2009. Június 18., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Polgármesteri Hivatalban adható juttatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Önkormányzati rendelet a közterületen való dohányzás korlátozásáról
3. - Önkormányzati rendelet helyi védettség megszüntetéséről
4. - Állami Számvevőszéki vizsgálat intézkedési terve
5. - Az ELAMEN Zrt-vel kötött szerződés módosítása
6. - Szakorvosi Rendelőintézet helyzete
7. - Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről
8. - Megbízási szerződések felülvizsgálata
9. - 2009. évi pályázati lehetőségek
10. - Belváros projektről beszámoló, bemutatás
11. - A 64/2007. (III. 27.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása
12. - Írottkő Natúrparkért Egyesület desztinációs pályázata (az előterjesztést később küldjük)
14. - Választási szervek tagjainak megválasztása
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V ÓÉrtesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2009. június 18-án (csütörtökön) 8.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!

Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.N A P I R E N D :


1. A Polgármesteri Hivatalban adható juttatásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a jegyző nevében dr. Zalán Gábor aljegyző

2. Önkormányzati rendelet a közterületen való dohányzás korlátozásáról
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Önkormányzati rendelet helyi védettség megszüntetéséről
Előterjesztő: Szima Andrea helyettes főépítész

4. Állami Számvevőszéki vizsgálat intézkedési terve
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző

5. Az ELAMEN Zrt-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

6. Szakorvosi Rendelőintézet helyzete
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

7. Beszámoló az önkormányzat kintlévőségeiről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

8. Megbízási szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Bobvos Andrásné és dr. Halmai Csaba bizottsági tagok

9. 2009. évi pályázati lehetőségek
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

10. Belváros projektről beszámoló, bemutatás
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

11. A 64/2007. (III. 27.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

12. Írottkő Natúrparkért Egyesület desztinációs pályázata (az előterjesztést később küldjük)
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

Zárt ülés keretében:

13. A Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium igazgatói pályázatának véleményezése
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

14. Választási szervek tagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!Kőszeg, 2009. június 11.
Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök