2008. Október 21., Kedd, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Fejlesztési Stratégiai dokumentumai
2. - Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási együttműködés
3. - Utcai hulladékgyűjtők cseréje
4.a - Vagyonügyek: Kérelem zártkerti földrészletek belterületbe vonására (Markovics)
4.b - 982/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
4.c - 3833 hrsz-ú ingatlan értékesítése
4.d - Rákóczi F. u. 122. alatti irodaház értékesítése
4.e - Rákóczi F. u. 15. alatti ingatlanra vételi szándék
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. október 21-én (kedden) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
Az 1 – 3. napirendet a bizottság a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsággal együtt tárgyalja meg.

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Fejlesztési Stratégiai dokumentumai
Előterjesztő: Huber László polgármester

2. Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási együttműködés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Utcai hulladékgyűjtők cseréje
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

4. Vagyonügyek:
a) Kérelem zártkerti földrészletek belterületbe vonására (Markovics)
b) 982/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése
c) 3833 hrsz-ú ingatlan értékesítése
d) Rákóczi F. u. 122. alatti irodaház értékesítése
e) Rákóczi F. u. 15. alatti ingatlanra vételi szándék
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2008. október 16.Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök