2010. Február 25., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
2. - A 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
3. - A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
4. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
5. - A külterületi rendről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
6. - A 2010. évi vagyonhasznosítási koncepció elfogadása, az üresen álló építmények
7. - Halászati jog haszonbérletbe adása
8. - A kőszegfalvi építési telkek helyzetének rendezése
9. - A 2009.-2010. évi cafetéria rendszer áttekintése
10. - A képviselő-testületi ülések televíziós közvetítésére és magazinműsor készítésére vonatkozó ajánlat megtárgyalása
11. - Az építési engedélyek tapasztalatai 2009-ben
12. - FIT-BOX Ökölvívó Egyesülettel középtávú megállapodás
13. - Az önkormányzati alapból pályázati önerő biztosítása a Jurisics-vár Művelődési Központ részére
PÉNZÜGYI, JOGI ÉS RENDÉSZETI BIZOTTSÁG
K Ő S Z E GM E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság


2010. február 25-én (csütörtökön) 8.00 órakor


ülést tart, melyre tisztelettel meghívom!
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :


1. Tájékoztató a város közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Stubán Tamás rendőrkapitány

2. A 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Sőbér Aurélia osztályvezető

3. A szociális igazgatásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében dr. Tóthné Dolgos Zsanett osztályvezető

4. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

5. A külterületi rendről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A 2010. évi vagyonhasznosítási koncepció elfogadása, az üresen álló építmények
hasznosítása
Előterjesztő: Simonits Zsolt bizottsági elnök és Rimányi Krisztina osztályvezető

7. Halászati jog haszonbérletbe adása
Előadó a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

8. A kőszegfalvi építési telkek helyzetének rendezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

9. A 2009.-2010. évi cafetéria rendszer áttekintése
Előadó: a jegyző nevében dr. Zalán Gábor aljegyző

10. A képviselő-testületi ülések televíziós közvetítésére és magazinműsor készítésére
vonatkozó ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: dr. Mátrai István bizottsági elnök

11. Az építési engedélyek tapasztalatai 2009-ben
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág mb. osztályvezető

12. FIT-BOX Ökölvívó Egyesülettel középtávú megállapodás
Előadó: a polgármester nevében Schlögl Krisztián ügyintéző

13. Az önkormányzati alapból pályázati önerő biztosítása a Jurisics-vár Művelődési Központ
részére
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató


Zárt ülés keretében:

14. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: dr. Tóth László jegyző


A határozatképesség miatt megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2010. február 18.


Preininger Ferenc s. k.
bizottsági elnök