Projektösszefoglaló

Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése

TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001

Letöltések
Kedvezményezett neve: Kőszeg Város Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001
Projekt címe: Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése
Projekt időtartama: 2017.06.01. - 2019.12.31.
Támogatás összege: 326 626 793,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma:

Kőszeg déli városrészének fejlesztése egy komplex, Kőszeget és térségét érintő fenntartható közlekedésfejlesztési koncepció része, amely már korábban meghatározásra került a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában, illetve Vas Megye Integrált Területi Programjában.
A projekt célja a településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, valamint utak felújításával, tehermentesítésével és biztonságossá tételével. A tevékenységek a Pogányi utat, a Gábor Áron, a Forintos Mátyás és a Rákóczi Ferenc utcát érintik.

A fejlesztés fő eleme a Pogányi út hiányzó szakaszának kiépítése a kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer megvalósításával együtt. Az útszakasz kiépítése után tehermentesítő funkciót lát majd el a Rákóczi és Rohonci utcák forgalomcsillapítása érdekében. Az útszakasz tervezett hossza 584,6 m, tervezett szélessége 7 m. A Gábor Áron utca és Pogányi út között új, burkolati jellel elválasztott közös, kétirányú gyalog- és kerékpárút létesül, melynek tervezett hossza 52 m, tervezett szélessége 4,5 m.

II. ütemben a Rákóczi utca déli oldalán a Forintos Mátyás és Szent Lénárd utcák közötti szakaszon a járda átépítése történik meg oly módon, hogy ott a kétirányú kerékpáros forgalom és gyalogos forgalom biztonságosan elvezethető legyen a tervezett új gyalogos és kerékpáros átkelőhelyig. Az átépítéssel érintett szakaszon lévő autóbusz megállóhely áthelyezésre kerül, illetve a meglévő gyalogos átkelőhely megszűnik. A közút burkolata és a kerékpáros járda között kiemelt szegélyes sziget készül a biztonsági oldalakadály távolságok betartásával. A tervezett munkálatok során a közvilágítást, a csapadékvíz elvezetést, a fakivágásokat és a kapubejárókat kell az új létesítményekhez igazítani. Az átépítéssel érintett szakasz tervezett hossza 96 m.

III. ütemben a Forintos Mátyás utca teljes keresztmetszetű felújítása történik meg vegyes használatú útként, lakó-pihenő övezetként kijelölve. A gépjármű közlekedés egyirányú lesz a Gábor Áron utca irányába, kerékpáros forgalom kétirányú. A Rákóczi utca felől forgalomlassító sziget készül. A felújítás tervezett hossza 117 m. Az átépítéssel biztonságosabbá válik az útszakasz. A kapcsolódó csapadékvíz elvezetés is kiépítésre kerül.

IV. ütemben történik meg a Gábor Áron utca kiépítése, új burkolat készítése, teljes pályaszerkezet cserével, csapadékvíz elvezetés megoldásával, a kerékpáros forgalom biztosításával. A felújítás tervezett hossza 117 m, tervezett szélessége 6 m. A kétoldali kerékpársáv tervezett szélessége 2 * 1 m.

A projekt megvalósítása után az Önkormányzat a kerékpáros közlekedési módot választók részarányának növekedését, a közlekedésbiztonság javulását várja el a gyalogosok, kerékpárosok, közösségi-közlekedés használói és a személygépkocsi-forgalom tekintetében egyaránt.