Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Rendeletek

Hatályos rendeletek
Sorszám Cím
1. 11/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett éle
2. 8/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés teljesítéséről
3. 1/2017. (II. 15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
4. 25/2016. (IX. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről
5. 3/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről
6. 2/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
7. 16/2015. (VI. 26) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről
8. 5/2015. (II. 27) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól
9. 3/2015. (II. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
10. 40/2014. (XI. 28) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2015. évi illetménykiegészítésének megállapításáról
11. 37/2014. (X. 22) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról
12. 33/2014. (X. 3) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról
13. 25/2014. (VI. 25) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
14. 19/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
15. 18/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól
16. 17/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól
17. 16/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
18. 13/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
19. 12/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről
20. 8/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről
21. 7/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról
22. 6/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről
23. 5/2014. (II. 7) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
24. 38/2013. (XII. 20) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
25. 29/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete Kőszeg Város településképi védelméről
26. 27/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
27. 15/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a közútkezelői hatáskörök átruházásáról
28. 14/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról
29. 2/2013. (I. 10) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról
30. 35/2012. (XI. 1) önkormányzati rendelete a helyi adókról
31. 23/2011. (XI. 28) önkormányzati rendelete a közművelődésről
32. 13/2009. (IV. 22) önkormányzati rendelete a helyi sportélet támogatásáról
33. 7/2008. (III. 31) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről
34. 1/2007. (II. 2) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
35. 16/2006. (V. 8) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és a körzeteinek kialakításáról
36. 13/2006. (IV. 20) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról
37. 1/2006. (II. 5) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmáról
38. 35/2005. (XI. 1) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól
39. 34/2005. (X. 1) önkormányzati rendelete a lakbértámogatásról
40. 31/2005. (IX. 30) önkormányzati rendelete közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról
41. 20/2005. (VI. 1) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásának rendjéről
42. 26/2004. (X. 1) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről
43. 16/2001. (VIII. 30) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól
44. 8/2000. (III. 1) önkormányzati rendelete az önkormányzat adóhatósága anyagi érdekeltségéről
45. 1/2000. (II. 1) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről
46. 18/1999. (XI. 1) önkormányzati rendelete az útépítési és közművesítési hozzájárulásról
47. 5/1992. (V. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról