Határozatok

Sorszám Cím
1. 109/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú, Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és ...
2. 108/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6698 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület megnevezésű 29 m2 ...
3. 107/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Publimont Hirdetésszervező Kft.-vel (székhely: 1022 Budapest, Törökvész út 30/A., képviseli: dr. ...
4. 106/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3820 hrsz-ú 346 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ...
5. 105/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel (képviseli: Bakos György elnök) kötendő Haszonkölcsön szerződést jelen ...
6. 104/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u.5. I/3. (Hrsz.: 1908/A/6) sz. alatti 68 ...
7. 103/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra Felújítások ...
8. 102/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VASIVÍZ Zrt. által készített „Gördülő fejlesztési terv a 2021-2035 időszakra Felújítások ...
9. 101/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Gyöngyös u. 24/C. 1. emelet 21. szám (Hrsz.: 1249/3/A/21) ...
10. 100/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszegi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális ...
11. 99/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Básthy Béla ...
12. 98/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi ...
13. 97/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésén belül a TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00002 Helyi foglalkoztatási együttműködés ...
14. 96/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői/intézményvezetői munkakörére beérkezett pályázatok véleményezésére eseti ...
15. 95/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ magasabb vezetői/intézményvezetői munkakörére szóló pályázati felhívást jelen ...
16. 94/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
17. 93/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről ...
18. 92/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának K/11685-10/2020. számú Módosító Okiratát, valamint ...
19. 91/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratának K/1396-14/2020. számú Módosító ...
20. 90/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-13/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a ...
21. 89/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő-rendszer működését az alábbi feltételekkel hagyja jóvá: 1. Az ...
22. 88/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerő-rendszer működéséről és feltételrendszeréről szóló 217/2007. (IX. ...
23. 87/2020. (IX. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. (A beszámolót lsd. a ...
24. 86/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00003 azonosító számú, „Jurisics Miklós Ipari Park fejlesztése Kőszegen” című projekt ...
25. 85/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00001 azonosítószámú, Bölcsődei férőhelyek bővítése a kőszegi Központi Óvoda és Bölcsődében című ...
26. 84/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
27. 83/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Hunyadi J. ...
28. 82/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót módosítja azzal, hogy a Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. ...
29. 81/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. ...
30. 80/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 26/2004. (X.1.) önkormányzati ...
31. 79/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 1-i hatállyal a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között ...
32. 78/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2020. évi intézményi költségvetésén belül a következő ...
33. 77/2020. (VII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Kőszegi Szociális Gondozási Központ költségvetésére vonatkozó átcsoportosítási javaslat a dolgozók jutalmazására ...
34. 76/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2019 című projekt megvalósítása keretében, a ...
35. 75/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény bölcsődéjének Lintér ...
36. 74/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 1. sz. alatti lakóház, udvar, gazdasági épület ...
37. 73/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6088/3 hrsz-ú, rét megnevezésű, 1361 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni ...
38. 72/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének ...
39. 71/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, valamint az államháztartásért felelős miniszter által „Önkormányzati ...
40. 70/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2020. augusztus ...
41. 69/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát jelen határozat melléklete szerinti változtatásokkal ...
42. 68/2020. (VI. 17) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
43. 68/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2019. évi temetőüzemeltetési tevékenységével ...
44. 67/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
45. 67/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
46. 66/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
47. 66/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
A Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum vonatkozó időszakra szóló beszámolóját elfogadja. ...
48. 65/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
49. 65/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. ...
50. 64/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
51. 64/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját elfogadja. ...
52. 63/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
53. 63/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
54. 63/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
55. 62/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
56. 62/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és ...
57. 61/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
58. 61/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendelete módosításának ...
59. 60/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
60. 60/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2019. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. ...
61. 59/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
62. 59/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
63. 58/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
64. 58/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
65. 57/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
66. 57/2020. (VII. 2) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előző ülés óta történt időszakban, az átruházott jogkörben hozott döntésekről szóló ...
67. 56/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
68. 56/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
A TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú, „Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításáról szóló döntés a közbeszerzési eljárás ...
69. 55/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
70. 55/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi ...
71. 54/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
72. 54/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda velemi tagóvodája 2020. évi intézményi költségvetésén belül az alábbi ...
73. 53/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
74. 53/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratának K/11685-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint ...
75. 52/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
76. 52/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum alapító okiratának K/11686-2/2020. számú Módosító Okiratát, valamint a ...
77. 51/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
78. 51/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között kötendő ...
79. 50/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
80. 50/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint ...
81. 49/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
82. 49/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Ólmod község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint ...
83. 48/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
84. 48/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Kiszsidány község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint ...
85. 47/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
86. 47/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Horvátzsidány község Önkormányzata között házi segítségnyújtás mint ...
87. 46/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
88. 46/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között házi segítségnyújtás mint ...
89. 45/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
90. 45/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Bozsok községi Önkormányzat között 2017. május 12-én ...
91. 44/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
92. 44/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Kőszegszerdahely község Önkormányzata és Velem községi Önkormányzat ...
93. 43/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
94. 43/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Peresznye község Önkormányzata között 2017. május 12-én ...
95. 42/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
96. 42/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és ...
97. 41/2020. (V. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
98. 41/2020. (VI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a vendéglátóipari előkertek céljára igénybe vett közterület használat után – ...
99. 40/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gábor Áron u. 1/A. szám, 2975/92 hrsz alatti Egészségház „A” ...
100. 40/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
101. 39/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. (székhely: 8887 Bázakerettye, Fő út ...
102. 39/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
103. 38/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2020. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
104. 38/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
105. 37/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester 2020. évi szabadságtervének jóváhagyása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla ...
106. 37/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
107. 36/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club 20x40 méteres műfüves pálya ...
108. 36/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
109. 35/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club sportfejlesztési programot nyújtson be ...
110. 35/2020. (V. 12) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
111. 34/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: folyamatos. 2020. évi ...
112. 34/2020. (V. 7) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
113. 33/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítását 2020. március ...
114. 33/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
115. 32/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TDM Szervezet és a Tourinform 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
116. 32/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
117. 31/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
118. 31/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi ...
119. 30/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-vel a nem közművel összegyűjtött ...
120. 30/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
121. 29/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
122. 29/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
123. 28/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
124. 28/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
125. 27/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet ...
126. 27/2020. (IV. 29) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
127. 26/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. 2. emelet 21. szám (Hrsz.:1170/1/A/21) ...
128. 26/2020. (IV. 8) polgármesteri határozat
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ...
129. 25/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 110. 1. emelet 4. szám (Hrsz.: 3505/A/4) alatti ...
130. 25/2020. (IV. 8) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
131. 24/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
132. 24/2020. (IV. 8) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
133. 23/2020. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság külső, szakértő tagjának Illés Pétert ...
134. 23/2020. (III. 30) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
135. 22/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16-VS1-2017-00003 azonosító számú, Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és ...
136. 22/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
137. 21/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ATHU064 – VELOREGIO Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar ...
138. 21/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
139. 20/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét elfogadja és egyben elrendeli annak közzétételét ...
140. 20/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
141. 19/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2021-2023. évekre ...
142. 19/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
143. 18/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését jelen határozat melléklete szerinti ...
144. 18/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
145. 17/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2020. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét 200.000 ...
146. 17/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
147. 16/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester cafeteria juttatásának megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla polgármester ...
148. 16/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
149. 15/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI bölcsődéjében 2020. évre az intézményi ...
150. 15/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
151. 14/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2020.04.01-től az alábbiak szerint ...
152. 14/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
153. 13/2020. (II. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a BORBÁLA Egészségügyi Szolgáltató Bt. között kötendő ...
154. 13/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
155. 12/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című projekt Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ...
156. 12/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
157. 11/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Orvosi ügyelet ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzés eredményeképpen létrejövő vállalkozási szerződés ellenértékének ...
158. 11/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
159. 10/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Program keretében ...
160. 10/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
161. 9/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Vas Megyei Kormányhivatal között létrejött, az ...
162. 9/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
163. 8/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. társasház tulajdonát képező – a ...
164. 8/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
165. 7/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Básthy Béla ...
166. 7/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
167. 6/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú 348 m2 kivett közút - Kőszeg Város Önkormányzata ...
168. 6/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
169. 5/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0205/127 hrsz-ú kivett közút megnevezésű ingatlan belterületbe vonását kezdeményezi. Felelős: Básthy ...
170. 5/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
171. 4/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0342/31 hrsz-ú közút 137 m2 nagyságú területrészére vonatkozó, a Városi ...
172. 4/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
173. 3/2020. (I. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Alpokalja Küzdősport Alapítvány a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2020. évi ...
174. 3/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
175. 2/2020. (I. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Alpokalja Küzdősport Alapítvány a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2020. évi ...
176. 2/2020. (III. 26) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...
177. 1/2020. (I. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vis maior támogatás címén pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: ...
178. 1/2020. (III. 19) polgármesteri határozat
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. ...