Önkormányzati tulajdonú szervezetek

Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.

Cím: 9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.
Tel.: 94/562-210
Fax.: 94/563-127

E-mail cím: varosgondnoksag.koszeg@t-online.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 8-11, 13-15 óra
Szerda: 8-11, 13-15 óra

Kőszeg Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában lévő közfeladatokat is ellátó gazdálkodó szervezet.

A KFT. ügyvezető igazgatója Eső Attila.

Csoportvezetők:

Horváth Zita - Pü-i ügyfélszolgálati csoportvezető
Grüll János - Műszaki csoportvezető
Markovics Emőke - Kertészeti csoportvezető

Az ügyvezető igazgató, valamint a csoportvezetők a személyi alapbéren kívül egyéb pénzbeni juttatásban nem részesülnek. A felmondás, valamint végkielégítés szabályait a Munka Törvénykönyve tartalmazza

Felügyelő bizottsági tagok:

Kőhalminé Major Judit elnök Tiszteletdíj: 52.000 Ft/hó
Petkovics Sándor 34.000 Ft/hó
Gelencsér Attila 34.000 Ft/hó

A cég tevékenysége:
- Nem veszélyes hulladék gyűjtése
- Veszélyes hulladék gyűjtése
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
- Egyéb m.n.s. építés
- Bontás
- Villanyszerelés
- Egyéb befejező építés m.n.s.
- Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
- Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Ingatlankezelés
- Építményüzemeltetés
- Zöldterület-kezelés
- M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Vasivíz Zrt.
Székhely: 9700 Szombathely Rákóczi utca 19.

Tulajdoni részesedés:
Kőszeg Város Önkormányzata: 10.2 %
Bozsok Község Önkormányzat: 0.3 %
Velem Község Önkormányzata: 0.3 %

9730 Kőszeg, Lóránth Gy. u. 4.
Krenner Róbert vezérigazgató
email: vasiviz@vasiviz.hu
Tel: +36 (94) 516 255

A cég tevékenysége:
- Víztermelés, -kezelés, -ellátás
- Fémtartály gyártása
- Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
- Szennyvíz gyűjtése, kezelése
- Talajmintavétel, próbafúrás
- Villanyszerelés
- Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
- Egyéb épületgépészeti szerelés
- Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
- M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Műszaki vizsgálat, elemzés
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Sportlétesítmény működtetése
- Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Fémmegmunkálás
- Híradás-technikai berendezés gyártása
- Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
- Szerelvény gyártása
- Egyéb villamos berendezés gyártása
- Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
- Ipari gép, berendezés javítása
- Ipari villamos gép, berendezés javítása
- Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
- Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
- Vízi létesítmény építése
- Egyéb m.n.s. építés
- Bontás
- Építési terület előkészítése
- Gépjárműjavítás, -karbantartás
- Közúti áruszállítás
- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb távközlés
- Építészmérnöki tevékenység
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
- M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- Építőipari gép kölcsönzése
- Immateriális javak kölcsönzése
- Egyéb takarítás
- Zöldterület-kezelés
- Sport, szabadidős képzés
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- Testedzési szolgáltatás
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Villamosenergia-termelés
- Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás
- Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
- Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)