Határozatok

Sorszám Cím
1. 86/2019. (V. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az Állami Főépítész VA/KMBK-ÁF/22-4/2019. számú záró szakmai véleményeinek megismerése után – ...
2. 85/2019. (V. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Környezettudatos rehabilitáció – Várkör I. ütem felújítása” tárgyban készült ajánlattételi felhívást ...
3. 84/2019. (V. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése – Kiss János utca” tárgyban készült ajánlattételi ...
4. 83/2019. (V. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019 „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” című projekt lebonyolításának érdekében a ...
5. 82/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” (TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek ...
6. 81/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg város csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése” (TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00019) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek ...
7. 80/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI ...
8. 79/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § ...
9. 78/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár tevékenységéről készített beszámolót elfogadja. ...
10. 77/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0145/2 hrsz-ú, szántó megnevezésű, 20235 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni ...
11. 76/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kőszeg 3344/49 hrsz-ú közterületen Kiss János altábornagy emlékére ...
12. 75/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében, ...
13. 74/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között kötendő feladat-ellátási ...
14. 73/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter 2019. évi ...
15. 72/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségháztól D-re lévő fejlesztési terület közművesítésének (2975/103 hrsz) az OTP Bank ...
16. 71/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
17. 70/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum beszámolóját elfogadja. ...
18. 69/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház intézményi beszámolóját elfogadja. ...
19. 68/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság 28/2019. (IV. 11.) számú határozatában ...
20. 67/2019. (IV. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester személyes érintettsége bejelentésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatról szóló jelentés megtárgyalása” c. ...
21. 66/2019. (IV. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Árpád tér - Sziget utca – Meskó utca felújítás tárgyú ...
22. 65/2019. (IV. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi rendkívüli önkormányzati támogatás keretében pályázatot nyújt be a Kőszegi ...
23. 64/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” című projekthez ...
24. 63/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése” című projekthez ...
25. 62/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006 azonosító számú, „Városmajor környezettudatos rehabilitációja” című projekt lebonyolításának érdekében a ...
26. 61/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 „Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése” című ...
27. 60/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004 „Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése” című ...
28. 59/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg Város Önkormányzatának 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet ...
29. 58/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7420/106/2017 számú záradékolt változási vázrajz alapján a megosztás során kialakuló kőszegi ...
30. 57/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2975/76 hrsz-ú, valamint a Kőszeg, 3013/4 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére vonatkozó ...
31. 56/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervét elfogadja és egyben elrendeli annak közzétételét ...
32. 55/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi városbejárási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. 2019. évi ...
33. 54/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Táncsics András (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. ...
34. 53/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6870/3-6870/13 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett területek belterületbe vonását kezdeményezi ...
35. 52/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központ által tervezett, a Jurisich Miklós Gimnázium ...
36. 51/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium intézmény átszervezésére vonatkozó véleményezés” c. előterjesztés tekintetében ...
37. 50/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozást, az óvodai felvételi körzeteket, az ...
38. 49/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és az MNV Zrt. között vagyonkezelési szerződés részleges ...
39. 48/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházzal (9730 Kőszeg, Rajnis u. 9., képviseli: ...
40. 47/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
41. 46/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2018. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
42. 45/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
43. 44/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottságot, hogy Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete ...
44. 43/2019. (III. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester személyes érintettsége bejelentésének elmulasztására vonatkozó beadvány megtárgyalása.” c. előterjesztés tekintetében ...
45. 42/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Árpád tér - Sziget utca –Meskó utca felújítás” tárgyban közbeszerzési eljárás ...
46. 41/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése (TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00001) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
47. 40/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” (TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
48. 39/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Városmajor környezettudatos rehabilitációja” (TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00006) c. projekthez kapcsolódóan, az előterjesztésnek megfelelően ...
49. 38/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése (TOP-3.1.1-15-VS1-2016-00004) c. ...
50. 37/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9700 Szombathely, Géfin Gyula ...
51. 36/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata partnerként csatlakozik az osztrák IDEUM e.U. mint vezető partner által „A regionális ipar ...
52. 35/2019. (III. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2019. (III. 7.) képviselő-testületi határozatának 1. pontjának 1. mellékletében jóváhagyott, a ...
53. 34/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének ...
54. 33/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Pénzügyminisztérium Bölcsődei fejlesztési program tárgyban meghirdetett pályázati ...
55. 32/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 208/2018. (XI. 29.) határozatát visszavonja. ...
56. 31/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI bölcsődéjében 2019. évre az ...
57. 30/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2019.04.01-től az alábbiak szerint ...
58. 29/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Térségi TDM Szervezet és a Tourinform 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót ...
59. 28/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának ...
60. 27/2019. (III. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint ...
61. 26/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mediocritas Human Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 9730 Kőszeg, Várkör 31.) Kőszeg, ...
62. 25/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi dr. Prugberger-Németh Lilla kérelmére, hogy a megalakulás alatt álló Mediocritas Human ...
63. 24/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – ...
64. 23/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kiss János u. 34-36. fszt. 2. szám (Hrsz. 2134/2/A/2) ...
65. 22/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
66. 21/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és ...
67. 20/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a tulajdonát képező, Gábor Áron-Forintos Mátyás-Deák Ferenc utcákkal ...
68. 19/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2019-2022. évekre ...
69. 18/2019. (II. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
70. 17/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 7381 hrsz-ú, gyümölcsös művelési ágú ingatlan liciteljárással való értékesítését ...
71. 16/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 016/4 hrsz-ú, rét művelési ágú ingatlan liciteljárással való értékesítését ...
72. 15/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 016/3 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan liciteljárással való értékesítését ...
73. 14/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 6828 hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlan liciteljárással való értékesítését ...
74. 13/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6755/10 hrsz-ú zártkerti művelés alól kivett terület belterületbe vonását kezdeményezi ...
75. 12/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László ...
76. 11/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az előterjesztés mellékletét képező „Szabadságolási ...
77. 10/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester 2019. évi szabadság tervének jóváhagyása” c. előterjesztés tekintetében Huber László ...
78. 9/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2019. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket ...
79. 8/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.” c. előterjesztés tekintetében Huber ...
80. 7/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért ...
81. 6/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal által a 2019/20-as tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
82. 5/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 1-i hatállyal a közte és az Egészségre Hangolva Kft. között ...
83. 4/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ZP-1-2017/2231 kódszámú, a „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét ...
84. 3/2019. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegfalvi Baráti Körrel (9730 Kőszeg, Kőszegfalvi út 73., adószám: 18890277-1-18, képviseli: ...
85. 2/2019. (I. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (9700 Szombathely, Géfin Gyula ...
86. 1/2019. (I. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény ...