2008. November 19., Szerda, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
2. - Kőszeg város életvédelmi létesítményei
3. - A közterület használatáról szóló rendelet felülvizsgálata
4. - Rendezési tervvel kapcsolatos döntések
5. - Jelentés a város díszvilágításának helyzetéről
6.a - Vagyonügyek: Károly Róbert téri nyilvános WC elhelyezése
6.b - 0147/3 hrsz-ú terület belterületbe vonása
6.c - A FÉNY SZOFT Kft. és a TREND-OPTIK Kft. vételi szándéka
6.d - Rákóczi F. u. 91. alatti udvarrész értékesítése
6.e - 6225 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele
6.f - 62 hrsz-ú ingatlan értékesítése
7. - Települési szilárd hulladék szállítási és gyűjtési díjai 2009-ben
8. - Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2008. november 19-én (szerdán) 15.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Kőszeg város életvédelmi létesítményei
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián ügyintéző

3. A közterület használatáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Rendezési tervvel kapcsolatos döntések
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető és
Szima Andrea, a főépítész helyettese

5. Jelentés a város díszvilágításának helyzetéről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Vagyonügyek:
a) Károly Róbert téri nyilvános WC elhelyezése
b) 0147/3 hrsz-ú terület belterületbe vonása
c) A FÉNY SZOFT Kft. és a TREND-OPTIK Kft. vételi szándéka
d) Rákóczi F. u. 91. alatti udvarrész értékesítése
e) 6225 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele
f) 62 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Települési szilárd hulladék szállítási és gyűjtési díjai 2009-ben
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

8. Tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtésről
Előterjesztő. Kovács István ügyvezető igazgató

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2008. november 12.

Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök