2009. Április 21., Kedd, 13:30 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat sportkoncepciójának és sportrendeletének megalkotása
2. - Sportlétesítmények felújításához pályázat benyújtása
3. - Beszámoló a Kőszeg és Vidéke újság elmúlt egy éves működéséről
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - Beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi munkáról
6. - Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
7. - Kisebbségi pályázatok elbírálása
KULTURÁLIS, IDEGENFORGALMI,
OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság

2009. április 21-én (kedden) 13.30 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 30 perc.
A KIOS Bizottság az 1. és 2. napirendi pontot a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalja meg.

N A P I R E N D :

1. Az önkormányzat sportkoncepciójának és sportrendeletének megalkotása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

2. Sportlétesítmények felújításához pályázat benyújtása
Előterjesztő: Huber László polgármester

A napirend tárgyalását követően 14 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülésre kerül sor, ugyanebben a két témában.
Ezt követően – várhatóan 15.00 órakor – a KIOS Bizottság az alábbi naprendekkel folytatja az ülést:

3. Beszámoló a Kőszeg és Vidéke újság elmúlt egy éves működéséről
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző, felelős kiadó

4. Kőszeg Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

5. Beszámoló a 2008. évi gyermekvédelmi munkáról
Előterjesztő: Raposa Helga bizottsági elnök

6. Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató, projektmenedzser

7. Kisebbségi pályázatok elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2009. április 16.
Dr. Mátrai István s. k.
a bizottság elnöke