Adatbázisok – nyilvántartások

Programok, online adatszolgáltatások

1. ASP - kataszter, ivk, kati, adó, iratkezelő
2. KSH elektra adatszolgáltatási rendszer (online-önkormányzatonként saját belépéssel)
3. KIRA (nem rendszeres kifizetések számfejtése, távollétek jelentése, munkáltatói iratok, jelentések készítése önkormányzatonként és a hivatal részéről)
4. edat rendszer (Magyar Államkincstár online rendszere önkormányzatonként és a hivatal részéről)
5. KgrK11 online adatszolgáltató rendszer (pénzügyi adatszolgáltatások, mérlegjelentések, költségvetés, beszámolók)
6. OTP elektra rendszer (számlák kifizetése, munkabérek utalása, önkormányzati segélyek és támogatások utalása)
7. MÁK elektra rendszer
8. ebr42 online rendszer (állami támogatások igénylése, elszámolása, pályázati lehetőségek pl.Vis Maior benyújtása)
9. ÖNEGM online rendszer (igénylések a szociális ellátásokra)
10. EAK rendszer (Elektronikus Anyakönyvi rendszer)
11. Erzsébet utalvány online rendszere (Gyermekvédelmi támogatásban részesülők természetbeni támogatása évi 2 alkalommal)
12. Önkormányzati Elektronikus Postafiók Szolgáltatás (polgármesterek és jegyző számára)
13. Termőföld kifüggesztések (ügyfélkapun keresztül)
14. Szálláshelyek, üzletek, telepek nyilvántartó programjai és publikálásuk a települések honlapján (Kőszegen: CivilTelep és Civil Üzlet)
15. EPTK – Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs Rendszer (Pályázati e ügyintézés)
16. EKR – Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
17. Törvényességi felügyeleti irásbeli kapcsolattartás modul.
18. OSAP adatszolgáltatás
19. ÉTDR
20. WinSzoc
21. ÁNYK
22. SZNYR: Szabálysértési Nyilvántartási Rendszer
23. CSTINFO
24. EPER - Bursa
25. EPER - Gyermekétkeztetés
26. PTR: Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere
27. KCR: „címregiszter”
28. Teljesítményértékelési Rendszer (TÉR)
29. Takarnet
30. VÜR: Választási Ügyviteli Rendszer
31. TSZR: Települési Szolgáltató Rendszer
32. NVR: Nemzeti Választási Rendszer
33. Elektromos Anyakönyvi Rendszer (EAK)
34. KIR: köznevelés információs rendszere
35. teljesitmenyado.kekkh.gov.hu
36. OÉNY: Országos Építésügyi Nyilvántartás
37. Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR)
38. szocreg.nrszh.hu (NRSZH-s jelentés)
39. FREETR
40. Probono
41. Önkormányzati Integrált Adatkezelő Rendszer
42. EMIR – EU-s pályázati ügyintézés
43. Parlagfű Bejelentő Rendszer
44. Elektronikus Építési Napló Adminisztrációs Rendszer
45. eKT – Közbeszerzési Hatóság központi bejelentkezési modul
46. NKA.hu – pályázatkezelő rendszere
47. KEK KH Integrált Portál-alapú Lekérdező Rendszer (gépjármű-nyilvántartási adatok)
48. kozigallas.gov.hu
49. tartinfo.kszk.gov.hu - Tartalékállomány Információs Rendszer
50. KSA/KÖZIGTAD rendszer – Integrált Közszolgálati Statisztikai Információs Rendszer
51. KTK - Közfoglalkoztatási támogatások keretrendszere
52. IJR Loclex alrendszere

Adatbázisok