Adatvédelem (GDPR)

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete (általános adatvédelmi rendelet; „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Info tv.”) alapján aKőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az alábbi adatkezelési tájékoztatást adja Ön, mint Érintett részére.

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóLetöltések