Projektösszefoglaló

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00090 számú Gyógyító Klíma Kőszegen projekt összefoglalója.

ProjektadatokKedvezményezett neve: Kőszeg Város Önkormányzata
Támogatási szerződés száma: KEHOP-1.2.1-18-2018-00090
Projekt címe: Gyógyító klíma Kőszegen
Projekt időtartama: 2019.11.01. – 2022.01.29.
Támogatás összege: 19.999.740,- Ft
Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalma:Kőszeg város klímája nemzeti értékünk. Kőszeg évszázadok óta szinte kötelező úti célja volt a gyógyító levegőre vágyó légúti megbetegedésekkel küzdőknek - és az még ma is. Kőszeg város szinte az egyedüli alpesi, szubalpin klímájú kisváros Magyarországon, a város növény- és állatvilága, klimatikus viszonyai – nyugodtan mondhatóan – egyedülállóak. Helyi klimatikus viszonyaink fenntartása, a változó körülmények között is a gyógyító hatás megőrzése alapvető feladatunk. Ezt a célt szolgálja Kőszeg klímastratégiájának, széles társadalmi részvételi folyamatban történő, elkészítése és elfogadása. Ezt a célt szolgálják azok a klímatudatosságot erősítő, intenzív részvételre és interaktivitásra építő rendezvények és programsorozatok, amelyek széles körben, és a különösen érzékeny célcsoportok körében is megszervezésre kerülnek. Iskolák, klíma-érzékenységgel bíró oktatási intézmények és szervezetek bevonását mutatja a pályázatban együttműködő szervezetek reprezentatív köre is. Klíma-akciók és klíma-programok-, programsorozatok és célzott rendezvények szolgálják klimatikus viszonyaink javítását. Előadásokon, fórumokon és konzultációkon foglalkozunk a tiszta fűtési módok kérdésével, a tiszta közösségi fűtési technológiák kedvező hatásaival, hiszen az érzékeny téli légköri szennyezettséggel rendelkező Kőszegen, ez kulcskérdés. Koncentrált médiakampánnyal szolgáljuk a klíma-stratégia specifikus céljait. A kisgyermekek és a kisgyermekes családok részvételét pedig a nagy és népszerű városi rendezvények keretében szervezett játékok és kisebb foglalkozások révén fogjuk biztosítani. Kőszeg klímája évszázadokig gyógyító hatású volt. Célunk, hogy a projekt megvalósításával biztosítsuk az elkövetkező évtizedekre is a kőszegi klíma gyógyító erejét.

Tervezett tevékenységek:1. A városi klímastratégia kidolgozása adott módszertan alapján:A Klímabarát Települések Szövetsége által kidolgozott útmutató alapján, a Vas Megyei Klímastratégia figyelembe vételével. Felmérések, kutatások végzése meghatározott módszertan alapján, továbbá együttműködés, egyeztetések a különböző szakmai szervezetekkel, hatóságokkal, civil szervezetekkel.
Időtartam: 2019.11.01. – 2020.07.30.

2. Klímanapok a kőszegi és környékbeli iskolákban, óvodákbanA klímastratégiában is tárgyalt témakörökben vándorkiállítás eljuttatása a kőszegi és környékbeli iskolákba, ott a fenti időszakban tematikus klíma-foglalkozások, játékok és művészi-kézműves műhelyek szervezése, ahol a gyermekek és fiatalok elmélyedhetnek a klimatikus kérdések feldolgozásában, és a pozitív változást hordozó cselekvési utak begyakorlásában. A tematikus tevékenységek többek között az alábbi klímakérdések köréből kerülnek ki: környezetvédelem, természetvédelem, klímaváltozás, környezetbarát háztartás, tudatos vásárlás, egészséges életmód, ökogazdálkodás, komposztálás, hulladék megelőzés és csökkentés stb.
Időtartam: 2020. szeptember 1. - 2022. január 29.

3. Klíma-akciók és klíma-programok a kőszegi rendezvényeken és kőszegi programsorozatok keretébenA kiemelt, klimatikus témakörökhöz kötődő kőszegi rendezvényekhez (pl. a Kőszegről 1902-ben országos elterjedésre induló Madarak és fák napja rendezvényein, az Európai mobilitási hét keretében megszervezendő Autómentes napokon, és a térségi családi vagy tematikus természeti élménynapokon, programsorozatokon stb.) klímatudatos magatartást népszerűsítő, tematikus szemléletformáló rendezvények, foglalkozások és/vagy programok megszervezése, valamint a klímaváltozáshoz kötődő alkalmazkodással kapcsolatos tudásmegosztással összefüggő tevékenységek.
Időtartam: 2020. április 10. - 2022. január 29.

4. Klímabarát fűtéshatékonysági és a tiszta fűtést népszerűsítő szemléletformáló előadások, különösen tekintettel Kőszeg klimatikus gyógyhelyi feltételeireSzemléletformáló előadások és konzultációk révén szeretnénk elérni, hogy felhívjuk a kőszegi lakosság figyelmét a tiszta fűtési módok alkalmazásainak előnyeire, az esetlegesen ennek érdekében igénybe vehető pályázati vagy pénzügyi konstrukciókra, valamint a környezetbarát közösségi fűtési rendszer lehetséges környezeti és klimatikus előnyeire.
Időtartam: 2020. április 1. - 2022. január 29.

5. Kőszegi Gyógy Klíma hírekA tevékenység célja a projekt és a helyi klímastratégia széles körű prezentálása - a környezet-tudatosságot szem előtt tartva - az írott és az elektronikus médiában. A megrendezett eseményekről a helyi időszaki újság és a regionális TV folyamatosan tudósít. Hirdeti, propagálja az eseményeket és egyben a megvalósulást követően be is számol annak eredményeiről. A főbb események a megyei napilapban is megjelenésre kerülnek.
Időtartam: 2019. november 1. – 2022. január 29.

6. Tematikus klíma aloldal létrehozása és működtetéseA koszeg.hu hivatalos városi oldal a leglátogatottabb kőszegi honlap. Ezen az oldalon belül önálló aloldalt hozunk létre és tartunk fenn annak érdekében, hogy a kőszegi lakosság online módon is értesülhessen a programokról, és a projekt legfontosabb fejleményeiről, és ezen a módon is megtehesse hozzájárulását a kőszegi klímastratégia mind teljesebb érvényesüléshez.
Időtartam: 2020. január 1. - 2022. január 29.

7. Szemléletformáló gyermekfoglalkozások a kőszegi nagyrendezvényekenA klasszikus kőszegi nagyrendezvényeken belül (így pl. az Ostromnapok, a kőszegi Szüret, az Orsolya napi vásár és a Kőszegi Advent rendezvényein belül) tematikus klimatikus gyermekfoglalkozásokat, színezőket, apró beszélgetéseket és kézműves műhelyfoglalkozásokat szervezünk gyermekek, családok részére, különösen a kisgyermekes családok elérése érdekében.
Időtartam: 2020. július 1. – 2022. január 29.