2008. December 10., Szerda, 14:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
2. - A TRIÓ-MÉDIA Kőszeg Kft-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
3. - Schey Fülöp Alapítvány létrehozása
4. - A 2009. évi turisztikai marketing terv elfogadása
5. - Tájékoztató a Jurisics vár turisztikai fejlesztése című projektről
6. - A 2009. évi rendezvénynaptár elfogadása
KULTURÁLIS, IDEGENFORGALMI,
OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság

2008. december 10-én (szerdán) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :

1. A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A TRIÓ-MÉDIA Kőszeg Kft-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi

3. Schey Fülöp Alapítvány létrehozása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

4. A 2009. évi turisztikai marketing terv elfogadása
Előterjesztő: Bakos György egyesületi elnök

5. Tájékoztató a Jurisics vár turisztikai fejlesztése című projektről
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató

6. A 2009. évi rendezvénynaptár elfogadása
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató

Zárt ülés keretében:

7. Megyei kitüntetési javaslatok
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2008. december 3.


Dr. Mátrai István s. k.
a bizottság elnöke