Igazgatási és Építéshatósági Osztály

ÜgyfélfogadásHétfő: 13.00–15.30
Szerda: 08.00–12.00, 13.00–15.30
Péntek: 08.00–12.00 (kivéve építéshatósági ügyintézők)

Letöltés

KOSZEGPH_p26_sablon
KOSZEGPH_k01_sablon
KOSZEGPH_doc_K01_sugo

Feladat- és hatáskörök

 • anyakönyvi feladatok
 • hagyatéki ügyek
 • talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
 • birtokvédelmi ügyek
 • piacok, vásárok törvényességi ellenőrzése
 • kereskedelmi ügyek
 • szálláshely szolgáltatással kapcsolatos ügyek
 • állatvédelmi hatósági jegyzői feladatok
 • helyi adók, gépjárműadó hatósági feladatai
 • építéshatósági ügyek intézése kőszegi járási illetékességgel
 • telep-engedélyezés
 • szociális igazgatási feladatok
 • lakásügyek
Letöltés: KOSZEGPH_p26_sablon, KOSZEGPH_k01_sablon, KOSZEGPH_doc_K01_sugo

OsztályvezetőMezei VirágElérhetőségek:
Önkormányzati hivatal 107. számú iroda Tel.: (94) 562-516
E-mail: mezeiv@koszeg.hu

ÉpítéshatóságJogszabályok

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700078.TV

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési követelményekről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700253.KOR

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200312.KOR

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900191.KOR

További hasznos információk:
http://www.e-epites.hu/

Dokumentumtár:

Építési engedélykérelemhez csatolandó nyomtatványok
Települési rendezési tervek: Kőszeg, Bozsok, Bük, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Lukácsháza, Ólmod, Velem, Kőszegszerdahely, Nemescsó, Cák

Kelemen CsabaElérhetőségek:
Önkormányzati hivatal 110. számú iroda Tel.: 94/562-552
E-mail: kelemencsaba@koszeg.hu
Feladatkörök:
 • Kőszeg, Bozsok, Bük, Iklanberény, Lócs, Velem, Lukácsháza, Gyöngyösfalu, Kőszegpaty, Nemescsó, Pusztacsó települések
 • Általános igazgatási ügyek  Császár Szabina  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 104. számú iroda Tel.: 94/562-523
  E-mail: csaszar.szabina@koszeg.hu
  Feladatkörök:
 • Hagyatéki ügyek
  Letölthető űrlapok:

  Kérelem hagyatéki, póthagyatéki leltár felvétele
  Letöltés: doc formátumban |
 • Dr. Markovicsné Virág Klára  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 119. sz. iroda Tel: 94/562-558
  E-mail: markovicsne@koszeg.hu
  Feladatkörök:
 • Anyakönyvi ügyek
 • Talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés
 • Gregorich Szilvia  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 108. számú iroda, Tel.: 94/562-538
  E-mail: gregorichsz@koszeg.hu
  Feladatkörök:feladatkörök:
  - települési támogatással kapcsolatos ügyek
  - Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyek
  letölthető űrlapok:
  - települési támogatás iránti kérelem
  Letölthető űrlapok:

  Települési támogatás iránti kérelem
  Letöltés: doc formátumban |

  Szigethy Judit  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 106. számú iroda Tel.: 94/562-528
  E-mail: szigethyjudit@koszeg.hu
  Feladatkörök:
 • Kereskedelmi tevékenység bejelentésének nyilvántartásba vétele, engedélyezése, ellenőrzése
 • Telepengedélyek kiadásával kapcsolatos ügyek
 • Bejelentéshez kötött ipari tevékenységek nyilvántartásba vételével kapcsolatos ügyek
 • Vásárok, piacok és bevásárlóközpontok engedélyezése, ellenőrzése; helyi termelői piac üzemeltetésének engedélyezése és ellenőrzése
 • Zenés, táncos rendezvényekre vonatkozó rendezvénytartási engedély kiadása, ellenőrzése
 • Nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely-szolgáltatási ügyek
 • Állatvédelmi hatósági ügyek
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Ebnyilvántartással kapcsolatos ügyek
 • Szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos ügyek
  Letölthető űrlapok:

  Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszüntetéséről
  Letöltés: doc formátumban |

  Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység megszüntetéséről
  Letöltés: doc formátumban |

  Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenységről
  Letöltés: doc formátumban |

  Bejelentés üzlet nyitva tartási idejének változásáról
  Letöltés: doc formátumban |

  Ebösszeírás - adatlap
  Letöltés: rtf formátumban |

  Kérelem rendezvénytartási engedély kiadásához
  Letöltés: doc formátumban |

  Kereskedelmi üzlet működési engedély iránti kérelme
  Letöltés: doc formátumban |

  Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely üzemeltetési engedélye iránti kérelem
  Letöltés: rtf formátumban | pdf pdf formátumban

  Tájékoztatás birtokvédelmi eljárásról
  Letöltés: doc formátumban | pdf pdf formátumban

  Telepengedély kiadására irányuló kérelem
  Letöltés: doc formátumban |
 • Adóügyek  Márovits János  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 103. számú iroda Tel.: 94/562-541
  E-mail: marovitsj@koszeg.hu
  Feladatkörök:
 • Adó- és értékbizonyítvány kiállítása
 • Vagyoni bizonyítványok kiadása
 • Hátralékos adózókkal szembeni behajtási intézkedések
 • Gépjárműadóval kapcsolatos ügyek
 • Talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyek
 • Termőföld bérbeadása után fizetendő adóval kapcsolatos ügyek
 • Adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos ügyek
 • Idegen tartozásokkal kapcsolatos ügyek
  Letölthető űrlapok:

  Adózási információk
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  Bejelentés talajterhelési díjhoz magánszemély részére
  Letöltés: doc formátumban | pdf pdf formátumban

  Bejelentés talajterhelési díjhoz nem magánszemély kibocsátó részére
  Letöltés: doc formátumban | pdf pdf formátumban

  Bevallás talajterhelési díjhoz magánszemély részére
  Letöltés: doc formátumban | pdf pdf formátumban

  Bevallás talajterhelési díjhoz nem magánszemély kibocsátó részére
  Letöltés: doc formátumban | pdf pdf formátumban

  Földadó bejelentő lap 1 - A bérbeadó magánszemély bevallása
  Letöltés: doc formátumban | pdf pdf formátumban

  Földadó bejelentő lap 2 - A kifizető bevallása
  Letöltés: doc formátumban | pdf pdf formátumban

  Gépjárműadó bevallás
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  Helyi adók
  Letöltés: doc formátumban |
 • Stitniczky Csilla  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 102. számú iroda Tel.: 94/562-540
  E-mail: stitniczky@koszeg.hu
  Feladatkörök:
 • Beszedett idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyek
 • Belterületi épületek utáni építményadóval kapcsolatos ügyek
 • Idegenforgalmi adóval kapcsolatos ügyek
 • Hátralékos adózókkal szembeni behajtási intézkedések
 • Iparűzési adóval kapcsolatos ügyek

  Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) használata:
  https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
  OHP lehetőségei:
  - Ügyindítás: bejelentkezések, bevallások, adóigazolások kérése, adóelőleg kiegészítés
  - Adóegyenleg lekérdezése
  - Ügykövetés
  Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) működése:
  https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
  Letölthető űrlapok:

  Bejelentés desztilláló berendezésről
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  Bevallás előállított magánfőzött párlat után
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  Építményadó bevallás
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  Idegenforgalmi adó bevallás - HAVI
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  IPA bevallás 2014
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  IPA bevallás 2015
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  IPA bevallás 2016.
  Letöltés: pdf formátumban |

  IPA bevallás 2017
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  IPA bevallás 2018.
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  IPA elektronikus bevallás kitöltő rendszer - segédlet
  Letöltés: doc formátumban |

  Iparűzési adókötelezettség és beszedett idegenforgalmi adókötelezettség bejelentés
  Letöltés: pdf pdf formátumban
 • Váradiné Weigl Beatrix  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 102. számú iroda Tel.: 94/562-540
  E-mail: varadine@koszeg.hu
  Feladatkörök:
 • Külterületi és üdülőövezeti építmények utáni építményadóval kapcsolatos ügyek
 • Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos ügyek
 • Telekadóval kapcsolatos ügyek
 • Adóigazolások kiadása, nyilvántartása
 • Hátralékos adózókkal szembeni behajtási intézkedések
  Letölthető űrlapok:

  Magánszemélyek kommunális adóbevallása
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  Megállapodás
  Letöltés: pdf pdf formátumban

  Telekadó bevallás
  Letöltés: pdf pdf formátumban
 • .  Iskiné Bálint Borbála  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 110.sz. iroda Tel.: 0694/562-552
  E-mail: iskine@koszeg.hu

  Szociális ügyek  Papp Tímea  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 109. számú iroda, Tel.: 94/562-521
  E-mail: papptimea@koszeg.hu
  Feladatkörök:
 • Lakásügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása,
 • Települési támogatással kapcsolatos ügyek (lakhatáshoz kapcsolódó kiadások)
 • Címképzés, címkezelés
  Letölthető űrlapok:

  ADATLAP-lakhatásukban veszélyeztetettekről
  Letöltés: doc formátumban |

  Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
  Letöltés: doc formátumban |

  Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás igényléshez
  Letöltés: doc formátumban |
 • Vargáné Kovács Anita  Elérhetőségek:
  Önkormányzati hivatal 105. számú iroda Tel.: 94/562-539
  E-mail: vargane.anita@koszeg.hu
  Feladatkörök:
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügyek
 • Gyermek jogán járó települési támogatással kapcsolatos ügyek
 • Óvodáztatással kapcsolatos ügyek
  Letölthető űrlapok:

  Kérelem óvodáztatás alóli felmentéshez
  Letöltés: doc formátumban |

  Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
  Letöltés: doc formátumban |

  Települési támogatás iránti kérelem
  Letöltés: doc formátumban |