2008. Június 18., Szerda, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Szabóhegyi Üdülőegyesület beszámolója
2. - Az Innovációs Park Kőszeg Kft. tájékoztatója (szóbeli tájékoztató)
3. - A parkolásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - Tájékoztató a vagyonhasznosítási feladatok időarányos végrehajtásáról
5. - A külterületi rendről szóló rendelet felülvizsgálata és A köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata
6. - Aigner Istvánné kérelme ingatlan belterületbe vonására
7. - Bujdosó Balázs kérelme a 6910 hrsz-ú telek ügyében
8. - Kőszeg, Vasút utca falusias lakóterületté nyilvánítása
9. - Idősek Gondozóháza és a hajléktalanszálló beruházás értékelése
10. - Címerpajzs Kft. kérelme
11. - Az V. ütem hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás
12. - Állami ingatlanok tulajdonba kérése
13. - Hozzájárulás ipari park létesítéséhez
14.a - Vagyonügyek: 3344/47 és /48 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
14.b - Fő tér 13. alatti üzlet értékesítése
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. június 18-án (szerdán) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A Szabóhegyi Üdülőegyesület beszámolója
Előterjesztő: Kiss János, az egyesület elnöke

2. Az Innovációs Park Kőszeg Kft. tájékoztatója (szóbeli tájékoztató)
Előterjesztő: Schläffer József képviselő

3. A parkolásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Básthy Béla alpolgármester

4. Tájékoztató a vagyonhasznosítási feladatok időarányos végrehajtásáról
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A külterületi rendről szóló rendelet felülvizsgálata és
A köztisztaságról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Aigner Istvánné kérelme ingatlan belterületbe vonására
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

7. Bujdosó Balázs kérelme a 6910 hrsz-ú telek ügyében
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

8. Kőszeg, Vasút utca falusias lakóterületté nyilvánítása
Előadó: a polgármester nevében Németh István főépítész

9. Idősek Gondozóháza és a hajléktalanszálló beruházás értékelése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályveztő

10. Címerpajzs Kft. kérelme
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Az V. ütem hasznosítására vonatkozó pályázati kiírás
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Állami ingatlanok tulajdonba kérése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Hozzájárulás ipari park létesítéséhez
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

14. Vagyonügyek:
a) 3344/47 és /48 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
b) Fő tér 13. alatti üzlet értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2008. június 12.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök