2009. Március 19., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az önkormányzati tulajdonrész fenntartása a Kőszegi Városfejlesztő Kft-ben
3. - Az Alpannónia pályázattal kapcsolatos területvásárlás és csere, valamint útvonal jóváhagyása
4. - Tájékoztató Kőszeg város és környéke magánvállalkozásai helyzetéről, valamint a lehetséges stratégiai javaslatok a város gazdaságának fejlesztése érdekében (az előterjesztést hétfőn küldjük
5. - Városrehabilitációs támogatási kérelmek elbírálása
6. - Vagyonügy: -A 044/48 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
7. - EGY MAPPÁBAN VVK BIZ.
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2009. március 19-én (csütörtökön) 9.00 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.

A Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság az 1- 4. napirendi pontokat a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalja meg.

N A P I R E N D :

1. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. Az önkormányzati tulajdonrész fenntartása a Kőszegi Városfejlesztő Kft-ben
Előterjesztő: Huber László polgármester

3. Az Alpannónia pályázattal kapcsolatos területvásárlás és csere, valamint útvonal jóváhagyása
Előadó: a polgármester nevében Básthy Béla alpolgármester

4. Tájékoztató Kőszeg város és környéke magánvállalkozásai helyzetéről, valamint a lehetséges stratégiai javaslatok a város gazdaságának fejlesztése érdekében (az előterjesztést hétfőn küldjük)
Előterjesztő: Szőnye József, a kőszegi ipartestület elnöke

Ezt követően a városfejlesztési bizottság az ülést a 101. sz. tanácsteremben alábbi napirendekkel folytatja:

5. Városrehabilitációs támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Vagyonügy:
- A 044/48 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2009. március 11.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök