2008. Szeptember 17., Szerda, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a II. kategóriájú játéktermek működéséről
2. - Tájékoztató a vagyonhasznosítási feladatok időarányos teljesítéséről
3. - Kőszeg és térsége (kistérség és Burgenland) bekötőúti kapcsolatainak helyreállítása
4. - A 80/2007. (V. 31.) számú VVK Bizottsági határozat visszavonása
5.a - Vagyonügyek: A 0186/116 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
5.b - A 6662 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
5.c - A Kossuth L. u. 4. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
5.d - A FÉNY-SZOFT Kft. vételi szándéka
5.e - Kis Zoltán ingatlanvásárlási kérelme (Rákóczi F. u. 93.)
5.f - Sáncárok utcai társasházak úszótelek vásárlási kérelme
5.g - Elővásárlási jog törlése (2870/3 és 2870/4 hrsz)
5.h - Kistérségi irodahelyiségek értékesítése (Kossuth L. u. 15.)
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. szeptember 17-én (szerdán) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :

1. Tájékoztató a II. kategóriájú játéktermek működéséről
Előadó: a jegyző nevében dr. Nagy Edina osztályvezető

2. Tájékoztató a vagyonhasznosítási feladatok időarányos teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Kőszeg és térsége (kistérség és Burgenland) bekötőúti kapcsolatainak helyreállítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A 80/2007. (V. 31.) számú VVK Bizottsági határozat visszavonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. Vagyonügyek:
a) A 0186/116 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
b) A 6662 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
c) A Kossuth L. u. 4. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése
d) A FÉNY-SZOFT Kft. vételi szándéka
e) Kis Zoltán ingatlanvásárlási kérelme (Rákóczi F. u. 93.)
f) Sáncárok utcai társasházak úszótelek vásárlási kérelme
g) Elővásárlási jog törlése (2870/3 és 2870/4 hrsz)
h) Kistérségi irodahelyiségek értékesítése (Kossuth L. u. 15.)
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2008. szeptember 11.Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök