2008. December 10., Szerda, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
2. - A 2009. évi víz- és csatornadíjakról szóló rendelet
3. - A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4.a - Vagyonügyek: Sikertelenül pályáztatott lakások helyzete
4.b - Felső krt. 10. vételárrész felújításra való felhasználása
4.c - A 7830 hrsz-ú zártkerti földrészlet belterületbe vonása
4.d - A 2975/72 és a 2975/73 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
4.e - A 1160/37/A/1 és a 1161/37/A/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2008. december 10-én (szerdán) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A 2009. évi víz- és csatornadíjakról szóló rendelet
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Vagyonügyek:
a) Sikertelenül pályáztatott lakások helyzete
b) Felső krt. 10. vételárrész felújításra való felhasználása
c) A 7830 hrsz-ú zártkerti földrészlet belterületbe vonása
d) A 2975/72 és a 2975/73 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
e) A 1160/37/A/1 és a 1161/37/A/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Zárt ülés keretében:
5. Megyei kitüntetési javaslatok
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző


Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2008. december 3.Földesi Zoltán s. k.
bizottsági elnök