Városi Főépítész

ÜgyfélfogadásSzerda: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 15.30-ig

Városi FőépítészLakossági tájékoztatás Főépítész hatáskörébe
tartozó feladatokról
Önkormányzati jogszabályok:

33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelet Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról:

1. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez (szabályozási tervlapok egységes szerkezetben)
2. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez: A) beépítésre szánt területek építési övezeti előírásai, B) beépítésre nem szánt területek építési övezeti előírásai
3. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez (elővásárlási joggal terhelt ingatlanok jegyzéke)
4. melléklet a 33/2014. (X. 3.) önkormányzat rendelethez (állattartó rendeltetésű épületek elhelyezése)
Függelék a 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendelethez (mintakeresztszervények)

27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelet Kőszeg Város településkép védelméről

1. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (A helyi területi védelem alatt álló területek elnevezése és lehatárolása)
2. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (Kőszeg város egyedi helyi védelem alatt álló épületeinek jegyzéke)
3. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (A településképi szempontból meghatározó területek elnevezése és lehatárolása)
4. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek)
5. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz – formanyomtatvány)
6. melléklet a 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez (Településképi bejelentés – formanyomtatvány)

Bertók SándorElérhetőségek:
Telefon: (ügyfélfogadási időben) 94/562-554
E-mail: foepitesz@koszeg.hu
Letölthető űrlapok:

Kérelem településképi véleményezési eljáráshoz
Letöltés: doc formátumban |

Településképi bejelentés
Letöltés: doc formátumban |

Lakossági tájékoztatás Főépítész hatáskörébe tartozó feladatokrólTájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az általános építésügyi hatósági jogkört 2020. március 1-tól a megyei kormányhivatalok látják el.

A hatósági jogkörök változása után az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ÉTV.33/A.§ szerinti egyszerű bejelentési eljárásokkal és az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatásért és állásfoglalásért a Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 1. – Szombathely (9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 31-33. Telefon: 94/795-611, e-mail: epitesugy.szombathely@vas.gov.hu) kell fordulniuk.

Kőszeg Város Főépítésze az alábbi szakmai kérdésekben áll a lakosság rendelkezésére:

Az Önkormányzati főépítészek feladatköre kiterjed a település Rendezési tervével kapcsolatos szerteágazó feladatok ellátására, a település védetté nyilvánított építészeti értékeinek nyilvántartásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására.

Emellett az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről tájékoztatást ad a lakosságnak.

Ezen felül a településkép-érvényesítési eszközökkel (településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés) kapcsolatos eljárások ügyintézése Kőszeg Város Polgármesterének felhatalmazása alapján a Főépítész hatáskörébe tartozik.

Az eljárásokkal kapcsolatos előírásokat a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

Szintén Kőszeg Város Polgármesterének felhatalmazása alapján a főépítész kérelemre, jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az alábbi esetekben:

- az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült, valamint annak rendeltetéséről,
- az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének és a rendeltetési egységek számának megváltoztatásáról.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kőszeg Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete, valamint Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzat honlapján, az alábbi linken érhető el:

https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/polgarmesteri/osztalyok/osztaly.php?id=12

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a fenti feladatokon túl a Főépítész nem adhat olyan szakmai tanácsokat, amelyek a Kőszegen forgalomban lévő telkek értékesítéséhez, illetve a Kőszegen tervezett építési beruházások megvalósításához közvetlenül kapcsolódnak.

Az építésügyi jogszabályok és előírások olyan széleskörűek, hogy a tervezett beruházások illetve adásvételek előtt mindenképp javasoljuk a konkrét ügyeket megismerő építész szakember bevonását, mivel a főépítész szakmai tájékoztatása csak a fenti Önkormányzati rendeletekre terjed ki.

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze