2008. Május 21., Szerda, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról szóló beszámoló
2. - A létesítendő bölcsőde ügye (a tanulmánytervek az ülésen megtekinthetők
3. - Településfejlesztési döntések
4. - Kérelem földrészlet belterületbe vonására (dr. Kerékgyártó Imre)
5. - Rendezési terv módosítási kérelem
6.a - 1123 hrsz-ú ingatlan értékesítése
6.b - 2869/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése
6.c - 0162/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
6.d - 042 hrsz-ú ingatlan értékesítése
6.e - 3764/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
6.f - Fő tér 11. alatti ingatlan értékesítése
6.g - Várkör 16. alatti üzlet értékesítése
7. - Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság anyaga egy mappában
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. május 21-én (szerdán) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. 2007. évi munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

2. A létesítendő bölcsőde ügye (a tanulmánytervek az ülésen megtekinthetők)
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

3. Településfejlesztési döntések
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Kérelem földrészlet belterületbe vonására (dr. Kerékgyártó Imre)
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

5. Rendezési terv módosítási kérelem
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

6. Vagyonügyek:
a) 1123 hrsz-ú ingatlan értékesítése
b) 2869/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése
c) 0162/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
d) 042 hrsz-ú ingatlan értékesítése
e) 3764/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése
f) Fő tér 11. alatti ingatlan értékesítése
g) Várkör 16. alatti üzlet értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2008. május 14.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök