2008. December 11., Csütörtök, 07:30 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi adókról szóló rendelet módosítása
2. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - A lakbérekről szóló rendelet módosítása
4. - A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
5. - A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megállapítása
6. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjakról szóló rendelet
7. - A parkolási rendről szóló önkormányzati rendelet módosítása
8. - A 2009. évi víz- és csatornadíjakról szóló rendelet véleményezése
9. - Közúti jelzőtábla kiegészítő táblájának cseréje
10. - Pályázati támogatás különbözetéről való lemondás
11. - Tájékoztató a Rákóczi F. u. 78. alatti épület helyzetéről
12. - Ideiglenes bölcsődei eszközbeszerzés
13. - A TRIÓ-MÉDIA Kőszeg Kft-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
14. - Ajánlattételi felhívás kibocsátása az Egészségház tervezésére, hatástanulmány elkészítésére, projekt menedzselésére
15. - A MÁV Zrt. és az önkormányzat peren kívüli egyezségének jóváhagyása
16. - A 2009. évi turisztikai marketing terv elfogadása
17. - A 98/2008. (IV. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
18. - A 182/2008. (VIII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
19. - A 210/2008. (IX. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
20. - Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium pótelőirányzati kérelme
21. - Schey Fülöp Alapítvány létrehozása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság 2008. október 21-ei ülése határozatképtelen volt, ezért a bizottság ülését – az SZMSZ 23. § (5) bekezdése értelmében -
2008. december 11-én (csütörtökön) 7.30 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel várom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :


1. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Tóth László jegyző

2. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

3. A lakbérekről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

4. A 2009. évi költségvetési koncepció véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

5. A távhőszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megállapítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási díjakról szóló rendelet
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. A parkolási rendről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. A 2009. évi víz- és csatornadíjakról szóló rendelet véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Közúti jelzőtábla kiegészítő táblájának cseréje
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Pályázati támogatás különbözetéről való lemondás
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

11. Tájékoztató a Rákóczi F. u. 78. alatti épület helyzetéről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Ideiglenes bölcsődei eszközbeszerzés
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

13. A TRIÓ-MÉDIA Kőszeg Kft-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

14. Ajánlattételi felhívás kibocsátása az Egészségház tervezésére, hatástanulmány elkészítésére,
projekt menedzselésére
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

15. A MÁV Zrt. és az önkormányzat peren kívüli egyezségének jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

16. A 2009. évi turisztikai marketing terv elfogadása
Előterjesztő: Bakos György egyesületi elnök

17. A 98/2008. (IV. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

18. A 182/2008. (VIII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

19. A 210/2008. (IX. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

20. Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium pótelőirányzati kérelme
Előterjesztő: Horváthné Kutasi Mária igazgató

21. Schey Fülöp Alapítvány létrehozása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

Zárt ülés keretében:

22. Megyei kitüntetési javaslatok
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2008. december 3.

Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök