Lakossági tájékoztatás Főépítész hatáskörébe tartozó feladatokról

Kőszeg Város Önkormányzata
Kőszeg Város Főépítésze
9730 Kőszeg Jurisics tér 8.
Tel.: +36/94/562-554, e-mail: foepitesz@koszeg.hu

Lakossági tájékoztató!

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy az általános építésügyi hatósági jogkört 2020. március 1-tól a megyei kormányhivatalok látják el.
A hatósági jogkörök változása után az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény ÉTV.33/A.§ szerinti egyszerű bejelentési eljárásokkal és az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatásért és állásfoglalásért a Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi Osztály 1. – Szombathely (9700 Szombathely, Széll Kálmán utca 31-33. Telefon: 94/795-611, e-mail: epitesugy.szombathely@vas.gov.hu) kell fordulniuk.
Kőszeg Város Főépítésze az alábbi szakmai kérdésekben áll a lakosság rendelkezésére:
Az Önkormányzati főépítészek feladatköre kiterjed a település Rendezési tervével kapcsolatos szerteágazó feladatok ellátására, a település védetté nyilvánított építészeti értékeinek nyilvántartásával és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására.
Emellett az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről tájékoztatást ad a lakosságnak.
Ezen felül a településkép-érvényesítési eszközökkel (településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás, településképi bejelentési eljárás, településképi kötelezés) kapcsolatos eljárások ügyintézése Kőszeg Város Polgármesterének felhatalmazása alapján a Főépítész hatáskörébe tartozik.
Az eljárásokkal kapcsolatos előírásokat a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete tartalmazza.
Szintén Kőszeg Város Polgármesterének felhatalmazása alapján a főépítész kérelemre, jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az alábbi esetekben:
- az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült, valamint annak rendeltetéséről,
- az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének és a rendeltetési egységek számának megváltoztatásáról.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Kőszeg Város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete, valamint Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete Kőszeg Város Önkormányzat honlapján, az alábbi linken érhető el:
https://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/polgarmesteri/osztalyok/osztaly.php?id=12
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a fenti feladatokon túl a Főépítész nem adhat olyan szakmai tanácsokat, amelyek a Kőszegen forgalomban lévő telkek értékesítéséhez, illetve a Kőszegen tervezett építési beruházások megvalósításához közvetlenül kapcsolódnak.
Az építésügyi jogszabályok és előírások olyan széleskörűek, hogy a tervezett beruházások illetve adásvételek előtt mindenképp javasoljuk a konkrét ügyeket megismerő építész szakember bevonását, mivel a főépítész szakmai tájékoztatása csak a fenti Önkormányzati rendeletekre terjed ki.

Bertók Sándor s.k.
Kőszeg Város Főépítésze