2008. Augusztus 19., Kedd, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
2. - Új állattartási rendelet megalkotása
3. - Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
4. - Településrendezéssel kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
5. - Városfejlesztési együttműködési megállapodás
6. - Új utcák elnevezése
7. - Kőszeg, Petőfi tér 13. és 13/A. övezeti átsorolása (Szeglet József kérelme)
8. - Radanovits János Kőszegdoroszló, fő u. 101. alatti lakos panasza
9. - Virág Lajos Kőszeg, Temető u. 67. alatti lakos panasza
10. - Településfejlesztési döntés módosítása
11. - Városrehabilitációs kölcsön iránti pályázatok elbírálása
12. - Az V. ütem pályázat értékelése
13. - Az új temető kialakításához szükséges területek megvásárlása
14. - Jurisics tér 5. mögötti garázsok helyzete
15.a - Vagyonügyek: 0203/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
15.b - 4289/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése
15.c - 3626 hrsz-ú ingatlan értékesítése
15.d - Posztógyár igazgatósági épületének értékesítése
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. augusztus 19-én (kedden) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A távhőszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. Új állattartási rendelet megalkotása
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Településrendezéssel kapcsolatos rendeletek felülvizsgálata
Előadó: a polgármester nevében dr. Nagy Edina osztályvezető és Szima Andrea, a főépítész helyettese

5. Városfejlesztési együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Huber László polgármester

6. Új utcák elnevezése
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

7. Kőszeg, Petőfi tér 13. és 13/A. övezeti átsorolása (Szeglet József kérelme)
Előadó: a polgármester nevében Szima Andrea, a főépítész helyettese

8. Radanovits János Kőszegdoroszló, fő u. 101. alatti lakos panasza
Előadó: a polgármester nevében Szima Andrea, a főépítész helyettese

9. Virág Lajos Kőszeg, Temető u. 67. alatti lakos panasza
Előadó: a polgármester nevében Szima Andrea, a főépítész helyettese

10. Településfejlesztési döntés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Városrehabilitációs kölcsön iránti pályázatok elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Az V. ütem pályázat értékelése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Az új temető kialakításához szükséges területek megvásárlása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

14. Jurisics tér 5. mögötti garázsok helyzete
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

15. Vagyonügyek:

a) 0203/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
b) 4289/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése
c) 3626 hrsz-ú ingatlan értékesítése
d) Posztógyár igazgatósági épületének értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2008. augusztus 13.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök