Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium

Adatok, elérhetőségek

Cím: 9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Telefon: 94/360-131
Telefax: 94/361-404
E-mail: jmg@jurisich-koszeg.sulinet.hu
Honlap: www.jurisich-koszeg.sulinet.hu
Intézményvezető: Keszei Balázs igazgató

Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium
Iskolánk és kollégiumaink természeti szépségekben gazdag környezetben biztosítják mind a tanulás, mind a szabadidő hasznos eltöltésének feltételeit. Vas megye legrégebbi gimnáziuma a miénk. 1667-ben alapították, először a jezsuita, majd a piarista rend tagjai oktattak itt, 1815-től az 1948-ban bekövetkezett államosításig a bencés rend emelkedett iskolafenntartói rangra.

Gimnáziumunk tanulóinak közel fele kollégista. Ők általában kistelepülésekről jöttek, körzeti általános iskolákból. Lakóhelyük közelében nincs napi bejárással elérhető középiskola. Jelentős a környező megyékből érkező tanulók száma is. Keresettségünket a széles körű kínálat is indokolja.

Öt évfolyamos képzési formáink:
• magyar - angol két tanítási nyelvű tagozat,
• Arany János Tehetséggondozó Program,
• intenzív angol nyelvi előkészítő.
Négy évfolyamos képzési formában ajánljuk alábbi csoportjainkat:
• angol - német idegen nyelvi,
• biológia – kémia,
• matematika - informatika,
• idegenforgalom - turizmus.

2004-től diákjaink újra tanulhatják a francia nyelvet, 2005. szeptemberétől pedig lehetőségünk van kisebbségi horvát nemzetiségi nyelvoktatásra is. Magas színvonalú angol oktatásunkat anyanyelvi lektortanár segíti. Két tanítási nyelvi tagozatunkon a matematikát, a fizikát, a kémiát és a földrajzot angol nyelven is elsajátíthatják tanulóink. Nagy gondot fordítunk az idegen nyelvek gyakorlati alkalmazására is; lelkes tanárok sikeres pályázatai segítik, hogy a tanulók külföldön is bizonyíthassák megszerzett tudásukat.

A 11. évfolyamtól minden tanulónk emeltszintű érettségire felkészítő foglalkozáson vehet részt az általa választott egy-két tantárgyból.

Különböző sportágak művelésére, akár versenyszinten is, lehetőség nyílik.

Iskolánk tanulói folyamatosan jelen vannak városunk kulturális életében.

Az oktatómunkát jól felszerelt könyvtár, biológiai, kémiai, fizikai és informatikai szaktanterem segíti.

A gimnázium dísztermében állandó iskolatörténeti kiállítás fogadja a látogatókat, amely az iskola fennállásának 300 éves jubileumára készült. 1997. szeptemberében a Honfoglalás 1100 és az iskoláztatás 1000 éves évfordulójára oktatástörténeti eszközökkel, régi tankönyvekkel és jegyzetekkel bővítettük a kiállítási anyagot. 2005. nyarán összefogással felújítottuk a díszterem rejtett kincsét a Szent Imrét ábrázoló üvegablakot.

Minden év tavaszán erdei ballagást tartunk. Ekkor köszönnek el végzős tanulóink a Kőszegi-hegységtől, e napon emlékezünk meg a Madarak és Fák Napjáról előadás és tanulmányi kirándulás formájában. Iskolánkban azért is fontos ez az esemény, mert országos méretű hagyománnyá tételét Kőszeg szülötte, Chernel István ornitológus javasolta.

Diákhagyományaink közé tartozik az első félév lezárását követő diákhét, amelyen tanulók, volt diákok, iskolánkhoz kötődő személyek tartanak rendhagyó órákat.
Tehetséggondozó munkánk eredményeként jelen vannak diákjaink a tanulmányi, a sport és a művészeti versenyek országos döntőin. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást projektoktatás keretében is, így ösztönözzük diákjainkat különböző pályázatok megírására, azokon való részvételre.

Nevelési és oktatási céljaink megvalósításának biztosítéka a jól képzett, a megújulásra mindig kész, a tanítványokat és a hivatását szerető nevelőtestület.

Várjuk iskolánkba a képzési formáink iránt érdeklődő, tanulni vágyó 8. osztályos diákokat; és nagy szeretettel visszavárjuk korábban érettségizett tanítványainkat a rendszeres találkozókra és ünnepi alkalmainkra.

  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.