Városi Főépítész

ÜgyfélfogadásSzerda: 08:00-12:00 és 13:00- 15:30

Városi FőépítészLakossági tájékoztatás Főépítész hatáskörébe
tartozó feladatokról
Önkormányzati jogszabályok:

33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról:

1. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez (szabályozási tervlapok egységes szerkezetben)
2. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez: A) beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai
2. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez: B) beépítésre nem szánt területek építési övezeti előírásai:
4. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez (elővásárlási joggal terhelt ingatlanok jegyzéke)
5. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez (állattartó rendeltetésű épületek elhelyezése)
Függelék a 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelethez (mintakeresztszervények)

27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet Kőszeg Város településkép védelméről

1. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása)
2. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (Kőszeg város egyedi helyi védelem alatt álló épületeinek jegyzéke)
3. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (A településképi szempontból meghatározó területek elnevezése és lehatárolása)
4. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek)
5. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz – formanyomtatvány)
6. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (Településképi bejelentés – formanyomtatvány)

Bertók SándorElérhetőségek:
Telefon: (ügyfélfogadási időben) 94/562-554
E-mail: foepitesz@koszeg.hu
Letölthető űrlapok:

Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz
Letöltés: doc formátumban |

Településképi bejelentés
Letöltés: doc formátumban |