Határozatok

Sorszám Cím
1. 194/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Alpokalja Vendéglátó Kft. a Kőszeg, Rajnis u. 5. sz. ...
2. 193/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 számú a csapadékvíz elvezetésére kapott támogatás beruházási ...
3. 192/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében a TOP-7.1.1-165-H-ESZA-2021-02228 számú „Mindentudás” című pályázatra kapott támogatás ...
4. 191/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének a BMÖGF/1004-1/2020.számú az Utak korszerűsítésére kapott támogatás beruházási ...
5. 190/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bezárt Kőszeghegyaljai Regionális Hulladéklerakóról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
6. 189/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Erdő utcában kiépített ivóvízhálózat gerincvezetékre a Kőszeg, 1517/1 hrsz-ú ...
7. 188/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról 2022” című beszámolót, és elrendeli ...
8. 187/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 1-i hatállyal a közte és a Borbála Egészségügyi Szolgáltató Bt. ...
9. 186/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 1-i hatállyal a közte és Dr. Nedeczky Veronika között létrejött ...
10. 185/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításának ...
11. 184/2022. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állami Főépítész VA/ÁFI/53-14/2022. számú végső szakmai véleményének, valamint a VA/ÁFI/53-18/2022. ...
12. 183/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 173/2022. (IX. 29.) határozatát úgy módosítja, hogy Móricz Imre a Kőszeg ...
13. 182/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 172/2022. (IX. 29.) határozatát úgy módosítja, hogy a „Pro Communitate” Díjat ...
14. 181/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatok” tárgyú, KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ számú szerződésben ...
15. 180/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége ...
16. 179/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2022. évi intézményi költségvetésében a ...
17. 178/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi intézményi költségvetésében a személyi juttatások ...
18. 177/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megemelkedett energiaárak okozta többletkiadások csökkentése érdekében Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában lévő ...
19. 176/2022. (X. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Natúrpark ízei” Gasztronómiai Fesztivál és Orsolya napi vásár rendezvénysorozat idejére vonatkozó ...
20. 175/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
21. 174/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
22. 173/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
23. 172/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
24. 171/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati kitüntetések és elismerő címek adományozására érkezett javaslatok elbírálása” c. napirendi ...
25. 170/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
26. 169/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
27. 168/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. ...
28. 167/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint ...
29. 166/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörét pályázat ...
30. 165/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében az intézmény ...
31. 164/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében a Kőszegi ...
32. 163/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesület részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Hunyadi utca ...
33. 162/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 1-jei hatállyal a közte, valamint a „Dr. Izer és Társa” ...
34. 161/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a Horvátzsidányi Tücsök Bölcsőde részére ...
35. 160/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde költségvetésében a Horvátzsidányi Tagóvoda részére 113 ...
36. 159/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámkeretének 0,25 fővel történő emelését ...
37. 158/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 85. § (2) bekezdése ...
38. 157/2022. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Sportfejlesztési Koncepcióját a 2022-2030-ig terjedő időszakra a melléklet szerinti tartalommal ...
39. 156/2022. (IX. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
40. 155/2022. (IX. 19) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, miszerint az V001-1/15 azonosító számú ivóvíz, valamint az S001-59/9 ...
41. 154/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV/70923/2021/EKF azonosítószámú Támogatói okiratban foglalt támogatás alapján „Új kőszegi mentőállomás építése” ...
42. 153/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ...
43. 152/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatok” tárgyú, KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ számú szerződés ...
44. 151/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 101/2022. (V. 26.) képviselő-testületi határozattal elfogadott, Kőszeg Város Önkormányzata és Dr. ...
45. 150/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borostyánkő utcában Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező 3929 és 3921 hrsz-ú ...
46. 149/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra Felújítások ...
47. 148/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2023-2037 időszakra Felújítások ...
48. 147/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Básthy Béla ...
49. 146/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában szóló beszámolóját elfogadja. ...
50. 145/2022. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft., a Wienerberger Téglaipari Zrt., ...
51. 144/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
52. 143/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ K/7441-2/2022. számú Módosító Okiratát, valamint a K/7441-3/2022. ...
53. 142/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának K/4372-5/2022. számú Módosító Okiratát, ...
54. 141/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár alapító okiratának K/316-7/2022. számú Módosító ...
55. 140/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának K/6189-5/2022. számú Módosító Okiratát, ...
56. 139/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Kulturális Koncepcióját a 2022-2037-ig terjedő időszakra a melléklet szerinti tartalommal ...
57. 138/2022. (IX. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámoló mellékletét ...
58. 137/2022. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a „Dr. Izer és Társa” Kft., a ...
59. 136/2022. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a JustFood Kft.-vel a „Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Bozsok, Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Peresznye ...
60. 135/2022. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2021. (X. 28.) képviselő-testületi határozatát 2022. augusztus 31. napjával visszavonja. 2. Kőszeg ...
61. 134/2022. (VIII. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2022. 09. 01-től az ...
62. 133/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV/70923/2021/EKF azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján „Új kőszegi mentőállomás építése” tárgyában előkészített ...
63. 132/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottságba, valamint a Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi ...
64. 131/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét elfogadja, ...
65. 130/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Zrínyi u. 8. fszt. 2. szám (hrsz. 1713/A/2) alatti ...
66. 129/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Rákóczi F. u. 78. fszt. 16. (hrsz.: 2976/A/16) alatti 43 m2 ...
67. 128/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Űrhajósok u. 17/A 4. emelet 12. (hrsz.: 3344/4/A/12) alatti ...
68. 127/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2022. évi intézményi költségvetésében a ...
69. 126/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár többletbevételéből 14 683 424 Ft-ot ...
70. 125/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház többletbevételéből 8 753 056 Ft-ot elvon ...
71. 124/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2021. évi temetőüzemeltetési tevékenységével ...
72. 123/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának K/6167-1/2022. számú Módosító Okiratát, valamint ...
73. 122/2022. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2022. július ...
74. 121/2022. (VI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által ...
75. 120/2022. (VI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Sporthorgász Egyesület a TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi ...
76. 119/2022. (VI. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a TOP Plusz-1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés ...
77. 118/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ...
78. 117/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSZFO/644/2019-ITM_SZERZ azonosítószámú Támogatási Szerződés alapján „Kőszeg közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ...
79. 116/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati ...
80. 115/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint ...
81. 114/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2022. (III.18.) számú határozatát visszavonja. ...
82. 113/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, zártkert 6074/1 hrsz-ú 5567 m2 nagyságú, kivett gazdasági épület, udvar ...
83. 112/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron u. 9. sz. alatti (Hrsz.: 2959/2, 2959/4) ingatlanegyüttes ...
84. 111/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2021. (X. 28.) számú határozatát. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
85. 110/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének a BMÖGF/1004-1/2020.számú az Utak korszerűsítésére kapott támogatás beruházási ...
86. 109/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének a BMÖGF/1005-1/2020.számú az Új Köztemető építésére kapott támogatás ...
87. 108/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Á. u. 1. szám alatti felnőtt háziorvosi rendelőben betegirányító ...
88. 107/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között létrejött, 2019. október 7-én ...
89. 106/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Borbála Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött, 2020. április ...
90. 105/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai-Medical Kft. között létrejött, 2016. november 24-én kelt, ...
91. 104/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Dr. Nedeczky Veronika között létrejött, 2015. február 16-án kelt, ...
92. 103/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Kőszegi Medicina Bt. között, a házi ...
93. 102/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a „Dr. Izer és Társa” Kft. és ...
94. 101/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Dr. Gombár René között kötendő feladat-ellátási előszerződést ...
95. 100/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között az óvodai ellátás ...
96. 99/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Kőszegszerdahely község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat ...
97. 98/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között az óvodai ellátás ...
98. 97/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és ...
99. 96/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése ...
100. 95/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés ...
101. 94/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint ...
102. 93/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi munkájáról szóló ...
103. 92/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2021. ...
104. 91/2022. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának a beszámolója” c. napirendi pont ...
105. 90/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507812 (BMÖGF/1004-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszer ...
106. 89/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507831 (BMÖGF/1005-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „új köztemető kialakítása, közmű- és ...
107. 88/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete, mint szakszervezet, a Magyar ...
108. 87/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság tagjának Harkai Norbert képviselő helyére ...
109. 86/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottságba a Táncsics Péter lemondása folytán megüresedett ...
110. 85/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Várkör 35-37. sz. alatti pinceszinten lévő 216 m2 tároló ...
111. 84/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Ady u. 10. fszt. 1. szám (Hrsz. 3474/A/1) alatti ...
112. 83/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kálvária u. 69. fszt. 2. szám (Hrsz. 7848/2/A/2) alatti ...
113. 82/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett, a Magyarország 2022. évi központi ...
114. 81/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2022. évi intézményi költségvetésében „A Kőszegi ...
115. 80/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
116. 79/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés című felhívás keretében „A Jurisics Miklós ...
117. 78/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése című felhívás keretében „A Rákóczi ...
118. 77/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Guttmann Ferencné intézményvezetőt, hogy a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde szakmai ...
119. 76/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának K/4372-1/2022. számú Módosító Okiratát, ...
120. 75/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde létszámának emelését 3 fő, 8 órás ...
121. 74/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Horvátzsidány község Önkormányzata, Peresznye község Önkormányzata és Kőszeg Város Önkormányzata között bölcsődei ...
122. 73/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2021-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal ...
123. 72/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
124. 71/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár 2020. április 1. és 2022. ...
125. 70/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
126. 69/2022. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját elfogadja. ...
127. 68/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Belügyminisztérium BMÖGF/1004-1/2020 azonosítószámú Támogatói okirat alapján belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvíz- elvezető ...
128. 67/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) ...
129. 66/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár között létrejött, a ...
130. 65/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, a Kőszegi Sporthorgász Egyesület és az ABIC Kft. ...
131. 64/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6755/14 hrsz-ú gyümölcsös terület belterületbe vonását kezdeményezi azzal, hogy a ...
132. 63/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2021. (VII. 15.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában ...
133. 62/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal közétkeztetés minőségellenőrzéséről szóló beszámolóját a melléklet szerint ...
134. 61/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde 2023. szeptember 1. – 2028. augusztus ...
135. 60/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde honvédelmi intézkedési tervét a melléklet szerinti ...
136. 59/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde óvodai beíratásának időpontját, az óvodai felvételi ...
137. 58/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő JWL-470 forgalmi rendszámú Reanult Trafic típusú gépjármű ...
138. 57/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában, és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal üzemben ...
139. 56/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 36/2018. (III. 1.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. ...
140. 55/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése című felhívás ...
141. 54/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti ...
142. 53/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2020. (VII. 2.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: azonnal. ...
143. 52/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TDM Szervezet és a Tourinform 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
144. 51/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
145. 50/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
146. 49/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2021. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
147. 48/2022. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
148. 47/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507831 (BMÖGF/1005-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „új temető kialakítása közmű- és ...
149. 46/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét elfogadja, ...
150. 45/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. ...
151. 44/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg 2578/1 helyrajzi számú, közút megnevezésű, a Magyar Állam kizárólagos ...
152. 43/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3344/49/A hrsz. alatt nyilvántartott egyéb épület (üzlet) megnevezésű, 34 m2 ...
153. 42/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Kőszegi Sanitas Bt. között létrejött, a ...
154. 41/2022. (III. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által tervezett, a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános ...
155. 40/2022. (II. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 azonosítószámú Támogatási szerződés alapján „Kőszeg város belterületi védelmét szolgáló csapadékvíz-elvezető ...
156. 39/2022. (II. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club sportfejlesztési programot nyújtson be ...
157. 38/2022. (II. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére a Kőszegi ...
158. 37/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a PUSZTAI Eü. Bt. között 2020. február ...
159. 36/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi döntést ...
160. 35/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében ...
161. 34/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 4613 hrsz-ú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ...
162. 33/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6664/2 hrsz-ú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ...
163. 32/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Istvánnak, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának ...
164. 31/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2022. évi szabadságának ütemezését a mellékelt „Szabadságolási terv”-ben foglalt ...
165. 30/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester 2022. évi szabadságtervének a jóváhagyása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy ...
166. 29/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy évente egy alkalommal minden választókörzetben kerüljön sor városbejárásra az alábbiak ...
167. 28/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2012. (V.31.) képviselő-testületi határozat 2. pontját visszavonja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: azonnal. ...
168. 27/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. II. emelet 29. szám (Hrsz. ...
169. 26/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi vagyongazdálkodási koncepciót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és elrendeli ...
170. 25/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2022. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét bruttó ...
171. 24/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester 2022. évi cafeteria-juttatásának a megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy ...
172. 23/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasi Jégkorongért Alapítvánnyal (9722 Peresznye, Rét u. 6. adószám: 18508826-1-18, képviseli: ...
173. 22/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2023-2025. évekre ...
174. 21/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
175. 20/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde bölcsődéjében 2022. évre az intézményi térítési ...
176. 19/2022. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2022.04.01-től az alábbiak szerint ...
177. 18/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507831 (BMÖGF/1005-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „új köztemető kialakítása, közmű- és ...
178. 17/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint ...
179. 16/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Básthy Béla ...
180. 15/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2022/23-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
181. 14/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
182. 13/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzat között ...
183. 12/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között ...
184. 11/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Polgármestere 113/2021. (VI. 11.) polgármesteri határozat 2. pontját visszavonja. 2. Kőszeg ...
185. 10/2022. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 15. napjával közlevéltárat alapít a Kőszegi Városi Múzeum és Könyvtár ...
186. 9/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 507812 (BMÖGF/1004-1/2020) azonosítószámú Támogatói okirat alapján „Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszer ...
187. 8/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el. 2. Megbízása alapján a ...
188. 7/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00024 azonosító számú pályázat keretében támogatást nyert „Kőszeg város belterületi védelmét ...
189. 6/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és ...
190. 5/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata létszámkeretének 1 fő 4 órás munkaviszonyban foglalkoztatottal történő ...
191. 4/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Terplán Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2022. január 1. napjától havonta 365.625,- ...
192. 3/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Terplán Zoltán alpolgármester érintettség ...
193. 2/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester illetményét 2022. január 1. napjától havonta 975.000 Ft-ban állapítja ...
194. 1/2022. (I. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester illetményének megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla polgármester érintettség ...