2009. December 9., Szerda, 14:30 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
2. - Az Elamen Zrt-vel kötött szerződés módosítása
3. - A 2010. évi rendezvénynaptár elfogadása
4. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2010. évi munkaterve
5. - A Chernel Kálmán Városi Könyvtár TÁMOP pályázata
6. - A Képviselő-testület 2010. évi munkatervéhez javaslatok (szóbeli előterjesztés)
KULTURÁLIS, IDEGENFORGALMI,
OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG
K Ő S Z E G

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy a Kulturális, Idegenforgalmi, Oktatási és Sport Bizottság

2009. december 9-én (szerdán) 14.30 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 101. sz. tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra

N A P I R E N D :

1. A Budaker Gusztáv Zeneiskolában fizetendő térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Szabó Marianna ügyintéző

2. Az Elamen Zrt-vel kötött szerződés módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

3. A 2010. évi rendezvénynaptár elfogadása
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató

4. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2010. évi munkaterve
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató

5. A Chernel Kálmán Városi Könyvtár TÁMOP pályázata
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató

6. A Képviselő-testület 2010. évi munkatervéhez javaslatok (szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Mátrai István bizottsági elnök

Zárt ülés keretében:

7. Megyei kitüntetési javaslatok
Előadó: a polgármester nevében dr. Bokányiné Boda Gyöngyi ügyintéző

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2009. november 11.

Dr. Mátrai István s. k.
a bizottság elnöke