Határozatok

Sorszám Cím
1. 27/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szilágyi Miklóst a Kőszeg, Kelcz Adelffy utca 5. 1/4. szám alatti önkormányzati ...
2. 26/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügyeleti rendszerhez igazodó rendelési és készenléti időket tartalmazó feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatáról ...
3. 25/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a polgármester tulajdonosi hozzájárulását adjon a Vasi Jégkorongért Alapítvány ...
4. 24/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2024. évi szabadságának ütemezését a mellékelt „Szabadságolási terv”-ben foglalt ...
5. 23/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy csatlakozni kíván az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület – ...
6. 22/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. ...
7. 21/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Eső Attilának, a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának ...
8. 20/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az IMCS projektben rendelkezésre álló forrásból a jelen határozat mellékletében ...
9. 19/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást a ...
10. 18/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának K/1018-1/2024. számú Módosító Okiratát, ...
11. 17/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde óvodai beíratásának időpontját, az óvodai felvételi ...
12. 16/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2025-2027. évekre ...
13. 15/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
14. 14/2024. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincses sziget Bölcsődéjében 2024. évre az ...
15. 13/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Hajléktalan Szálló folyamatos, 2024. április 30-ig történő ...
16. 11/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés elfogadásáig felhatalmazza a polgármestert a házi gyermekorvosi feladatok ...
17. 10/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
10/2024. (I. 24.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2023.(IX.21.) számú határozata alapján a Miniszterelnökség által ...
18. 9/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Básthy Béla ...
19. 8/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2024. évi cafetéria-juttatásának éves összegét nettó 400.000 Ft összegben, ...
20. 7/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. ...
21. 6/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. ...
22. 5/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Vámház utca 1/A szám (Hrsz. 035/2) alatti 1413 m2 nagyságú ...
23. 4/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kövesdi Gáborné a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde főigazgatója neveléssel lekötött munkaidejétől ...
24. 3/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2024/25-ös tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
25. 2/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár Testület tevékenységéről szóló éves beszámolót a melléklet szerinti ...
26. 1/2024. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos ...