2008. Augusztus 21., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
3. - Településrendezéssel kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
4. - Az esetleges ingatlanadóval kapcsolatos döntés meghozása
5. - A távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
6. - A parkolásról szóló rendelet módosítása
7. - A Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
8. - Új állattartási rendelet megalkotása
9. - Beszámoló a 2007. évi adóbevételekről
10. - Városfejlesztési együttműködési megállapodás
11. - Beszámoló az önkormányzati pályázatok tapasztalatairól
12. - Az V. ütem pályázat értékelése
13. - Az új temető kialakításához szükséges területek megvásárlása
14. - A 2524 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának fedezete (volt bútorszövetgyári klub)
15. - A gimnáziumi HÖF CÉDE pályázathoz saját erő biztosítása
16. - A "rendszer-híd" bontásának költsége
17. - Zárt ülés: Javaslat megyei kitüntetésekre
18. - PJR BIZ. EGY MAPPÁBAN LETÖLTHETŐ
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság


2008. augusztus 21-én (csütörtökön) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.N A P I R E N D :1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. Településrendezéssel kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető és Szima Andrea, a főépítész helyettese

4. Az esetleges ingatlanadóval kapcsolatos döntés meghozása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző és dr. Nagy Edina osztályvezető

5. A távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A parkolásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. A Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető
8. Új állattartási rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Beszámoló a 2007. évi adóbevételekről
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

10. Városfejlesztési együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Huber László polgármester

11. Beszámoló az önkormányzati pályázatok tapasztalatairól
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

12. Az V. ütem pályázat értékelése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Az új temető kialakításához szükséges területek megvásárlása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

14. A 2524 hrsz-ú ingatlan megvásárlásának fedezete (volt bútorszövetgyári klub)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

15. A gimnáziumi HÖF CÉDE pályázathoz saját erő biztosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

16. A "rendszer-híd" bontásának költsége
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

Zárt ülés keretében:

17. Javaslat megyei kitüntetésekre
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián ügyintézőMegjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2008. augusztus 13.


Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök