2008. Augusztus 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság rendkívüli ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A kistérségi fenntartásba adott intézmények alapító okiratainak módosítása, valamint az alapítói és fenntartói jogokra vonatkozó megállapodások megkötése
2. - Közbeszerzési eljárás kiírása a TEUT pályázatokon nyert útfelújítások elvégzésére
3. - A bioetanol üzem létesítésével kapcsolatos adásvételi szerződés módosítása
4. - Az iskolaorvosi rendelő elhelyezése
5. - Intézmények épületének használati jogára vonatkozó megállapodások módosítása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS KULTURÁLIS, DEGENFORGALMI, OKTATÁSI
RENDÉSZETI BIZOTTSÁG ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G K Ő S Z E GM E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság, valamint a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság

2008. augusztus 7-én (csütörtökön) 9 órakor

rendkívüli, együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme.
Az ülés várható időtartama: 1 óra.

N A P I R E N D :

1. A kistérségi fenntartásba adott intézmények alapító okiratainak módosítása, valamint az ala-pítói és fenntartói jogokra vonatkozó megállapodások megkötése.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna oktatási ügyintéző.


Fenti napirendi pont megtárgyalása után a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság az alábbi napi-rendekkel folytatja az ülését:


1. Közbeszerzési eljárás kiírása a TEUT pályázatokon nyert útfelújítások elvégzésére.
Előterjesztő: Ujvári Csaba, az Előkészítő Munkacsoport vezetője.

2. A bioetanol üzem létesítésével kapcsolatos adásvételi szerződés módosítása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.

3. Az iskolaorvosi rendelő elhelyezése.
Előadó a polgármester nevében: Dobos Róbert mb. gyámügyi és szociális osztályvezető.

4. Intézmények épületének használati jogára vonatkozó megállapodások módosítása.
Előterjesztő a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2008. július 29.

Preininger Ferenc s. k. Dr. Mátrai István s. k.
bizottsági elnök bizottsági elnök