Határozatok

Sorszám Cím
1. 146/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése, üzemeltetés” tárgyában kiírt, TED 2018/S 115-261760 számú, nyílt ...
2. 145/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3344/10/A/4 hrsz-ú, Űrhajósok u. 13/A. I/4. szám alatti 49 ...
3. 144/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi F. u. 79. I/4. (Hrsz.: 2449/A/4) szám alatti ...
4. 143/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Szociális Gondozási Központ szakmai létszámának 4 fővel történő emelését ...
5. 142/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2019-2033 időszakra Felújítások ...
6. 141/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2019-2033 időszakra Felújítások ...
7. 140/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0147/15 hrsz-ú, szántó művelési ágú, 1 ha 0192 m2 területű ...
8. 139/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Szüret - Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó rendezvényei kapcsán az alábbi ...
9. 138/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 224/2007. (IX. 25.) képviselő-testületi határozattal elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatról szóló ...
10. 137/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
11. 136/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában álló PVZ-639 forgalmi rendszámú, Suzuki Vitara típusú, ...
12. 135/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Sárvári Tankerületi Központ között kötendő, a ...
13. 134/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Huber László ...
14. 133/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-nek a hulladékgazdálkodás helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
15. 132/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy hulladékgazdálkodás területén a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális ...
16. 131/2018. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámolót lsd. ...
17. 130/2018. (VIII. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 azonosítószámú projekt keretében – Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda fejlesztése” tárgyában ...
18. 129/2018. (VIII. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00023 számú „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda” ...
19. 128/2018. (VIII. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” című TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú pályázat ...
20. 127/2018. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP-2.1.3-15-VS1-2016-000019 azonosítószámú projekt keretében – Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” tárgyában ...
21. 126/2018. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata támogatási igényt nyújt be 1.000.000.- Ft összegben az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz a ...
22. 125/2018. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a "Civil akadémia" – Szervezetfejlesztési és menedzsment tréning non-profit ...
23. 124/2018. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
24. 123/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” címmel, TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatai ...
25. 122/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda” című, ...
26. 121/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése című, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatai” ...
27. 120/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése című, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatai” ...
28. 119/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 14/2018. (II. 8.) határozatával elfogadott, a 45/2018 (III.14.), a 71/2018. ...
29. 118/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 4903 hrsz 7123 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant az ...
30. 117/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Űrhajósok u. 19/D. III/10. (Hrsz.: 3378/8/A/10) szám alatti 48 ...
31. 116/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Árpád tér 13. fszt. 3. (Hrsz.: 1596/A/3) szám alatti ...
32. 115/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi diákok részére megszervezésre kerülő untersteinbach-i sporttábor utazási költségeihez 2018. évben ...
33. 114/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2018. augusztus 1. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 1 ...
34. 113/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kincs-Ő” a Csecsemők és Eltérő Fejlődésű Gyermekek Fejlesztését és Gyógyítását ...
35. 112/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda székhely intézményében az óvodapedagógusi létszám 1 fővel történő emelését ...
36. 111/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Tűzoltóság II. ütem” tárgyában a Szárnyasép Kft-vel kötött Vállalkozási Szerződés ...
37. 110/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., adószám: 18031120-1-18, képviseli: ...
38. 109/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Települési Értéktár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
39. 108/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2017. évi temetőüzemeltetési tevékenységéről, ...
40. 107/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése tárgyában a 2017. évre vonatkozó ...
41. 106/2018. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja, egyúttal ...
42. 105/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú ajánlattételi felhívást, valamint a ...
43. 104/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Németh Roland, mint a Kőszeg, 623 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa szennyvízelvezetési ...
44. 103/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 7249 hrsz-ú 45 m2 nagyságú rét megnevezésű ingatlan közúttá ...
45. 102/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ...
46. 101/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
101/2018. (V. 31.) képviselő-testületi határozat: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 110/2015. (V. 28.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. 2. Kőszeg ...
47. 100/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda és Tagóvodái Honvédelmi Intézkedési Tervét jelen határozat melléklete szerinti ...
48. 99/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Honvédelmi Intézkedési Tervét jelen határozat ...
49. 98/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése ...
50. 97/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés ...
51. 96/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., adószám: 18031120-1-18, képviseli: ...
52. 95/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a KEHOP-1.2.1 keretében a „Kőszeg klímastratégiájának elkészítése és szemléletformálás” című pályázat ...
53. 94/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a 2017. ...
54. 93/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi munkájáról szóló ...
55. 92/2018. (IV. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Kőszegi Sporthorgász Egyesület között létrejött halgazdálkodási ...
56. 91/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2017. évi munkájáról szóló beszámolóját – elismerésének és ...
57. 90/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Huber László polgármestert, hogy jelen határozat mellékletében szereplő, rendezés alá vont ...
58. 89/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés I. félévi módosításakor a „Tűzoltóság építése II. ütemre” ...
59. 88/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján a Kőszeg és ...
60. 87/2018. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város és Térsége Társulás 2017. évi költségvetésének módosításáról Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulás 2017. évi ...
61. 86/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-000019 azonosító számú ...
62. 85/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00023 azonosítószámú projekt keretében – Újvárosi és Kőszegfalvi óvoda fejlesztése” tárgyában ...
63. 84/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 azonosítószámú projekt keretében – Központi és Felsővárosi óvoda fejlesztése” tárgyában ...
64. 83/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –Központi és Felsővárosi óvoda” ...
65. 82/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tempó-Ép Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Pohl-tó u. 3.) ajánlatát a Kbt. ...
66. 81/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 09 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot jelen határozat melléklete szerinti ...
67. 80/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a „Tűzoltóság építése II. ütem” fejlesztési keret terhére 10.001.698 Ft átcsoportosítását ...
68. 79/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
69. 78/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes elvi hozzájárulását adja a Kőszegi Futball Clubnak a Magyar Labdarúgó Szövetség ...
70. 77/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) ...
71. 76/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Budaker Gusztáv Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői ...
72. 75/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola intézményvezetői feladatainak ...
73. 74/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 7-i hatállyal a közte és az Egészségre Hangolva Kft. között ...
74. 73/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 7-i hatállyal a közte és a Pusztai-Medical Kft. között létrejött ...
75. 72/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségre Hangolva Kft. és Dr. Pusztai Gergő e.v. között létrejött megbízási ...
76. 71/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2018. (III. 14.) határozatával elfogadott közbeszerzési tervét „Kőszeg város közvilágítás korszerűsítése” ...
77. 70/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Kőszeg város közvilágításának korszerűsítésével 15 éves szolgáltatási időszakra terjedően azzal, hogy ...
78. 69/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
79. 68/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2017-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerinti ...
80. 67/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót – ...
81. 66/2018. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület, 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
82. 65/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
83. 64/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
84. 63/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 25/2016. (IX. 30.) ...
85. 62/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása című, TOP-1.4.1-15-VS1-2016-00021 számú projekt keretében Központi és ...
86. 61/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Újvárosi és Kőszegfalvi Óvoda” című, ...
87. 60/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 7248 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület ...
88. 59/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0380/1, 0380/2, 0380/3 és 0380/4 hrsz-ú szántó megnevezésű ingatlanok lakóterület ...
89. 58/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6665/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítása során kialakult Kőszeg, 6665/4 hrsz-ú zártkerti ...
90. 57/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központja által tervezett, a Bersek József Általános ...
91. 56/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete "A kőszegszerdahelyi tagiskolák jogutód nélküli megszüntetéséről szóló előterjesztés tekintetében Básthy Béla alpolgármester ...
92. 55/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beiratkozást, az óvodai felvételi körzeteket, az ...
93. 54/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című, TOP-1.1.1-16 azonosító számú pályázati felhívásra ...
94. 53/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
95. 52/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2017. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
96. 51/2018. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
97. 50/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Kőszegi Béri Balog Ádám Általános ...
98. 49/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark” Program keretében a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, ...
99. 48/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
100. 47/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 azonosító számú projektben szereplő Kőszeg, 2191 helyrajzi számú és ...
101. 46/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése című, TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú pályázat kivitelezési munkálatai” ...
102. 45/2018. (III. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi – a képviselő-testület 14/2018. (II. 8.) határozatával elfogadott, ...
103. 44/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás lebonyolításával megbízza a Krizmanich Gergely, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót ...
104. 43/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0121/17 hrsz-ú, ’kivett major’ megnevezésű, 5000 m2 nagyságú ingatlanra – ...
105. 42/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében ...
106. 41/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázat ...
107. 40/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Fúvószenekaráért Alapítvánnyal (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: Bakos György ...
108. 39/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Concordia–Barátság Énekegyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis utca 9., képviseli: Szilágyi Imre elnök), ...
109. 38/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 459 hrsz-ú 358 m2 nagyságú beépítetlen terület, valamint a ...
110. 37/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: folyamatos. 2018. évi ...
111. 36/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában, és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal üzemben tartásában ...
112. 35/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018-2019-ben megvalósuló városfejlesztési projektek helyzetéről és várható előrehaladásról szóló tájékoztatót jelen ...
113. 34/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának K/632-2/2018. számú Módosító Okiratát, valamint ...
114. 33/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2018. január ...
115. 32/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2018. április 1-től az ...
116. 31/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószáma: 16867518-1-18. ...
117. 30/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószáma: 16866139-1-18. ...
118. 29/2018. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Német Nemzetiségi Önkormányzattal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., adószáma: 16866122-1-18. ...
119. 28/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum magasabb vezetői/igazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást jelen határozat ...
120. 27/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2018/19-es tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
121. 26/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Bozsok, Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Peresznye és Velem községek ...
122. 25/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Sigray J. u. 1/C. II/7. szám (Hrsz. 3344/11/A/35) alatti ...
123. 24/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
124. 23/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú, „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –Központi és Felsővárosi óvoda” ...
125. 22/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15—VS1-2016-00021 számú, „Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi ...
126. 21/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 237/2017. (XII. 21.) képviselő testületi határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
127. 20/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház létszámkeretének bővítését egy 8 órás ...
128. 19/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI bölcsődéjében 2018. évre az intézményi ...
129. 18/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2018- 2021. ...
130. 17/2018. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti ...
131. 16/2018. (II. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése című, TOP-2.1.3-15-VS1-2016-000019 azonosító számú pályázat kivitelezési ...
132. 15/2018. (II. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Cothec Energetikai Üzemeltető Kft-vel, valamint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató ...
133. 14/2018. (II. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét elfogadja és egyben elrendeli a ...
134. 13/2018. (II. 8) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének terhére előfinanszírozza a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési ...
135. 12/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívást és ezzel kapcsolatban ...
136. 11/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervét jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber ...
137. 10/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester 2018. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
138. 9/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2018. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
139. 8/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/44 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonását ...
140. 7/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2017. (X. 26.) határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: értelemszerű. ...
141. 6/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kőszeg Város Önkormányzata és a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület (9730 Kőszeg, Rákóczi ...
142. 5/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Ostromnapok Egyesülettel (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., adószám: 18031120-1-18, képviseli: ...
143. 4/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2013. (IX. 26.) határozatát visszavonja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
144. 3/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, 0184 hrsz-ú, 3527 m2 nagyságú saját használatú út megnevezésű ...
145. 2/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium ZP-1-2017 kódszámú, a zártkerti besorolású földrészletek ...
146. 1/2018. (I. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg 3114/2 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanon található sportpálya területén jelen ...