Projektösszefoglaló

ÉSZAK-VAS MEGYEI GAZDASÁG- ÉS FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS SZOLGÁLATÁBAN

TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002

Letöltések
Kedvezményezett: Kőszeg Város Önkormányzata (9703 Kőszeg, Jurisics tér 8.)
A projektet megvalósító konzorcium további tagjai:
Vas Megyei Kormányhivatal
Vas Megyei Önkormányzat
Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt megnevezése: Észak-Vas Megyei Gazdasági- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában
Projekt azonosító: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002

A projekt főbb adatai:
Projekt összköltsége: 614.000.000 Ft
Támogatás összege: 614.000.000 Ft
Megvalósítás időszaka: 2017. január 1. - 2020. december 31.

A projekt bemutatása:
A projekt keretében a helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztésében érdekelt szervezetek bevonásával partnerségi alapú együttműködés, foglalkoztatási paktum létesült. Az együttműködési megállapodás (csatolt fájl) aláírására 2017 februárjában került sor.


A Foglalkoztatási Paktum azzal a céllal jött létre, hogy:
• a paktum térségében élő munkavállalók képzettségi szintje növekedjen
• megvalósuljon a munkaerő-tartalék kihasználása, enyhítve ezáltal a munkaerőhiányt
• a paktum térsége képes legyen megtartani a tanult, képzett és munkaképes embereit, miközben a más régiókban élők számára is vonzó élettér legyen, amely megfelelő színvonalú munkahelyeket, lakóhelyet, életkörülményeket biztosít
• a helyi vállalkozások termelékenysége, hatékonysága, foglalkoztatási képessége javuljon, amellyel a helyi adóbevételek is növekednének
• a képzőintézmények a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő tudással vértezzék fel az itt tanuló fiatalokat és a képzési szerkezet illeszkedjen a gazdasági igényekhez, a szakképzés pozíciójának javításával
• mind ezekhez kapcsolódó fontos alapvető feltétel, hogy érdemi párbeszéd és jól működő partnerség alakuljon ki a résztvevő szervezetek között

A projekt célcsoportjai:
• az alacsony iskolai végzettségű személyek
• 25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport)
• 50 év felettiek
• GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
• foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
• tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek:
o a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni;
o elavult szakképesítéssel rendelkezők
• megváltozott munkaképességű személyek
• roma nemzetiséghez tartozó személyek
• közfoglalkoztatottak
• inaktívak

A projekt céljai a következők:
• stratégia célok:
o a foglalkoztatási szint növelése
o a képzettségi szint növelése
o valamint a partneri együttműködések erősítése
• kiemelt célok:
o Térségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása
o munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása
o szektorok közötti, konkrét igényekre alapuló együttműködés
o képzések és munkaerő-igények összehangolása.

A projekt céljaihoz illeszkedő legfontosabb tevékenységek:
• együttműködés kialakítása az Észak-Vasi térség járásainak munkáltató, önkormányzatai, képzőintézményei, valamint a foglalkoztatást támogató egyéb szervezetei között,
• paktumiroda és munkaerő-piaci szolgáltatást végző iroda létrehozása és működtetése, melynek célja a kidolgozott paktum stratégia végrehajtása, továbbá a potenciális munkáltatók és munkavállalók közvetlen összekapcsolása,
• a munkáltatók és munkavállalók támogatása a foglalkoztatás megvalósítása érdekében bértámogatással, keresetpótló támogatással, képzési és utazási költségtérítéssel

A projekt keretében elkészült A térség foglalkoztatási stratégiája (csatolt fájl) című dokumentum.
Az alábbi elérhetőségeken várjuk egyrészről a térségben álláskereső egyének, másrészről a munkaerőigénnyel rendelkező munkáltatók jelentkezését!
A támogatásokkal kapcsolatos átfogó információkról a csatolt dokumentumokban olvashat.

KAPCSOLAT
Észak-Vasi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Együttműködés
Paktumiroda
Reményi Anita
irodavezető
9730 Kőszeg, Jurisics tér 13.
Telefon: 20/407-7107
E-mail: palyazat@koszeg.hu

  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.