2009. Március 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az önkormányzati tulajdonrész fenntartása a Kőszegi Városfejlesztő Kft-ben
3. - Az Alpannónia pályázattal kapcsolatos területvásárlás és csere, valamint útvonal jóváhagyása
4. - Tájékoztató Kőszeg város és környéke magánvállalkozásai helyzetéről, valamint a lehetséges stratégiai javaslatok a város gazdaságának fejlesztése érdekében (az előterjesztést hétfőn küldjük)
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Kht. átalakítása, alapító okiratának módosítása
6. - A nagyrendezvények pénzügyi elszámolása
7. - A múzeumok működtetésének és támogatásának koncepciója
8. - A borút projekt határozatának módosítása
9. - Középkori városfalak felújítása projekt önerejének módosítása
10. - Az Írottkő Natúrpark Egyesülettel kötött megállapodás módosítása
11. - A történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló, 35/2005. (XI. 1.) rendelet módosítása
12. - Akadálymentes parkoló kialakítása
13. - Kiss János utca parkolási rendjének szabályozása
14. - Hadik András utca – Címerpajzs dűlő közötti terület csatornázására hitelfelvétel
15. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
16. - EGY MAPPÁBAN PJR BIZ.
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V ÓÉrtesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2009. március 19-én (csütörtökön) 9.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel várom!

Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

A Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság az 1 – 4. napirendi pontokat a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi bizottsággal együttesen tárgyalja meg.


N A P I R E N D :

1. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. Az önkormányzati tulajdonrész fenntartása a Kőszegi Városfejlesztő Kft-ben
Előterjesztő: Huber László polgármester

3. Az Alpannónia pályázattal kapcsolatos területvásárlás és csere, valamint útvonal jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Básthy Béla alpolgármester

4. Tájékoztató Kőszeg város és környéke magánvállalkozásai helyzetéről, valamint a lehetséges stratégiai javaslatok a város gazdaságának fejlesztése érdekében (az előterjesztést hétfőn küldjük)
Előterjesztő: Szőnye József, a kőszegi ipartestület elnöke

Ezt követően a pénzügyi bizottság az ülést az alábbi napirendekkel folytatja:

5. A Kőszegi Városüzemeltető Kht. átalakítása, alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Huber László polgármester

6. A nagyrendezvények pénzügyi elszámolása
Előterjesztő: Pócza Zoltán, a JVMK és Várszínház igazgatója

7. A múzeumok működtetésének és támogatásának koncepciója
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

8. A borút projekt határozatának módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

9. Középkori városfalak felújítása projekt önerejének módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

10. Az Írottkő Natúrpark Egyesülettel kötött megállapodás módosítása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

11. A történelmi belváros gépjármű közlekedésének szabályairól szóló, 35/2005. (XI. 1.) rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Akadálymentes parkoló kialakítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

13. Kiss János utca parkolási rendjének szabályozása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

14. Hadik András utca – Címerpajzs dűlő közötti terület csatornázására hitelfelvétel
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

15. Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Táncsics András képviselőA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2009. március 11.


Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök