Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal felügyeleti szervei

A helyi önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szerveinek, a helyi önkormányzat felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége, honlapjának címe:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Cím: 1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 2-4.
Levelezési cím: 1357 Budapest, Pf. 2.
Telefon: 06 (1) 795-1000
E-mail: lakossag@im.gov.hu
Honlap: www.im.gov.hu

Vas Megyei Kormányhivatal
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.
Levelezési cím: 9701 Szombathely, Pf. 208.
E-mail: kormanyhivatal@vas.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

Kőszegi Járási Ügyészség
Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 4.
Levelezési cím: 9731 Kőszeg, Pf. 83.
Telefon/Fax: 06 (94) 362-139

Állami Számvevőszék
Cím: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4., Pf. 54
Telefon: 06 (1) 484-9100
Fax: 06 (1) 484-9200
Honlap: www.asz.hu
E-mail: szamvevoszek@asz.hu