2009. Április 28., Kedd, 08:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
2. - Önkormányzati rendelet megalkotása a közterületen történő dohányzás korlátozásáról
3. - A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
4. - A külterületi rendről szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. - A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ISPA projekt beszámolójának elfogadása
6. - Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítása
7. - Kistérségi társulási megállapodás módosítása
8. - 2009. évi önkormányzati közbeszerzési terv
9. - A 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés
10. - Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
11. - 2008. évi önkormányzati és intézményi pályázatok beszámolója
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V ÓÉrtesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2009. április 28-án (kedden) 8.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.N A P I R E N D :

1. Kőszeg Város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Önkormányzati rendelet megalkotása a közterületen történő dohányzás korlátozásáról
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A közterület használatáról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

4. A külterületi rendről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos ISPA projekt beszámolójának elfogadása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratának módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Kistérségi társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Huber László, a kistérségi társulási tanács elnöke

8. 2009. évi önkormányzati közbeszerzési terv
Előterjesztő: Ujvári Csaba, az előkészítő munkacsoport vezetője

9. A 2008. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentés
Előterjesztő: Fehér Csaba belső ellenőr

10. Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató, projektmenedzser

11. 2008. évi önkormányzati és intézményi pályázatok beszámolója
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintézőA határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2009. április 22.
Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök