2008. Október 29., Szerda, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság 2008. október 21-ei ülése határozatképtelen volt, ezért a bizottság ülését – az SZMSZ 23. § (5) bekezdése értelmében -
2008. október 29én (szerdán) 9.00 órára,
változatlan napirenddel ismételten összehívom, melyre tisztelettel várom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Kőszegi városfejlesztő gazdasági társaság Fejlesztési Stratégiája
Előterjesztő: Huber László polgármester

2. Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási együttműködés
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Utcai hulladékgyűjtők cseréje
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

4. Közoktatási intézmények alapítói és fenntartói jogokra vonatkozó megállapodás megkötése
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

5. Zsilipfelújítás pótmunkáinak költsége
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Címzett támogatásról való lemondás
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

7. Szociális Gondozási Központ alapító okirat módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

8. Kőszeg-Wink PSC támogatási szerződése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

9. A Hadik utca és a Címerpajzs dűlő közötti terület szennyvízcsatorna építéséhez
hitelfelvétel jóváhagyása
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina osztályvezető

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2008. október 22.
Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök