Rendeletek

Hatályos rendeletek
Sorszám Cím
1. 3/2022. (II. 16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
2. 27/2021. (XII. 17) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2022. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról
3. 21/2021. (VIII. 27) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
4. 16/2021. (V. 28) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés teljesítéséről
5. 7/2021. (II. 13) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
6. 22/2020. (VII. 3) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés teljesítéséről
7. 2/2020. (II. 28) önkormányzati rendelete a közművelődésről
8. 1/2020. (II. 14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
9. 10/2019. (V. 30) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés teljesítéséről
10. 7/2019. (III. 29) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról
11. 3/2019. (III. 8) önkormányzati rendelete a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól
12. 2/2019. (II. 15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
13. 22/2018. (XI. 30) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról
14. 12/2018. (VII. 1) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
15. 8/2018. (V. 31) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés teljesítéséről
16. 2/2018. (II. 16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
17. 27/2017. (XII. 22) önkormányzati rendelete Kőszeg Város településkép védelméről
18. 24/2017. (XII. 22) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról
19. 21/2017. (XII. 1) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
20. 11/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett éle
21. 8/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés teljesítéséről
22. 1/2017. (II. 15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
23. 27/2016. (X. 28) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról
24. 25/2016. (IX. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről
25. 14/2016. (IV. 29) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről
26. 13/2016. (IV. 29) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés teljesítéséről
27. 3/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről
28. 2/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
29. 16/2015. (VI. 26) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről
30. 10/2015. (IV. 29) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
31. 5/2015. (II. 27) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól
32. 3/2015. (II. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
33. 37/2014. (X. 22) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról
34. 33/2014. (X. 3) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról
35. 25/2014. (VI. 25) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
36. 19/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
37. 18/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól
38. 17/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól
39. 16/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
40. 13/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
41. 12/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről
42. 8/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről
43. 6/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről
44. 5/2014. (II. 7) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
45. 38/2013. (XII. 20) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
46. 27/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
47. 15/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a közútkezelői hatáskörök átruházásáról
48. 14/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról
49. 2/2013. (I. 10) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról
50. 35/2012. (XI. 1) önkormányzati rendelete a helyi adókról
51. 23/2011. (XI. 28) önkormányzati rendelete a közművelődésről
52. 13/2009. (IV. 22) önkormányzati rendelete a helyi sportélet támogatásáról
53. 1/2007. (II. 2) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
54. 1/2006. (II. 5) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmáról
55. 35/2005. (XI. 1) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól
56. 34/2005. (X. 1) önkormányzati rendelete a lakbértámogatásról
57. 26/2004. (X. 1) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről
58. 16/2001. (VIII. 30) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól
59. 1/2000. (II. 1) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről
60. 5/1992. (V. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról