Rendeletek

Hatályos rendeletek
Sorszám Cím
1. 1/2024. (II. 16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
2. 20/2023. (XII. 15) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2024. évi illetményalapjának és illetménykiegészítésének megállapításáról
3. 14/2023. (IX. 8) önkormányzati rendelete a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokról
4. 8/2023. (V. 26) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetés teljesítéséről
5. 3/2023. (II. 16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
6. 15/2022. (IX. 30) önkormányzati rendelete a helyi sportélet támogatásáról
7. 3/2022. (II. 16) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
8. 21/2021. (VIII. 27) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
9. 16/2021. (V. 28) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetés teljesítéséről
10. 7/2021. (II. 13) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
11. 22/2020. (VII. 3) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés teljesítéséről
12. 2/2020. (II. 28) önkormányzati rendelete a közművelődésről
13. 1/2020. (II. 14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
14. 10/2019. (V. 30) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés teljesítéséről
15. 7/2019. (III. 29) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról
16. 3/2019. (III. 8) önkormányzati rendelete a belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól
17. 2/2019. (II. 15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
18. 12/2018. (VII. 1) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
19. 8/2018. (V. 31) önkormányzati rendelete a 2017. évi költségvetés teljesítéséről
20. 2/2018. (II. 16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
21. 27/2017. (XII. 22) önkormányzati rendelete Kőszeg Város településkép védelméről
22. 21/2017. (XII. 1) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
23. 11/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint a hivatali helyiségen, a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett éle
24. 8/2017. (V. 26) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés teljesítéséről
25. 1/2017. (II. 15) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
26. 27/2016. (X. 28) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról
27. 25/2016. (IX. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat által adományozható elismerésekről
28. 14/2016. (IV. 29) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatóság anyagi érdekeltségi rendszeréről
29. 13/2016. (IV. 29) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés teljesítéséről
30. 3/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete Kőszeg város jelképeiről és a Kőszegre utaló elnevezésekről, azok használatáról, valamint a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről
31. 2/2016. (II. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
32. 16/2015. (VI. 26) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről
33. 10/2015. (IV. 29) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés teljesítéséről
34. 5/2015. (II. 27) önkormányzati rendelete közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól
35. 3/2015. (II. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
36. 37/2014. (X. 22) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról
37. 33/2014. (X. 3) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról
38. 25/2014. (VI. 25) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
39. 19/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
40. 18/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete az önkormányzat „Környezetvédelmi Alap”-járól
41. 17/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól
42. 16/2014. (IV. 30) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
43. 13/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól
44. 12/2014. (III. 28) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről
45. 8/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről
46. 6/2014. (II. 28) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezésről
47. 5/2014. (II. 7) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
48. 38/2013. (XII. 20) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
49. 27/2013. (IX. 27) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
50. 15/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a közútkezelői hatáskörök átruházásáról
51. 14/2013. (IV. 29) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatásról
52. 2/2013. (I. 10) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról
53. 35/2012. (XI. 1) önkormányzati rendelete a helyi adókról
54. 23/2011. (XI. 28) önkormányzati rendelete a közművelődésről
55. 1/2007. (II. 2) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
56. 1/2006. (II. 5) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmáról
57. 35/2005. (XI. 1) önkormányzati rendelete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól
58. 34/2005. (X. 1) önkormányzati rendelete a lakbértámogatásról
59. 26/2004. (X. 1) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről
60. 16/2001. (VIII. 30) önkormányzati rendelete Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól
61. 1/2000. (II. 1) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről
62. 5/1992. (V. 13) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények víz- és csatornadíjának elszámolásáról