Kőszegi Projektek

TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 - Észak-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 - Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 - Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi-Kőszegfalvi Óvoda TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 - Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 - Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 - Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01058 - Kőszeg Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása ATHU020 „alpannonia® plus - A hosszú távú túraút optimalizálása az Alpoktól Pannóniáig” Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése TOP-5.3.1-16-VS1-2018-00011 - Sokszínű együttélés - helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztési módszerekkel TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 - Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program - ATHU064 – VELOREGIO - Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 - Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető hálózat fejlesztése Illegális hulladéklerakók felszámolása TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00568 - „Zöld városka” TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 - A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 - Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen KEHOP-1.2.1-18-2018-00090 - Gyógyító klíma Kőszegen TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2018-00001 - Civil Akadémia TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 - Bölcsődei férőhelyek bővítése a kőszegi Központi Óvoda és Bölcsődében TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02228 - „Mindentudás” EDUCEO – Üzemlátogatások és gazdasági alapismeretek az általános iskolákban TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02267 TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-02268 TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851