2009. Augusztus 18., Kedd, 16:30 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A KRESZ park területére tervezett szabadidőpark projekt előkészítésének jóváhagyása, tervkoncepció kiválasztása
2. - Megállapodás Energetikai Stratégiai Terv elkészítésére
3. - Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
4. - Szolgalmi jog alapítása a kőszegi 85 hrsz-ú ingatlanra
5. - Vis maior pályázathoz önerő biztosítása
6. - Az új köztemető terveinek elkészítéséhez konzultációs csoport felállítása
7. - Az autóbusz pályaudvar áthelyezésére vonatkozó tervezői ajánlat elfogadása
8. - Beszámoló a kőszegi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2009. augusztus 18-án (kedden) 16.30 órakor
ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :

1. A KRESZ park területére tervezett szabadidőpark projekt előkészítésének jóváhagyása, tervkoncepció kiválasztása
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

2. Megállapodás Energetikai Stratégiai Terv elkészítésére
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. Beszámoló a Jurisics-vár projekt helyzetéről
Előterjesztő: Rimányi Krisztina projektmenedzser

4. Szolgalmi jog alapítása a kőszegi 85 hrsz-ú ingatlanra
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. Vis maior pályázathoz önerő biztosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. Az új köztemető terveinek elkészítéséhez konzultációs csoport felállítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Az autóbusz pályaudvar áthelyezésére vonatkozó tervezői ajánlat elfogadása
Előterjesztő: Ujvári Csaba projektmenedzser

8. Beszámoló a kőszegi hulladéklerakó rekultivációjának helyzetéről
Előterjesztő: Kovács István igazgató

Zárt ülés keretében:

9. Vas Megye Önkormányzata kitüntetéseire javaslat
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2009. augusztus 12.

Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök