek délelőtt a házaknál látogatjuk meg az elsőpéntekes betegeket valamint a szociális otthonok lakót. Este fél 7-től gyóntatás lesz a Jézus Szíve templomban, majd szentmise, ezt követően pedig szentségimádás lesz templomunkban.

5) A Zárda templomban Szentlélekváró kilencedet tartanak minden este 6 órakor.

6) Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap ezzel a vasárnappal zárul a húsvéti időszak.

Húsvét 5. vasárnapja - 2022. május 15.1) Május a Szűzanya hónapja, hétköznap az esti szentmisék után Lorettói litániát imád-kozunk. Kőszegfalván a lorettói litániát minden este fél 6-kor imádkozzuk.

2) Jövő héten szerda este fél 6-kor a Szent Ambrus Bibliakör tagjai, csütörtökön dél-előtt 10 órakor a Nyugdíjas klub tagjai találkoznak. Csütörtökön este 6 órakor fel-nőtt hittan is lesz a Brenner János Közösségi házban.

3) Jövő vasárnap délután 5 órakor az Árpádházi Iskolás diákok bérmálása lesz a Jézus Szíve templomban, ezért a Zárda templomban este 6 órakor nem lesz szentmise.

4) Az Egyházmegye szervezésében a Jubiláns Házaspárok Találkozója június 18-án, szombaton 10 órakor püspöki szentmisével kezdődik a Szombathelyi Székesegyházban. Azokat a házaspárokat hívják, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve ötévenkénti felosztásban a házassági évfordulóju-kat. Az idei évben az Egyházmegye kialakított egy könnyen használható internetes regisztrációs felületet, ahol minden házaspárnak egyénileg kell regisztrálni. Az idő-sebb házaspárok családjaiban is mindenhol vannak fiatalok, akik a szülők, nagyszü-lők vagy épp dédszülők adatait gépre tudják vinni. Jelentkezni tehát az egyház-megye honlapján (www.martinus.hu) kialakított felületen lehet. Jelentkezési határidő: június 7.
A határidő lejárta után jelentkezést már nem tudnak fogadni.

Húsvét 4. vasárnapja - 2022. május 8.1) Ma délután 5 órakor Bartl Erzsébet orgonaművész koncertje lesz a Jézus Szíve templomban a belépés ingyenes mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

2) Május a Szűzanya hónapja, hétköznap az esti szentmisék után Lorettói litániát imád-kozunk. Kőszegfalván a lorettói litániát minden este fél 6-kor imádkozzuk.

3) Hétfőn este fél 7-kor Tazie imaóra lesz az evangélikus gyülekezeti házban, mindenkit szeretettel várunk!

4) A leendő elsőáldozók oktatása pénteken lesz a Jézus Szíve templomban délután fél 6-tól. Első szentgyónásukat szombaton reggel 8 órától végzik a Jézus Szíve temp-lomban, majd ezt követően lesz a próbájuk. Szombaton reggel az elsőáldozók hoz-zátartozóinak is lehetőségük lesz a szentgyónás elvégzésére. A szentgyónást és a próbát követően az elsőáldozók szülei társadalmi munkában a templomot készítik elő az ünnepre. Az elsőáldozás jövő vasárnap a fél 10-kor kezdődő szentmise keret-ében lesz, ezért jövő vasárnap a 11 órai szentmise elmarad.

5) Jövő héten kedden este fél 6-kor a Szeretetláng imaközösség tagjai találkoznak a Jé-zus Szíve templom Lourdes-i káponájában, a Szent Mónika imaközösség tagjai pedig a csütörtökön délután 5 órakor a Brenner János közösségi házban. Mindenkit szere-tettel hívunk és várunk új csoportjainkba.

6) A kőszegfalviak szokásos zarándoklata jövő vasárnap kerül megrendezésre Stein-bergbe, ahol délután 4 órakor szabadtéri szentmise lesz a kápolnánál. A gyalogos za-rándokok jövő vasárnap Rattersdorfból indulnak 12.30-kor. Akik autóbusszal indul-nak azok, délután 3 órakor a Kőszegfalvi templomnál tudnak felszállni az autóbuszra vagy 15.15-kor Kőszegen a volt Kulacs vendéglőnél.

7) A Kőszegi Egyházközség szervezésében június 22-25 között kerül sor a hagyomá-nyos máriacelli gyalogos zarándoklatra. Jelentkezni május 15-ig a hirdetőtáblán sze-replő elérhetőségen Petkovits Sándornál (360-567, vagy 70/7082291) lehet. A gyalo-gos zarándokok június 25-én 17 órakor érkeznek a kegytemplomhoz, ahol ezt köve-tően magyar nyelvű szentmisén vesznek részt. A csoport a misét követően autó-busszal indul Kőszegre. A buszon lévő szabad helyekre szintén a fenti elérhetőségen lehet jelentkezni. A várható költség 5000.-Ft/fő.

8) Az Egyházmegye szervezésében a Jubiláns Házaspárok Találkozója június 18-án, szombaton 10 órakor püspöki szentmisével kezdődik a Szombathelyi Székesegyházban. Azokat a házaspárokat hívják, akik az idei évben ünneplik az 5. évfordulótól kezdve öt évenkénti felosztásban a házassági évfordulóju-kat. Az idei évben az Egyházmegye kialakított egy könnyen használható internetes regisztrációs felületet, ahol minden házaspárnak egyénileg kell regisztrálni. Az idő-sebb házaspárok családjaiban is mindenhol vannak fiatalok, akik a szülők, nagyszü-lők vagy épp dédszülők adatait gépre tudják vinni. Jelentkezni tehát az egyház-megye honlapján (www.martinus.hu) kialakított felületen lehet. Jelentkezési határidő: június 7.
A határidő lejárta után jelentkezést már nem tudnak fogadni.

9) A május fatimai engesztelésünk a német nemzetiség közreműködésével 13-án, pén-teken lesz. Fél 7-től rózsafüzér, majd 7 órakor a szentmise, amelynek főceleb-ránsa városunk szülötte Wimmer Roland atya, Sárvár plébánosa lesz, akivel fél 7-től a gyónók rendelkezésére állunk. A szentmise után a hagyományoknak megfelelően a körmenet a Jurisics téren található Mária szoborig vezet, ahol elimád-kozzuk a lorettói litániát. Minél többen jöjjünk el közösen engesztelni városunkért, családjainkét valamint saját bűneink engeszteléséért! S ne feledjük az imaszándék ké-réseket sem!