2009. Február 5., Csütörtök, 15:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Marketing Terve és a létrehozandó Városfejlesztési Gazdasági Társaság fejlesztési operatív tervdokumentuma
2. - Kőszeg Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelete
3. - Rendezési terv módosítási javaslatok
4. - A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
5. - A 2009. évi vagyonhasznosítási irányelvek meghatározása
6.a - Vagyonügyek: Kőszeg 62 hrsz-ú ingatlan értékesítése
6.b - Elővásárlási jogról való lemondás (0147/26 hrsz)
6.c - 044/48 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
7. - EGY MAPPÁBAN VVK BIZ.
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2009. február 5-én (csütörtökön) 15.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Marketing Terve és a létrehozandó Városfejlesztési Gazdasági Társaság fejlesztési operatív tervdokumentuma
Előterjesztő: Tóth Viktor, a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. vezérigazgatója

2. Kőszeg Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelete
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. Rendezési terv módosítási javaslatok
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető és
Szima Andrea, a főépítész helyettese

4. A vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A 2009. évi vagyonhasznosítási irányelvek meghatározása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Vagyonügyek:
a) Kőszeg 62 hrsz-ú ingatlan értékesítése
b) Elővásárlási jogról való lemondás (0147/26 hrsz)
c) 044/48 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2009. január 29.Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök