2010. Február 25., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - A külterületi rendről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
3. - A 2010. évi vagyonhasznosítási koncepció elfogadása, üresen álló építmények hasznosítása
4. - Az építési engedélyek tapasztalatai 2009-ben
5. - Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi működéséről
6. - A kőszegfalvi építési telkek helyzetének rendezése
7. - 2010. évi út- és járda-karbantartási terv jóváhagyása
8. - 2010. évi részletes parkgondozási terv, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartásának elfogadása
9.a - Vagyonügyek: Jurisics tér 14. fsz. 3. alatti lakás értékesítése
9.b - Rákóczi F. u. 79. alatti társasház udvar-részének értékesítése
9.c - Liszt Ferenc u. 17. alatti társasház udvar-rész értékesítése
VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONÜGYI ÉS
KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG

M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy a Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság

2010. február 25-én (csütörtökön) 14.00 órakor

ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza 137. számú tanácskozóterme
Az ülés várható időtartama: 3 óra.


N A P I R E N D :1. A vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

2. A külterületi rendről és a köztisztaságról szóló önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

3. A 2010. évi vagyonhasznosítási koncepció elfogadása, üresen álló építmények hasznosítása
Előterjesztő: Simonits Zsolt bizottsági elnök és Rimányi Krisztina osztályvezető

4. Az építési engedélyek tapasztalatai 2009-ben
Előadó: a jegyző nevében Mezei Virág mb. osztályvezető

5. Beszámoló a Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. évi működéséről
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

6. A kőszegfalvi építési telkek helyzetének rendezése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina osztályvezető

7. 2010. évi út- és járda-karbantartási terv jóváhagyása
Előterjesztő: Kovács István igazgató és Rimányi Krisztina osztályvezető

8. 2010. évi részletes parkgondozási terv, valamint csapadékelvezető rendszerek karbantartásának elfogadása
Előterjesztő: Kovács István igazgató

9. Vagyonügyek:
- Jurisics tér 14. fsz. 3. alatti lakás értékesítése
- Rákóczi F. u. 79. alatti társasház udvar-részének értékesítése
- Liszt Ferenc u. 17. alatti társasház udvar-rész értékesítése
Előadó: a polgármester nevében Rimányi Krisztina

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Kőszeg, 2010. február 18.


Simonits Zsolt s. k.
bizottsági elnök