2008. Október 21., Kedd, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Fejlesztési Stratégiai dokumentuma
2. - Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási együttműködés
3. - Utcai hulladékgyűjtők cseréje
4. - Közoktatási intézmények alapítói és fenntartói jogokra vonatkozó megállapodás megkötése
5. - Zsilipfelújítás pótmunkáinak költsége
6. - Címzett támogatásról való lemondás
7. - Szociális Gondozási Központ alapító okirat módosítása
8. - Kőszeg-Wink PSC támogatási szerződése
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2008. október 21-én(kedden) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
A bizottság az 1- 3. napirendeket a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt tárgyalja meg.
A 3. napirend tárgyalását követően a Pénzügyi Bizottság ülése a 101. sz. tanácsteremben folytatódik.
N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Fejlesztési Stratégiai dokumentuma
Előterjesztő: Huber László polgármester

2. Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási együttműködés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Utcai hulladékgyűjtők cseréje
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

4. Közoktatási intézmények alapítói és fenntartói jogokra vonatkozó megállapodás megkötése
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

5. Zsilipfelújítás pótmunkáinak költsége
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Címzett támogatásról való lemondás
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

7. Szociális Gondozási Központ alapító okirat módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

8. Kőszeg-Wink PSC támogatási szerződése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2008. október 16.
Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök