2009. Április 28., Kedd, 16:30 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
3. - A külterületi rendről szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
5. - 2009. évi útfelújítási terv
6. - Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ISPA projekt beszámolójának elfogadása
7. - Városrehabilitációs támogatási kérelem elbírálása
8.a - Vagyonügyek: -Rákóczi F. u. 15. alatti lakás értékesítése
8.b - -Rákóczi F. u. 13. alatti üzlet értékesítése
8.c - -Kőszegfalvi sportpálya bővítéséhez területvásárlás
8.d - -2222 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése
8.e - -Bérlőkijelölési joggal terhelt ingatlanok ügye
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2009. április 28-án (kedden) 16.30 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A külterületi rendről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
Előadó: Pócza Zoltán igazgató, projektmenedzser

5. 2009. évi útfelújítási terv
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ISPA projekt beszámolójának elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Városrehabilitációs támogatási kérelem elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. Vagyonügyek:
- Rákóczi F. u. 15. alatti lakás értékesítése
- Rákóczi F. u. 13. alatti üzlet értékesítése
- Kőszegfalvi sportpálya bővítéséhez területvásárlás
- 2222 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítése
- Bérlőkijelölési joggal terhelt ingatlanok ügye
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

Megjelenésére feltétlenül számítok!
Kőszeg, 2009. április 22.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök