2008. Április 10., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - A 2007. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés
3. - A szociális rendelet módosítása
4. - A mezőőri rendelet módosítása
5. - A horgásztavak haszonbérleti szerződéseinek módosítása
6. - A lakótelep V. ütem területének hasznosítására új pályázat kiírása
7. - Vezetékjogi szerződés és ingatlan átminősítés
8. - A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő együttműködési megállapodás
9. - Megállapodás a MÁV Zrt.-vel
10. - A Szociális Gondozási Központ fejlesztéséhez pályázati önerő biztosítása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉSRENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2008. április 10-én (csütörtökön) 9 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előterjesztő: Huber László polgármester.

2. A 2007. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Fehér Csaba belső ellenőr.

3. A szociális rendelet módosítása
Előadó a polgármester nevében: Dobos Róbert mb. gyámügyi és szociális osztályvezető.

4. A mezőőri rendelet módosítása
Előadó: Dr. Tóth László jegyző.

5. A horgásztavak haszonbérleti szerződéseinek módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A lakótelep V. ütem területének hasznosítására új pályázat kiírása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Vezetékjogi szerződés és ingatlan átminősítés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötendő együttműködési megállapodás
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző


9. Megállapodás a MÁV Zrt.-vel
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

10. A Szociális Gondozási Központ fejlesztéséhez pályázati önerő biztosítása
Előterjesztő: Raposa Helga, a szociális és egészségügyi bizottság elnöke.

11. Az Önhiki pályázat benyújtása (feltételes előterjesztés)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető
Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2008. április 3.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök