2009. Szeptember 1., Kedd, 16:30 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság rendkívüli ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Településrendezési Tervének véleményezése (CD melléklet)
Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság Városfejlesztési, Vagyonügyi és
K ő s z e g Környezetvédelmi Bizottság
K ő s z e g

M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság


2009. szeptember 1-jén (kedden) 16.30 órakor

rendkívüli együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 101. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.
N A P I R E N D :Kőszeg Város Településrendezési Tervének véleményezése (CD melléklet)
Előterjesztő: Szima Andrea főépítész és Rimányi Krisztina osztályvezető


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2009. augusztus 28.Preininger Ferenc s. k. Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök bizottsági elnök