2009. Augusztus 19., Szerda, 08:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
2. - Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
3. - A költségvetési hiány csökkentéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. - A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
6. - A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
7. - A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat szabályzatának módosítása
8. - Szolgalmi jog alapítása a kőszegi 85 hrsz-ú ingatlanra
9. - Vis maior pályázathoz önerő biztosítása
10. - Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
11. - Megállapodás Energetikai Stratégiai Terv elkészítésére
12. - Az autóbusz pályaudvar áthelyezésére szóló tervezői ajánlat elfogadása
13. - Beszámoló a kőszegi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről
14. - Intézményi alapító okiratok módosítása
15. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
16. - A KRESZ park területére tervezett szabadidőpark projekt előkészítésének jóváhagyása, tervkoncepció kiválasztása
18. - Mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos fellebbezés
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság

2009. augusztus 19-én (szerdán) 8.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

2. Beszámoló a 2009. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. A költségvetési hiány csökkentéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

4. Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

5. A szociális igazgatásról, az egyes szociális ellátási formák szabályairól és a gyermekek védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

6. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

7. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat szabályzatának módosítása
Előadó: a polgármester nevében Dobos Róbert mb. osztályvezető

8. Szolgalmi jog alapítása a kőszegi 85 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. Vis maior pályázathoz önerő biztosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

10. Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
Előadó: Rimányi Krisztina projektmenedzser

11. Megállapodás Energetikai Stratégiai Terv elkészítésére
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

12. Az autóbusz pályaudvar áthelyezésére szóló tervezői ajánlat elfogadása
Előterjesztő: Ujvári Csaba projektmenedzser

13. Beszámoló a kőszegi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről
Előterjesztő: Kovács István ügyvezető igazgató

14. Intézményi alapító okiratok módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

15. A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

16. A KRESZ park területére tervezett szabadidőpark projekt előkészítésének jóváhagyása, tervkoncepció kiválasztása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

Zárt ülés keretében:
17. Vas Megye Önkormányzata kitüntetéseire javaslat
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

18. Mezőőri járulék kivetésével kapcsolatos fellebbezés
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!


Kőszeg, 2009. augusztus 12.
Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök