2009. Február 19., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
3. - A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
4. - A Polgármesteri Hivatal működéséről szóló szabályzat módosítása
5. - A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
7. - A Kőszeg és Vidéke újság kiadásáról szóló önkormányzati szabályzat módosítása
8. - A televíziós közvetítésekre vonatkozó megállapodás módosítása
9. - Foglalkoztatási paktum pályázat benyújtása
10. - Két művészeti egyesülettel kötendő középtávú megállapodás
11. - Alapítványok kuratóriumi és FEB tagjainak pótlása
12. - A 2009. évi út- és járda, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartására vonatkozó terv jóváhagyása
13. - Az önkormányzati bérlakások és ingatlanok karbantartására és felújítására vonatkozó terv
14. - A 2009. évi kertészeti és parkfenntartási munkák díjainak meghatározása
15. - A Kht. önkormányzat felé teljesített szolgáltatási díjainak meghatározása
16. - Velemi u. 34. alatti társasház kérelme
17. - Zárt ülés keretében: 2009. évi önkormányzati kitüntetési javaslatok véleményezése
18. - EGY MAPPÁBAN PJR BIZ
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V ÓÉrtesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság
2009. február 19-én (csütörtökön) 8.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel várom!

Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra


N A P I R E N D :


1. Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Stubán Tamás városi rendőrkapitány

2. A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
Előterjesztő: Preininger Ferenc bizottsági elnök

4. A Polgármesteri Hivatal működéséről szóló szabályzat módosítása
Előterjesztő: Huber László polgármester

5. A lakáscélú helyi támogatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

6. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

7. A Kőszeg és Vidéke újság kiadásáról szóló önkormányzati szabályzat módosítása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző, felelős kiadó

8. A televíziós közvetítésekre vonatkozó megállapodás módosítása
Előterjesztő: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

9. Foglalkoztatási paktum pályázat benyújtása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

10. Két művészeti egyesülettel kötendő középtávú megállapodás
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián ügyintéző

11. Alapítványok kuratóriumi és FEB tagjainak pótlása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián ügyintéző

12. A 2009. évi út- és járda, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartására vonatkozó terv jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató és Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Az önkormányzati bérlakások és ingatlanok karbantartására és felújítására vonatkozó terv
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

14. A 2009. évi kertészeti és parkfenntartási munkák díjainak meghatározása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

15. A Kht. önkormányzat felé teljesített szolgáltatási díjainak meghatározása
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

16. Velemi u. 34. alatti társasház kérelme
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

Zárt ülés keretében:

17. A 2009. évi önkormányzati kitüntetési javaslatok véleményezése
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintézőA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2009. február 11.


Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök