Önkormányzati tulajdonú lapok

KŐSZEG és VIDÉKE

Kőszeg és környéke polgárainak ingyenes lapja
Megjelenik havonta 6120 példányban.

Új évfolyam 1988. decemberétől jelenik meg havonta

Alapítva: 1881

Kiadó: Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.)
Felelős kiadó: Pócza Zoltán igazgató
Tel.: 94 / 360-113 E-mail: jurisics@koszeg.hu

Felelős szerkesztő: Tóthárpád Ferenc
E-mail: totharpad.ferenc@gmail.com

ISSN 0237-3750