2008. November 20., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - Beszámoló a 2008. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
3. - A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
4. - A 2009. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
5. - A helyi tömegközlekedés viteldíjainak módosítása
6. - A közterület használatról szóló rendelet felülvizsgálata
7. - Jelentés a város díszvilágításának helyzetéről
8. - Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása
9. - Néhai Tornay Endre András hagyatéki elszámolása
10. - Az ideiglenes bölcsőde kialakítása
11. - Az ELAMEN Rt-vel kötött szerződés módosítása
12. - A 2009. évi lakbérek megállapítása
13. - A 2009. évi parkolási díjak megállapítása
14. - A települési szilárd hulladék szállítási és gyűjtési díjai 2009-ben
15. - A Kőszegi Városüzemeltető Kht. kintlévőségeinek behajtására tett intézkedések
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság
2008. november 20-án (csütörtökön) 9.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel várom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2008. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. A 2009. évi ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Fehér Csaba belső ellenőr

5. A helyi tömegközlekedés viteldíjainak módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A közterület használatról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: a jegyző nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Jelentés a város díszvilágításának helyzetéről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Mozgáskorlátozott parkoló kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Néhai Tornay Endre András hagyatéki elszámolása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Az ideiglenes bölcsőde kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Az ELAMEN Rt-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető


12. A 2009. évi lakbérek megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

13. A 2009. évi parkolási díjak megállapítása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

14. A települési szilárd hulladék szállítási és gyűjtési díjai 2009-ben
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

15. A Kőszegi Városüzemeltető Kht. kintlévőségeinek behajtására tett intézkedések
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2008. november 12.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök