Határozatok

Sorszám Cím
1. 133/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Adó- és Vámhivatal értesítése alapján megállapítja, hogy Harkai Norbert önkormányzati ...
2. 132/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kegyeleti közszolgáltatás ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásával kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 1. Az eljárásban ...
3. 131/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi F. u. 63. fsz. 2 (Hrsz.: 2392/A/3) alatti ...
4. 130/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklet ...
5. 129/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében ...
6. 128/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt háziorvosi rendelőben napelemrendszer kiépítését rendeli el az Önkormányzat 2023. évi ...
7. 127/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt háziorvosokkal érvényben lévő ingatlanhasználati szerződés 8. pontját módosítja azzal, hogy ...
8. 126/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a SAVANEST Kft. között kötendő, a házi ...
9. 125/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Básthy Béla polgármestert és Raposa Helga intézményvezetőt, hogy a 124/2023. (VII. ...
10. 124/2023. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Básthy Béla polgármestert és Raposa Helga intézményvezetőt, hogy a Kőszegi Szociális ...
11. 123/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kegyeleti közszolgáltatás ellátása Kőszegen” tárgyában előkészített közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi döntéseket ...
12. 122/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kegyeleti közszolgáltatás ellátása Kőszegen” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása díjának megfizetése érdekében ...
13. 121/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona feladatellátási helyén a központi irányítószervi ...
14. 120/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ Idősek Otthona törvényes működési feltételek biztosítása érdekében ...
15. 119/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Raposa Helga intézményvezetőt és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a ...
16. 118/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Dr. Nagy Erika között 2023. július 1. ...
17. 117/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzat 2023. évi, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési ...
18. 116/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Vámház utca 1/A szám (Hrsz. 035/2) alatti, 1413 m2 ...
19. 115/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2975/109 hrsz alatti 1162 m2 alapterületű, 2975/110 hrsz. alatti ...
20. 114/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kálvária utca 69. I. emelet 3. (7848/2/A/3 hrsz.) alatti ...
21. 113/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. ...
22. 112/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kft. ...
23. 111/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2022. évi temetőüzemeltetési tevékenységével ...
24. 110/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület által a Kenyér-hegyi síugrósánc (Kőszeg 6226/2 hrsz.) javítási munkálatainak ...
25. 109/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésén belül az alábbi átcsoportosításhoz járul hozzá: a ...
26. 108/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. július 1. napjától Kőszeg Város 1. számú házi gyermekorvosi körzet rendelési ...
27. 107/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó 2023. február 17-én kelt szolgáltatási szerződés ...
28. 106/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. szeptember 1. napjától alkalmazandó nyersanyagnormákat a melléklet szerint elfogadja és ...
29. 105/2023. (VI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház között kötendő, a ...
30. 104/2023. (VI. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 129/2022. (VI.30.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. Felelős: Básthy Béla polgármester. Határidő: azonnal. ...
31. 103/2023. (VI. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 58. I/9. (1693/A/9 hrsz.) alatti 31 m2 alapterületű ...
32. 102/2023. (VI. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. január 1. hatállyal a közte és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász között ...
33. 101/2023. (VI. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város 1. és 2. számú házi gyermekorvosi körzetek rendelési idejét ...
34. 100/2023. (VI. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. július 1. napjától a közte és Dr. Masát Péter között 2023. ...
35. 99/2023. (VI. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Nagy Erika házi gyermekorvossal a 2. számú házi gyermekorvosi körzet tekintetében ...
36. 98/2023. (VI. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata létszámának 1 fő, 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban ...
37. 97/2023. (VI. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai-Medical Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződés 3. c) ...
38. 96/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Liszt Ferenc utca 26. Fsz. 7. szám alatti 34 m² ...
39. 95/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III. 31.) OGY határozathoz, ...
40. 94/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja és egyben hozzájárul, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által meghirdetett ...
41. 93/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Kőszegi ...
42. 92/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, a Kőszegi Sporthorgász Egyesület és az ABIC Kft. ...
43. 91/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint ...
44. 90/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint ...
45. 89/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint ...
46. 88/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint ...
47. 87/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jó tanuló és jó sportoló” elismerő-rendszerről szóló szabályzat módosítását a melléklet ...
48. 86/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése ...
49. 85/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés ...
50. 84/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Horvátzsidány község Önkormányzata, Kiszsidány község Önkormányzata és ...
51. 83/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde intézményét átszervezi azzal, hogy a Horvátzsidányi ...
52. 82/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lajos Tiborné a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezető-helyettesi munkakörbe 2023. ...
53. 81/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár Chernel Kálmán Városi Könyvtárának 2022. ...
54. 80/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi munkájáról szóló ...
55. 79/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságának 2022.évi munkájáról ...
56. 78/2023. (V. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokra adott jelentéseket, valamint az átruházott jogkörben hozott döntésekről ...
57. 77/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215. § ...
58. 76/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) ...
59. 75/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában, és a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal üzemben ...
60. 74/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 57/2022. (III. 31.) képviselő-testületi határozatát visszavonja. ...
61. 73/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában és a Kőszegfalvi Sportegyesület ...
62. 72/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyja. ...
63. 71/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a MEDIOCRITAS Humán Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt ...
64. 70/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Borbála Egészségügyi Szolgáltató Bt. között létrejött feladat-ellátási szerződésben ...
65. 69/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Pusztai-Medical Kft. között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési ...
66. 68/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Dr. Nedeczky Veronika között létrejött feladat-ellátási szerződésben foglalt rendelési ...
67. 67/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városban 2022-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal ...
68. 66/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2022. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
69. 65/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi és Vidéke lapról szóló beszámolót elfogadja. ...
70. 64/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésében a TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00851 számú „Mert kell egy hely” ...
71. 63/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésében az 5. mellékletben az I. Beruházások 9. sora ...
72. 62/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének NEAK támogatásra elkülönített egyéb működési célú támogatások bevételei ...
73. 61/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belügyminisztérium és a pénzügyminisztérium által meghirdetett a Magyarország 2023. évi központi ...
74. 60/2023. (IV. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ...
75. 59/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és ...
76. 58/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 3731/1 hrsz-ú, 108 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ...
77. 57/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6647/12 hrsz-ú 1114 m2 nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület ...
78. 56/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Panoráma körúton Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonában lévő Panoráma körút 955 hrsz-ú ...
79. 55/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Szabóhegyért Közösen Egyesület között kötendő, a Kőszeg ...
80. 54/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és Láng József között kötendő, a Kőszeg 7794 hrsz-ú ...
81. 53/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete (9730 Kőszeg, Várkör ...
82. 52/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzata és a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete (9730 Kőszeg, Várkör ...
83. 51/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium – ...
84. 50/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a Bersek József Általános Iskola – alapfeladaton ...
85. 49/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, a Sárvári Tankerületi Központ, a Dr. Nagy László ...
86. 48/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal közétkeztetés minőségellenőrzéséről szóló beszámolóját a melléklet szerint ...
87. 47/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 32/2023. (II.27.) számú képviselő-testületi határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: ...
88. 46/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2023. (II.27.) számú képviselő testületi határozatának 2. pontját visszavonja. Felelős: Básthy Béla ...
89. 45/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Osztrák-Magyar Haydn Filmharmónia Egyesület (jövőbeni képviselője: Körmendy Veronika) a ...
90. 44/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg 1705 hrsz-ú közterületet Zrínyi Miklós utcáról Schey Fülöp utcára nevezi ...
91. 43/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bozsok községi Önkormányzattal és a Velem községi Önkormányzattal kötendő, a Közös ...
92. 42/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület zsilipkezelési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
93. 41/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület 2022. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
94. 40/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. ...
95. 39/2023. (III. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint a TDM ...
96. 38/2023. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club a Lóránt Gyula Sporttelep ...
97. 37/2023. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club 105x68 (111 x 72) ...
98. 36/2023. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club „Lóránt Gyula sportközpont” létesítésére ...
99. 35/2023. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Abdul Gafor Faris gyermekorvos és családja részére átvállalja a lakhatását biztosító ...
100. 34/2023. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 1. napjától Kőszeg Város 1. számú házi gyermekorvosi körzet rendelési ...
101. 33/2023. (II. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a közte és a SAVANEST Kft. között 2022. december 19-én létrejött, ...
102. 32/2023. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Dr. Abdul Gafor Faris között kötendő, a ...
103. 31/2023. (II. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Önkormányzata létszámának 1 fő, 8 órás egészségügyi szolgálati jogviszonyban ...
104. 30/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését a mellékelt „Szabadságolási terv”-ben foglalt ...
105. 29/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester 2023. évi szabadságolási tervének a jóváhagyása” c. napirendi pont vonatkozásában ...
106. 28/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6077 hrsz-ú 2609 m2 nagyságú, zártkerti művelés alól kivett terület ...
107. 27/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szilágyi Miklóst a Kőszeg, Kelcz Adelffy utca 5. 1/4. szám alatti önkormányzati ...
108. 26/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ...
109. 25/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2869/29 hrsz-ú, 7459 m2 nagyságú ipartelep megnevezésű ingatlannak Kőszeg ...
110. 24/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2869/28 hrsz-ú, 6717 m2 nagyságú ipartelep megnevezésű ingatlannak Kőszeg ...
111. 23/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Pék u. 19. 1. emelet 4. szám (Hrsz. 1637/A/4) ...
112. 22/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023-2024. évi vagyongazdálkodási koncepciót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és elrendeli ...
113. 21/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde óvodai beíratásának időpontját, az óvodai felvételi ...
114. 20/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján a 2024-2026. évekre ...
115. 19/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal ...
116. 18/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2023. január 01. napjától a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának 3 ...
117. 17/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Társult Evangélikus Egyházközség Nemescsó között a ...
118. 16/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a JustFood Kft.-vel a „Kőszeg Város Önkormányzata, valamint Bozsok, Horvátzsidány, Kőszegszerdahely, Peresznye ...
119. 15/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde Kincses sziget Bölcsődéjében 2023. évre az ...
120. 14/2023. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ térítési díjait 2023.04.01-től az alábbiak szerint határozza ...
121. 13/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IV/7092-3/2021/EKF azonosítószámú Támogatói okiratban foglalt támogatás alapján „Kőszeg, új mentőállomás – ...
122. 12/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Básthy Béla ...
123. 11/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla polgármester 2023. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét bruttó ...
124. 10/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A polgármester cafeteria juttatásának megállapítása” c. napirendi pont vonatkozásában Básthy Béla polgármester ...
125. 9/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évet Lóránt Gyula emlékévvé nyilvánítja, melynek megszervezéséhez a 2023. év ...
126. 8/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 11. pontja szerint ...
127. 7/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sárvári Tankerületi Központ által a 2023/24-es tanévre készített általános iskolai körzethatárok ...
128. 6/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Ólmod község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, ...
129. 5/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Kiszsidány község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, ...
130. 4/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Peresznye község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, ...
131. 3/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Horvátzsidány község Önkormányzata között 2017. január 1. napjától létrejött, ...
132. 2/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ K/291-2/2023. számú Módosító Okiratát, valamint a K/291-3/2023. ...
133. 1/2023. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Básthy Béla polgármestert, hogy a központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó beszerzési ...